Nederlandse topografische kaarten

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste reeksen kaarten van Nederland uitgegeven door het Topographisch Bureau van het Departement van Oorlog, later de Topografische Dienst die nu onderdeel is van het Kadaster. Ook worden enkele thematische kaarten genoemd die de topografische kaarten als ondergrond hebben.

Topografische kaarten (min of meer chronologisch)

Thematische kaarten

Bronnen

TMK Bonnebladen Top200 Top50 Top25 Top10 Top100

Bronnen:

Topografische kaarten

Thematische kaarten
Dutch topographic maps

Below is an overview of the main map series of the Netherlands published by 'Topographisch Bureau van het Departement van Oorlog' (Topographic Office of the War Department) later the 'Topografische Dienst' (Ordnance Survey) which is now part of the Dutch Cadastre. Also listed are some thematic maps which have these topographic maps as a base.

Topographic maps (more or less chronologically)

Thematic maps

Sources

TMK Bonnebladen Top200 Top50 Top25 Top10 Top100

Sources:

Topographic maps

Thematic maps
© M. Witkam, 2016

valid HTML    valid CSS