Генеральный Штаб / General'nyj Štab

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat informatie over de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Uitgave

Генеральный Штаб / General'nyj Štab
Ден-Хелдер / Den Helder (N-31-118), 1981 Генеральный Штаб / General'nyj Štab
Ден-Хелдер / Den Helder (N-31-118), 1981

In de periode van (ongeveer) 1940 tot 2000 heeft de Generale Staf van het Russische leger stadsplattegronden en topografische kaarten van grote delen van de wereld laten maken. Dit werd gedaan door het Militair-topografisch Bureau van de Generale Staf (Военно-топографическое управление Генерального Штаба, ВТУ ГШ; Voenno-topografičeskoe upravlenie Generalʹnogo Štaba, VTU GŠ). Het programma bestaat uit de volgende series.

In totaal gaat het dus om (veel) meer dan 90.000 kaartbladen. In mijn verzameling zitten de kaarten op de schaal 1:200.000 van Nederland en België (30 kaartbladen), de kaarten op de schaal 1:100.000 van Nederland en het noorden van België (65 kaartbladen), en een aantal plattegronden van steden in Nederland.

Meer informatie over deze kaarten is onder andere te vinden bij

Scans van sommige kaarten zijn te downloaden bij

Bladnummering

84° U-29,30,31,32
80° T-29,30,31,32
76° S-29,30 S-31,32
72° R-29,30 R-31,32
68° Q-29,30 Q-31,32
64° P-29,30 P-31,32
60° O-29 O-30 O-31 O-32
56° N-29 N-30 N-31 N-32
52° M-29 M-30 M-31 M-32
48° L-29 L-30 L-31 L-32
44° K-29 K-30 K-31 K-32
40° J-29 J-30 J-31 J-32
36° I-29 I-30 I-31 I-32
32° H-29 H-30 H-31 H-32
28° G-29 G-30 G-31 G-32
24° F-29 F-30 F-31 F-32
20° E-29 E-30 E-31 E-32
16° D-29 D-30 D-31 D-32
12° C-29 C-30 C-31 C-32
B-29 B-30 B-31 B-32
A-29 A-30 A-31 A-32
xA-29 xA-30 xA-31 xA-32
xB-29 xB-30 xB-31 xB-32
12° 12°
Генеральный Штаб / General'nyj Štab
bladnummering 1:1.000.000

De basis van de bladnummering is de International Map of the World (IMW) op de schaal 1:1.000.000. Dit project om de wereld gedetailleerd in kaart te brengen, werd in het begin van de 20e eeuw opgezet. Het is rond 1980 (onvoltooid) beëindigd. Bladoverzicht en voorbeelden van die kaartserie zijn te vinden in de Perry-Castañeda Collection van de University of Texas Libraries.

De grenzen van de kaarten van Генеральный Штаб / General'nyj Štab op de schaal 1:1.000.000 zijn meridianen (cirkelbogen van Noord- naar Zuidpool loodrecht op de evenaar) en parallellen (cirkels evenwijdig aan de evenaar) op de wereldbol. Een kaartblad is 4° hoog (van zuid naar noord langs een meridiaan) en in principe 6° breed (van west naar oost langs een parallel). Het nummer van een blad bestaat uit een Latijnse letter voor de hoogte en een getal in Arabische cijfers voor de breedte, zoals N-31. Zie het schema hiernaast.

De lengte van 1° langs een meridiaan, en langs de evenaar, is ongeveer 111 km. De lengte van 1° langs een parallel hangt af van de afstand tot de evenaar. Op 52° noorderbreedte (of zuiderbreedte) is dat ongeveer 68 km, op 60° is het 56 km en op 76° nog maar 27 km. De kaarten zijn dus niet rechthoekig, zoals het schema hiernaast suggereert. Omdat de kaarten van gebieden dicht bij de polen wel erg smal zouden worden, zijn ze daar 12° of zelfs 24° breed.

Kaarten op grotere schalen zijn steeds gedeeltes van een kaart op een kleinere schaal. De onderverdeling en bladnummering zijn als volgt.

Bij de pagina’s met kaarten op de schalen 1:500.000, 1:200.000 en 1:100.000 zijn steeds voorbeelden van de bladnummering gegeven.

Kaarten en plattegronden

De verschillende schalen van de kaarten hadden natuurlijk allemaal een specifiek militair doel: globale planning van operaties (1:1.000.000 en 1:500.000), terreinverkenning, wegenkaart, troepenverplaatsingen (1:200.000 en 1:100.000) en gevechtssituaties (1:50.000 en groter).

Op de kaarten staat de gebruikelijke informatie zoals steden en dorpen, wegen en spoorwegen, rivieren en kanalen, bossen enz. Er zijn ook hoogte- en dieptelijnen aangegeven. Op veel kaarten van Nederland staat met een blauwe lijn de grens van het gebied dat overstroomt als de dijken doorbreken. Op de kaarten op de schalen 1:200.000 en 1:100.000 staat ook informatie zoals breedte en wegdek van wegen, lengte en breedte van bruggen en hun wegdek en draagvermogen, breedte en diepte van kanalen en rivieren, en allerlei andere informatie die essentieel is voor militaire doeleinden. De legenda bij de kaarten op de schaal 1:200.000 geeft een uitgebreide toelichting.

Op de achterkanten van de kaarten op de schaal 1:200.000 staat Справка о местности (Spravka o mestnosti = Informatie over het gebied) met gegevens over plaatsen, wegen- en spoorwegennet, reliëf en bodem, hydrografie, plantengroei en klimaat. Verder staat er een diagram met de grondsoorten – zand, klei en veen in het westen van Nederland. Op de pagina met kaarten op de schaal 1:200.000 staat als voorbeeld de achterkant van blad N-31-XXXV (Амстердам / Amsterdam).

Op de stadsplattegronden staan natuurlijk (bijna) alle straatnamen vermeld. Binnen het kaartkader is er ook steeds de lijst Перечень названий улиц (Perečenʹ nazvanij ulic = Lijst van namen van straten). In geaccidenteerd gebied is het hoogste punt voorzien van extra grote hoogtecijfers. Strategisch belangrijke gebouwen zijn met een nummer aangegeven en in kleur gecodeerd (paars: regerings- en bestuursgebouwen, groen: militaire gebouwen, zwart: militair-industriële objecten). Daarbij is er de alfabetisch geordende lijst Перечень важных объектов (Perečenʹ važnych obʺektov = Lijst van belangrijke objecten) met de betekenis van de nummers. Tenslotte is er de Справка (Spravka = Informatie) waarin allerlei gegevens over de betreffende stad staan.

Bovenaan de kaarten staat doorgaans de volgende informatie.

Onderaan staat vaak het volgende.

In het kaartkader staan gegevens zoals coördinaten, nummers van aanliggende kaartbladen, en afstand tot nabij gelegen plaatsen buiten het kaartblad. Bij lands- of provinciegrenzen staan ook de namen van beide landen/provincies vermeld.

Op de stadsplattegronden staat iets afwijkende randinformatie.

De kaarten zijn getekend in een transversale Mercatorprojectie (vergelijkbaar met UTM): een projectie op een cilinder met de as in het vlak van de evenaar, dus loodrecht op de aardas. Voor elke strook van 6° (de getallen in de bladnummering) wordt een aparte cilinder gebruikt, waardoor de vertekening beperkt blijft. Het coördinatenstelsel, 'Pulkovo 1942', wordt linksboven op de kaarten genoemd (Система координат 1942 г; Sistema koordinat 1942 g). Dit stelsel wordt op alle Russische kaarten gebruikt.

Taal

De kaarten zijn natuurlijk helemaal in het Russisch, inclusief de schrijfwijze van alle plaatsnamen. Een enkele keer zijn Russische namen van plaatsen gebruikt, zoals Париж (Pariž = Paris / Parijs) en Гаага (Gaaga = Den Haag), maar meestal is een transcriptie in het cyrillische alfabet gegeven. Daarbij zijn Engelse, Franse en Duitse namen min of meer correct omgezet, maar met het Nederlands hebben de samenstellers soms minder goed raad geweten.

Een probleem met de transcriptie is dat het Russisch sommige Nederlandse (en ook Duitse en Franse) klinkers niet kent. Dan worden andere klinkers gesubstitueerd, zoals

Verder kent het Russisch geen verschil tussen korte en lange klinkers.

Ook sommige medeklinkers leveren problemen op.

Maar in het algemeen zijn de plaatsnamen goed te ontcijferen, zij het soms met enige moeite.Генеральный Штаб / General'nyj Štab


© M. Witkam, 2008

valid HTML    valid CSS