Topographische kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200 000

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Topographische kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200 000
Uitgever: Topographisch Bureau van het Departement van Oorlog / Topographische Inrichting / Topografische Dienst
Jaar: 1867-1955

Titelpagina (uitgave als atlas, 1867-1868): Topographische Atlas van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200 000
vervaardigd volgens de Topographische en Militaire Kaart
op het Topographisch Bureau van het Departement van Oorlog.

Omslag

Bij de atlasuitgave van 1867-1868 zitten de (ongevouwen) kaarten in een map met afmetingen  36 × 52 cm (H × B).  Op de voorkant daarvan staat de vergulde titel binnen een gepreegd kader.

Kaarten

Topographische kaart Nederland 1:200.000, 1867-1868
Bladwijzer met ook de bladnamen 1:50.000
(ook als  pdf, svg)

De serie bestond oorspronkelijk uit 19 kaartbladen. Vanaf 1930 zijn er in het zuiden (België) en zuidoosten (Duitsland) 4 kaartbladen toegevoegd om een rechthoekig gebied te bestrijken en om dus ook een (wand)kaart van heel Nederland zonder lege delen te kunnen samenstellen – zo'n kaart was ook in die vorm verkrijgbaar. Zie ook de onderlinge ligging van de kaarten.

In het begin hadden de kaartbladen de naam van de afgebeelde regio, zoals 'Kennemerland' en 'Twenthe'. Vanaf 1927 zijn de bladen zoveel mogelijk genoemd naar een stad die erop staat, zoals 'Alkmaar' en 'Enschede'. Zie ook de lijst met namen van de kaarten.

De eerste uitgaven van de kaarten werden in zwart-wit gedrukt. Vanaf 1889 werden de kaarten in kleur vervaardigd; in 1892 waren alle kaarten in kleur verkrijgbaar. De kaarten worden vanaf die tijd ook wel aangeduid als 'Chromo-topographische kaart des Rijks schaal 1:200000' – er was ook een kaartserie met die naam op de schaal 1:50.000, beter bekend als de 'Bonnebladen'. Naast de kaarten in kleurendruk waren ook goedkopere versies in 'zwartdruk' en in grijsdruk of 'schets' verkrijgbaar – beide met binnenwateren in blauw en hoogtelijnen in bruin. Volgens de catalogus van 1935 kostte een blad in kleur ƒ 0,50 en een blad in zwartdruk of schets ƒ 0,20. In 1956 waren die prijzen ƒ 0,80 resp. ƒ 0,60.

Oorspronkelijk werden deze kaarten, zoals alle officiële Nederlandse topografische kaarten, getekend in de Bonneprojectie. De oorsprong van het bijbehorende coördinatenstelsel lag in de buurt van Chaam bij Breda. Vanaf ongeveer 1935 is geleidelijk overgegaan op de stereografische projectie en RD-coördinaten, met oorsprong in Amersfoort. De bladgrenzen zijn veranderden daardoor enigszins.

De meeste bladen hebben een kaartbeeld van  25 × 40 cm (H × B).  Op een schaal van 1:200.000 beslaan ze daarmee een gebied van  50 × 80 km.  De kaarten aan de 'zijkanten' hebben een iets smaller kaartbeeld van  25 × 30 cm  voor een gebied van  50 × 60 km.  Elk kaartblad beeldt in principe het gebied af van vier bladen van de TMK (Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000).

De kaarten zijn lithografisch gedrukt, in eerste instantie ongekleurd. Wateroppervlaktes zijn aangegeven met lijnen evenwijdig aan de kustlijn, en hellingen met een systeem van dichte en minder dichte arcering voor steilere en minder steile hellingen. Bossen, zandgronden en dergelijke hadden allemaal hun eigen symbool. Latere uitgaven verschenen ook in kleur – op een enkele latere kaart staat ook vermeld 'foto-litho'. Daardoor was meer variatie mogelijk in het aangeven van de verschillende landschapstypen. Hoogten werden daarbij aangegeven met hoogtelijnen.

In het kaartkader staan de geografische coördinaten: noorderbreedte en wester- of oosterlengte (t.o.v. de meridiaan van Amsterdam, later Greenwich) vermeld in graden en minuten, met een tussenruimte van 5 minuten. In latere uitgaven zijn in de hoeken van het kaartkader de geografische coördinaten van het punt vermeld in graden, minuten en seconden (in 2 decimalen nauwkeurig), en de rechthoekige coördinaten in meters ten opzichte van de oorsprong van het stelsel (bij Chaam of in Amersfoort). In de vroege uitgaven staan in de hoeken ook de namen genoemd van de (maximaal) vier overeenkomstige kaartbladen van de TMK.

Buiten het kaartkader staan bovenaan gegevens zoals een overzicht van de aanliggende bladen, en naam en nummer van het blad. Onderaan staan gegevens over de uitgave van het kaartblad, met in het midden de schaal en een schaalstok. Langs de vier randen van het kaartkader staan de namen van de aanliggende bladen.

Uitgaven

De kaarten zijn verschenen in de periode 1867-1955, dus bijna 90 jaar lang. Er zijn steeds nieuwe uitgaven verschenen. Op de verschillende uitgaven is onder andere de ontwikkeling van het spoorwegennet goed te zien.

Doorgaans waren er meer dan 10 uitgaven per kaartblad – daarbij gaat het soms wel om (ongewijzigde) herdrukken. Een overzicht van de aantallen is te vinden in de lijst van namen van de kaarten. Meestal liggen er niet veel jaren tussen twee uitgaven, soms minder dan 5. Uitzonderingen vormen de perioden van de eerste en tweede wereldoorlog. Alle details staan in de lijst van kaarten en uitgaven.Topographische kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200 000© M. Witkam, 2016

valid HTML    valid CSS