Pools

Het Pools is een Slavische taal die voornamelijk in Polen wordt gesproken, maar ook in Litouwen, Wit-Rusland, Tsjechië, Slowakije, Duitsland en andere landen.

Alfabet en uitspraak

Het Pools kent, net als andere Slavische talen, veel palatale medeklinkers; je hoort er dan een soort j-klank achteraan. In de spelling kan dat op twee manieren tot uiting komen.

Let daarbij goed op het verschil tussen de klanken s-j (spelling ś of si) en sj (spelling sz). In s-j kun je de s en de j nog onderscheiden; sj klinkt zoals in het Nederlandse sjouwen. Iets dergelijks bij z-j en zj, ts-j en tsj, dz-j en dzj.

Bij een opeenvolging van medeklinkers vindt vaak assimilatie plaats. De laatste medeklinker kan dan de op een na laatste medeklinker beïnvloeden; bijvoorbeeld: b-k wordt p-k, v-s wordt f-s, k-zj wordt g-zj enz. Het omgekeerde komt ook voor: s-v wordt s-f, p-zj wordt p-sj.

De klemtoon van een woord (van meer dan één lettergreep) ligt bijna altijd op de op een na laatste lettergreep.


letter uitspraak
A a a (als in lat)
Ą ą in theorie: nasale o (on als in het Franse bon)
in werkelijkheid assimileert de ą vaak met de medeklinker die erna komt:
ąp = omp,  ąt = ont,  ąk = ongk,  enz.
een aparte letter in het Poolse alfabet
B b b; aan het eind van een woord: p
C c ts (N.B. dus ook in de combinatie  ck = tsk)
ch: ch (als in lachen)
cz: tsj
Ć ć ts-j (palatale ts)
een aparte letter in het Poolse alfabet
D d d; aan het eind van een woord: t
E e e (als in het), ook aan het einde van een woord
dus nooit een 'stomme e' (als in de)
Ę ę in theorie: nasale e (ain als in het Franse pain)
in werkelijkheid assimileert de ę vaak met de medeklinker die erna komt:
ęp = emp,  ęt = ent,  ęk = engk,  enz.
een aparte letter in het Poolse alfabet
F f f
G g 'Franse g' (als in garçon); aan het eind van een woord: k
H h ch (als in lachen)
I i ie (als in niet)
NB: de i wordt ook gebruikt om de voorafgaande medeklinker palataal te maken; hij wordt dan niet apart uitgesproken
J j j
K k k
L l l
Ł ł w als in nieuw
een aparte letter in het Poolse alfabet
M m m
N n n
Ń ń n-j (palatale n)
een aparte letter in het Poolse alfabet
O o o (als in pot)
Ó ó oe
een aparte letter in het Poolse alfabet
P p p
R r 'rollende' r (met de tong)
rz: zj
S s s
sz: sj
Ś ś s-j (palatale s)
T t t
U u oe
in de combinaties au en eu klinkt de u als een 'Engelse w' (als in well)
W w v; aan het eind van een woord: f
Y y 'harde i' (tussen de i in dit en de stomme e in de)
Z z z
Ź ź z-j (palatale z)
een aparte letter in het Poolse alfabet
Ż ż zj
een aparte letter in het Poolse alfabet

Sommige klanken kunnen op meer dan één manier geschreven worden. Dat heeft vaak een 'grammaticale' functie. Zo hoort bij de plaatsnaam Kraków het bijvoeglijk naamwoord Krakowski. Het is dan wel handig om in beide gevallen een o te 'zien'.

Een beetje grammatica

Zelfstandige naamwoorden zijn mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. Aan een zelfstandig naamwoord is niet altijd te zien welk geslacht het heeft. In de woordenlijst staat er een (m), een (v) of een (o) bij. Het Pools kent geen lidwoorden (de, het, een).

Om rol van een woord in een zin – onderwerp, lijdend voorwerp, maar bijvoorbeeld ook bezitsrelatie – duidelijk te maken kent het Pools zeven naamvallen. Bij geografische benamingen merk je daar in principe niet veel van. Op plattegronden kun je natuurlijk wel benamingen tegenkomen zoals

dus Sint-Maartenskerk. Daarin wordt de genitivus (2e naamval) 'świętego Marcina' gebruikt van nominativus (1e naamval) 'święty Marcin' = Sint-Maarten. Letterlijk vertaald staat er 'kerk van Sint-Maarten'.

Een bijvoeglijk naamwoord komt in geslacht, getal (enkelvoud/meervoud) en naamval overeen met het zelfstandige naamwoord waar het bij hoort.

Een paar woorden

Pools Nederlands
aleja (v) laan
atlas (m) atlas
autobus (m) autobus
autostrada (v) snelweg
barwa (v) kleur
bez zonder
biały / biała / białe wit
bliski / bliska / bliskie nabij
brama (v) poort
brzeg (m) oever
centrum (o) middelpunt
cesarstwo (o) keizerrijk
ciała niebieskie (o, meervoud) hemellichamen
czarny / czarna / czarne zwart
czerwony / czerwona / czerwone rood
część (v) deel, onderdeel
daleki / daleka / dalekie ver
długi / długa / długie lang
dolina (v) dal
dolny / dolna / dolne Laag-...
drewniany / drewniana / drewniane houten
droga (v) weg
druk (m) (boek)druk
drzewo (o) hout
dworzec (m) (główny) (centraal) station
dział (m) verdeling, deel
fizyczny / fizyczna / fizyczne natuurkundig
geograficzny / geograficzna / geograficzne aardrijkskundig
gęstość (v) dichtheid
główny / główna / główne hoofd-...
góra (v) berg
górny / górna / górne Hoog-...
gospodarczy / gospodarcza / gospodarcze economisch
granica (v) grens
i en
indeks (m) register
jezioro (o) meer
kamień (m) steen
kamienny / kamienna / kamienne stenen
kanał (m) kanaal
klasztor (m) klooster
kolej (v) spoorweg
kolonia (v) kolonie
kościół (m) kerk
kraina (v) moerasland
kraj (m) land, streek
królestwo (o) koninkrijk
krótki / krótka / krótkie kort
ląd (m) (vaste)land
las (m) bos
lud (m) volk
ludność (v) bevolking
mały / mała / małe klein
mapa (v) kaart
miasto (o) stad
między tussen
międzyrzecze (o) gebied tussen rivieren
młody / młoda / młode jong
morski / morska / morskie zee-
morze (o) zee
most (m) brug
nakład (m) uitgave
nazwa (v) naam
niebieski / niebieska / niebieskie blauw
niski / niska / niskie laag
nizina (v) laagland
nowy / nowa / nowe nieuw
objaśnienie (o) verklaring
objaśnienie znaków legenda
ocean (m) oceaan
odległość (v) afstand
ogród (m) tuin
okolica (v) omgeving
okręg (m) district
opracowanie (o) bewerking
państwo (o) staat
park (m) narodowy nationaal park
plac (m) plein
plan (m) plattegrond
pobrzeże (o) kustgebied
podziałka (v) schaal
pogórze (o) bergland
pojezierze (o) merengebied
Polak (m) / Polka (v) Pool / Poolse
polityczny / polityczna / polityczne staatkundig
półkula (v) halfrond
północ (v) noorden
północny / północna / północne noordelijk, Noord-...
Polska (v) Polen
południe (o) zuiden
południowy / południowa / południowe zuidelijk, Zuid-...
półwysep (m) schiereiland
port lotniczy (m) luchthaven
prom rzeczny (m) veer(pont)
przemysł (m) industrie
przystanek (m) halte
puszcza (v) (oer)bos
ratusz (m) stadhuis
roczny / roczna / roczne jaarlijks, jaar-...
rok (m) jaar
roślina (v) plant
roślinność (v) vegetatie
roślinny / roślinna / roślinne plantaardig, planten-...
równik (m) evenaar
równina (v) vlakte
ruch (m) beweging
rzeczpospolita (v) republiek
rzeka (v) rivier
rzut (m) projectie
siatka (v) net
-ski / -ska / -skie achtervoegsel om (bij een plaatsnaam) een bijvoeglijk naamwoord te maken:
Warszawa → Warszawski
środek (m) middelpunt
środkowy / środkowa / środkowe centraal, Midden-
śródmieście (o) binnenstad
stacja (v) station
stan (m) staat
stary / stara / stare oud
świat (m) wereld
święty / święta heilig
szczep (m) volksstam
tramwaj (m) tram
treść (v) inhoud
ulica (v) straat
w in, op
węgiel (m) steenkool
węglowy / węglowa / węglowe steenkool-...
wielki / wielka / wielkie groot
wieś (v) dorp
woda (v) water
wschód (m) oosten
wschodni / wschodnia / wschodnie oostelijk, Oost-...
wysoczyzna (v) hoogland
wysoki / wysoka / wysokie hoog
wyspa (v) eiland
wyznanie (o) godsdienst
wyżyna (v) hoogvlakte
z met
zachód (m) westen
zachodni / zachodnia / zachodnie westelijk, West-...
zalew (m) lagune
zatoka (v) baai, golf
zdrój (m) bron
żegluga (v) scheepvaart
żelazny / żelazna / żelazne ijzeren
żelazo (o) ijzer
zielony / zielona / zielone groen
ziemia (v) aarde
zjednoczony / zjednoczona / zjednoczone verenigd
złoty / złota / złote gouden
znak (m) teken
żółty / żółta / żółte geel
żuławy (v, meervoud) polderland (in de Wisła-delta)
Zwrotnik Koziorożca (m) Steenbokskeerkring
Zwrotnik Raka (m) Kreeftskeerkring
Namen van enkele landen
Austria Oostenrijk
Białoruś Wit-Rusland
Chiny (meervoud) China
Chorwacja Kroatië
Czarnogóra Montenegro, Crna Gora
Czechosłowacja Tsjechoslowakije
Czechy (meervoud) Tsjechië, Bohemen
Fryzja Friesland
Grecja Griekenland
Gruzja Georgië
Hiszpania Spanje
Jugosławia Joegoslavië
Litwa Litouwen
Łotwa Letland
Meksyk Mexico
Niderlandy (meervoud) Nederland
Niemcy (meervoud) Duitsland
Rosja Rusland
Słowacja Slowakije
Słowenia Slovenië
Stany Zjednoczone Verenigde Staten
Szkocja Schotland
Szwajcaria Zwitserland
Szwecja Zweden
Turcja Turkije
Walia Wales
Węgry (meervoud) Hongarije
Wielka Brytania Groot-Brittannië
Włochy (meervoud) Italië
Wołoszczyzna Walachije
Namen van enkele steden
Bazylea Basel
Bizancjum Byzantium
Bruksela Brussel, Bruxelles
Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem Brest (Wit-Rusland)
Czerniowce Tsjernivtsi, Czernowitz (Oekraïne)
Drezno Dresden
Gandawa Gent
Getynga Göttingen
Haga Den Haag
Jerozolima Jeruzalem
Kadyks Cádiz
Kijów Kiev
Kilonia Kiel
Kisziniów Chişinău
Kolonia Keulen, Köln
Kowno Kaunas
Królewiec Königsberg (Kaliningrad)
Lejda Leiden
Lipsk Leipzig
Lizbona Lissabon, Lisboa
Londyn Londen, London
Madryt Madrid
Marsylia Marseille
Mediolan Milaan, Milano
Moguncja Mainz
Monachium München
Neapol Napels, Napoli
Norymberga Nürnberg
Paryż Parijs, Paris
Ratyzbona Regensburg
Ryga Riga
Rzym Rome, Roma
Szafuza Schaffhausen
Trewir Trier
Wenecja Venetië, Venezia
Wersal Versailles
Wiedeń Wenen, Wien
Wilno Vilnius
Wormacja Worms
Andere namen
Loara Loire (rivier)
Łaba Elbe (rivier)
Men Main (rivier)
Moza Maas (rivier)
Ren Rijn (rivier)
Rodan Rhône (rivier)
Tamiza Theems, Thames (rivier)
Wełtawa Moldau, Vltava (rivier)

Enkele Poolse geografische namen

Poolse plaatsen – en geografische objecten in het algemeen – zijn in andere talen soms bekend onder een naam die nogal verschilt van de Poolse. In het Nederlands worden vooral Duitse namen gebruikt. Hieronder staat een – zeer onvolledig – overzicht.

Częstochowa Tschenstochau (Dui.), Censtocova (Ita.)
Gdańsk Danzig (Dui.), Danzica (Ita.)
Kraków Krakau (Dui.), Cracow (Eng.), Cracovie (Fra.), Krakkó (Hon.), Cracovia (Ita.), Krakov (Tsj.)
Lwów Lemberg (Dui.), Leopoli (Ita.), Lvov (Tsj.), nu in Oekraïne: Львів = L'viv
Pomorze (streek) Pommeren (Ned.), Pommern (Dui.), Pomerania (Eng.), Poméranie (Fra.), Pomořansko (Tsj.)
Szczecin Stettin (Dui.), Stettino (Ita.), Štětín (Tsj.)
Śląsk (streek) Silezië (Ned.), Schlesien (Dui.), Silesia (Eng.), Silésie (Fra.), Slezsko (Tsj.)
Warszawa Warschau (Dui.), Warsaw (Eng.), Varsovie (Fra.), Varsó (Hon.), Varsavia (Ita.), Varšava (Tsj.)
Wisła (rivier) Weichsel (Dui.), Vistula (Eng.), Vistule (Fra.), Visztula (Hon.), Vistola (Ita.), Visla (Tsj.)
Wrocław Breslau (Dui.), Boroszló (Hon.), Breslavia (Ita.), Vratislav (Tsj.)

Tellen

Ook de telwoorden hebben naamvallen. Hier is steeds nominativus (1e naamval) gegeven.

1 jeden / jedna / jedno 11 jedenaście 21 dwadzieścia jeden
2 dwa / dwie / dwa 12 dwanaście 22 dwadzieścia dwa
3 trzy 13 trzynaście 23 dwadzieścia trzy
4 cztery 14 czternaście 24 dwadzieścia cztery
5 pięć 15 piętnaście 25 dwadzieścia pięć
6 sześć 16 szesnaście 26 dwadzieścia sześć
7 siedem 17 siedemnaście 27 dwadzieścia siedem
8 osiem 18 osiemnaście 28 dwadzieścia osiem
9 dziewięć 19 dziewiętnaście 29 dwadzieścia dziewięć
10 dziesięć 20 dwadzieścia 30 trzydzieści

10 dziesięć 101 sto jeden 100 sto
20 dwadzieścia 102 sto dwa 200 dwieście
30 trzydzieści 103 sto trzy 300 trzysta
40 czterdzieści 104 sto cztery 400 czterysta
50 pięćdziesiąt 105 sto pięć 500 pięćset
60 sześćdziesiąt 106 sto sześć 600 sześćset
70 siedemdziesiąt 107 sto siedem 700 siedemset
80 osiemdziesiąt 108 sto osiem 800 osiemset
90 dziewięćdziesiąt 109 sto dziewięć 900 dziewięćset
100 sto 110 sto dziesięć 1000 tysiąc

1 jeden / jedna / jedno 1e pierwszy / pierwsza / pierwsze
2 dwa / dwie / dwa 2e drugi / druga / drugie
3 trzy 3e trzeci / trzeca / trzecie
4 cztery 4e czwarty / czwarta / czwarte
5 pięć 5e piąty / piąta / piąte
6 sześć 6e szósty / szósta / szóste
7 siedem 7e siódmy / siódma / siódme
8 osiem 8e ósmy / ósma / ósme
9 dziewięć 9e dziewiąty / dziewiąta / dziewiąte
10 dziesięć 10e dziesiąty / dziesiąta / dziesiąte
11 jedenaście 11e jedenasty / jedenasta / jedenaste
12 dwanaście 12e dwunasty / dwunasta / dwunaste
13 trzynaście 13e trzynasty / trzynasta / trzynaste
14 czternaście 14e czternasty / czternasta / czternaste
15 piętnaście 15e piętnasty / piętnasta / piętnaste
16 szesnaście 16e szesnasty / szesnasta / szesnaste
17 siedemnaście 17e siedemnasty / siedemnasta / siedemnaste
18 osiemnaście 18e osiemnasty / osiemnasta / osiemnaste
19 dziewiętnaście 19e dziewiętnasty / dziewiętnasta / dziewiętnaste
20 dwadzieścia 20e dwudziesty / dwudziesta / dwudzieste
21 dwadzieścia jeden 21e dwudziesty pierwszy / dwudziesta pierwsza / dwudzieste pierwsze
22 dwadzieścia dwa 22e dwudziesty drugi / ...
30 trzydzieści 30e trzydziesty / ...
40 czterdzieści 40e czterdziesty / ...
50 pięćdziesiąt 50e pięćdziesiąty / ...
60 sześćdziesiąt 60e sześćdziesiąty / ...
70 siedemdziesiąt 70e siedemdziesiąty / ...
80 osiemdziesiąt 80e osiemdziesiąty / ...
90 dziewięćdziesiąt 90e dziewięćdziesiąty / ...
100 sto 100e setny / ...
101 sto jeden 101e sto pierwszy / sto pierwsza / sto pierwsze
123 sto dwadzieścia trzy 123e sto dwudziesty trzeci / sto dwudziesta trzeca / sto dwudzieste trzecie
200 dwieście 200e dwóchsetny (dwusetny) / ...
201 dwieście jeden 201e dwieście pierwszy / dwieście pierwsza / dwieście pierwsze
223 dwieście dwadzieścia trzy 223e dwieście dwudziesty trzeci / dwieście dwudziesta trzeca / dwieście dwudzieste trzecie
300 trzysta 300e trzechsetny / ...
400 czterysta 400e czterechsetny / ...
500 pięćset 500e pięćsetny / ...
600 sześćset 600e sześćsetny / ...
700 siedemset 700e siedemsetny / ...
800 osiemset 800e osiemsetny / ...
900 dziewięćset 900e dziewięćsetny / ...
1000 tysiąc 1000e tysięczny / ...

Bronnen:© M. Witkam, 2007
(rev. 2009-05-21)

valid HTML    valid CSS