Catalaans

Het Catalaans is een Romaanse taal die gesproken wordt in het oosten van Spanje (Barcelona, Valencia, Balearen), het daaraan grenzende deel van Frankrijk (Perpignan), in Andorra en in Álghero op Sardinië. Zie ook de kaart. In Spanje is het Catalaans een van de vier officiële talen, naast Spaans (Castiliaans), Galicisch en Baskisch. In Frankrijk is alleen het Frans de officiële taal.

Alfabet en uitspraak

Voor de klemtoon in een woord, van belang voor de uitspraak van een klinker, gelden de volgende regels.


letter uitspraak
A a met klemtoon: korte a (als in lat)
zonder klemtoon: stomme e (als in de)
B b b
C c voor e of i: s
anders: k
om voor e of i een k-klank te krijgen schrijf je qu
nc aan het eind van een woord als ng ('blanc' klinkt als 'blang')
Ç ç s
ç is geen aparte letter in het Catalaanse alfabet
D d d; aan het eind van een woord: t
ld aan het eind van een woord als l
nd aan het eind van een woord als n
rds aan het eind van een woord als rs
E e met klemtoon: korte e (als in het) of lange ee (als in heet);
zonder klemtoon: stomme e (als in de)
F f f
G g

voor e of i: zj (bijvoorbeeld: Girona)
anders: 'Franse g' (als in garçon)


om voor e of i een g-klank te krijgen schrijf je gu (bijvoorbeeld: guitarra)
om voor a, o of u een zj-klank te krijgen schrijf je j (bijvoorbeeld: jardí)
gu voor a of o als gw, met de w als in nieuw (bijvoorbeeld: aigua)
om voor e of i de gw-klank te krijgen schrijf je (bijvoorbeeld: aigües, pingüí)


aan het eind van een woord: k (bijvoorbeeld: pròleg, llarg)
ig en igs aan het eind van een woord: zie i
ng aan het eind van een woord: ng

H h wordt niet uitgesproken ('stomme h')
I i lange ie; in tweeklanken ai, ei, oi, ui bijna als j
om in zulke combinaties de lange ie te krijgen schrijf je , , , , , , ,
ig aan het eind van een woord:
 aig, eig, ig, oig, uig: atsj, etsj, ietsj, otsj, oetsj
igs aan het eind van een woord:
 aigs, eigs, igs, oigs, uigs: ajts, ejts, iejts, ojts, oejts
J j zj
tj als dzj
K k k (alleen in niet-Catalaanse woorden)
L l l
ll als lj
om bij een ll de uitspraak ll te krijgen schrijf je l·l (bijvoorbeeld: il·lustre)
M m m
N n n
nc aan het eind van een woord als ng ('blanc' klinkt als 'blang')
ny als nj (ook aan het eind van een woord)
O o met klemtoon: korte o (als in pot) of lange oo (als in poot);
zonder klemtoon: oe
P p p
na een m: wordt niet uitgesproken ('temps' klint als 'tems')
Q q alléén in de combinatie qu
voor e of i: k
voor a of o: kw, met de w als in nieuw
om voor e of i de kw-klank te krijgen schrijf je (bijvoorbeeld: qüestió)
R r 'rollende' r (met de tong)
de r wordt aan het eind van een woord vaak niet uitgesproken (wel in mar = zee)
S s s of z, ongeveer zoals in het Nederlands
ss altijd als s
T t t
lt aan het eind van een woord als l
nt aan het eind van een woord als n
rts aan het eind van een woord als rs
tll als lj (dus net als ll)
tj als dzj
tz als dz
U u oe
tussen twee klinkers: w, als in nieuw
gu en : zie g
qu en : zie q
V v in de regio Catalonië: b
elders: v
W w w (alleen in niet-Catalaanse woorden)
X x sj
na a, e, o, u: ks
om na a, e, o, u de sj-klank te krijgen schrijf je ix (bijvoorbeeld: baix)
Y y alleen in de combinatie ny: nj
Z z z

Een beetje grammatica

Zelfstandige naamwoorden zijn mannelijk of vrouwelijk, zoals gebruikelijk in Romaanse talen. Aan een zelfstandig naamwoord is niet altijd te zien of het mannelijk of vrouwelijk is. In de woordenlijst staat er een (m) of een (v) bij. Het lidwoord (de/het, een) heeft aparte vormen voor mannelijk en vrouwelijk, en voor enkelvoud en meervoud.

lidwoord enkelvoud meervoud
mannelijk el of l’ (op de Balearen: es of s’)
un
els (op de Balearen: es/ets/ses)
uns
vrouwelijk la of l’ (op de Balearen: sa of s’)
una
les (op de Balearen: ses)
unes

Het lidwoord heeft géén klemtoon; die ligt op het woord erna. De vormen l’ (en s’) worden gebruikt voor een klinker of een h (die je toch niet hoort). Alleen het lidwoord la blijft voor een i of u zonder klemtoon gewoon la. Voor mannelijke eigennamen staat soms het lidwoord en.

Voorbeelden:

Een bijvoeglijk naamwoord komt in geslacht (mannelijk of vrouwelijk) en getal (enkelvoud of meervoud) overeen met het zelfstandige naamwoord waar het bij hoort. Elk bijvoeglijk naamwoord heeft dus in principe vier vormen. In de woordenlijst staan ze alle vier genoemd: mannelijk / vrouwelijk enkelvoud, mannelijk / vrouwelijk meervoud.

Bijvoorbeeld het bijvoeglijk naamwoord nou / nova, nous / noves (nieuw):

Een paar woorden

Catalaans Nederlands
a in, op, aan
afluent, afluents (m) zijrivier
afrau, afraus (v) kloof
aigua, aigües (v) water
al, als samentrekking van 'a' en het lidwoord 'el', 'els'
alt / alta, alts / altes hoog
... d’Amunt Hoog-...
ansa, anses (v) kleine baai
arxipèlag, arxipèlags (m) archipel
... d’Aval Laag-...
avenc, avencs (m) afgrond
avinguda, avingudes (v) laan
badia, badies (v) baai
baix / baixa, baixos / baixes laag
blanc / blanca, blancs / blanques wit
blau / blava, blaus / blaves blauw
bo / bona, bons / bones goed
brau / brava, braus / braves woest, ruig
ca huis (afkorting van casa)
wordt vaak gebruikt bij eigennamen zoals in 'ca en Pere' of 'ca’n Pere': Peters huis
cala, cales (v) baai
calent / calenta, calents / calentes warm
call, calls (m) kloof
camí, camins (m) pad, weg
camp, camps (m) veld, vlakte
canal, canals (m) kanaal
canal, canals (v) waterleiding
cap, caps (m) kaap
carrer, carrers (m) straat
carretera, carreteres (v) weg
casa, cases (v) huis
cascada, cascades (v) waterval
castell, castells (m) kasteel
català / catalana, catalans / catalanes Catalaans
Catalunya Catalonië
ciutat, ciutats (v) stad
congost, congosts (m) bergpas
costa, costes (v) kust
curt / curta, curts / curtes kort
de van
del, dels (op de Balearen: des, dets) samentrekking van 'de' en het lidwoord 'el', 'els'
delta, deltes (m) delta
desembocadura, desembocadures (v) monding
desert, deserts (m) woestijn
duna, dunes (v) duin
embassament, embassaments (m) stuwmeer
escarpa, escarpes (v) steile helling
escull, esculls (m) klip
estació, estacions (v) station
-et / -eta, -ets / -etes verkleinend achtervoegsel
far, fars (m) vuurtoren
font, fonts (v) bron, fontein
fred / freda, freds / fredes koud
golf, golfs (m) golf
gorja, gorges (v) kloof
gran / gran, grans / grans groot
groc / groga, grocs / grogues geel
i en
illa, illes (v) eiland
illot, illots (m) klein (onbewoond) eiland
jardí, jardins (m) tuin, park
Jaume Jacob
Joan Johannes, Jan
Jordi George
Josep Joseph
llac, llacs (m) meer
llacuna, llacunes (v) lagune, strandmeer
llarg / llarga, llargs / llargues lang
mar, mars (v) zee
mas, masos (m) landhuis
mercat, mercats (m) markt
monestir, monestirs (m) klooster
mont, monts (m) berg
muntanya, muntanyes (v) berg, gebergte
negre / negra, negres / negres zwart
nou / nova, nous / noves nieuw
oasi, oasis (m) oase
oceà, oceans (m) oceaan
país, països (m) land
palau, palaus (m) paleis
pantà, pantans (m) moeras (ook: stuwmeer)
parc, parcs (m) park
passeig, passeigs (passejos) (m) promenade
Pau Paul
península, penínsules (v) schiereiland
penya, penyes (v) rots, klip
penyal, penyals (m) grote rots
Pere Peter
petit / petita, petits / petites klein
pic, pics (m) bergtop, bergpiek
plaça, places (v) plein
planell, planells (m) hoogvlakte
platja, platges (v) strand
poble, pobles (m) dorp
pont, ponts (m) brug
port, ports (m) haven
prat, prats (m) weiland
puig, puigs (m) heuvel
pujol, pujols (m) heuveltje
ràpids (m) stroomversnelling
rierol, rierols (m) beek
riu, rius (m) rivier
rocam, rocams (m) rif
roig / roja, roigs / roges rood
saltant, saltants (m) waterval
sant / santa, sants / santes heilig
serra, serres (v) gebergte
serralada, serralades (v) bergketen
tómbol, tómbols (m) landengte
vall, valls (v) dal
vell / vella, vells / velles oud
via, vies (v) weg
vila, viles (v) stad, dorp
volcà, volcans (m) vulkaan

Tellen

1 un / una 11 onze 21 vint-i-un 31 trenta-un
2 dos / dues 12 dotze 22 vint-i-dos 32 trenta-dos
3 tres 13 tretze 23 vint-i-tres 33 trenta-tres
4 quatre 14 catorze 24 vint-i-quatre 34 trenta-quatre
5 cinc 15 quinze 25 vint-i-cinc 35 trenta-cinc
6 sis 16 setze 26 vint-i-sis 36 trenta-sis
7 set 17 disset 27 vint-i-set 37 trenta-set
8 vuit 18 divuit 28 vint-i-vuit 38 trenta-vuit
9 nou 19 dinou 29 vint-i-nou 39 trenta-nou
10 deu 20 vint 30 trenta 40 quaranta

10 deu 101 cent un 100 cent
20 vint 102 cent dos 200 dos-cents
30 trenta 103 cent tres 300 tres-cents
40 quaranta 104 cent quatre 400 quatre-cents
50 cinquanta 105 cent cinc 500 cinc-cents
60 seixanta 106 cent sis 600 sis-cents
70 setanta 107 cent set 700 set-cents
80 vuitanta 108 cent vuit 800 vuit-cents
90 noranta 109 cent nou 900 nou-cents
100 cent 110 cent deu 1000 mil

1 un / una 1e primer / primera, primers / primeres
2 dos / dues 2e segon / segona, segons / segones
3 tres 3e tercer / tercera, tercers / terceres
4 quatre 4e quart / quarta, quarts / quartes
5 cinc 5e cinquè / cinquena, cinquens / cinquenes
6 sis 6e sisè / sisena, sisens / sisenes
7 set 7e setè / setena, setens / setenes
8 vuit 8e vuitè / vuitena, vuitens / vuitenes
9 nou 9e novè / novena, novens / novenes
10 deu 10e desè / desena, desens / desenes
11 onze 11e onzè / onzena, onzens / onzenes
20 vint 20e vintè / vintena, vintens / vintenes
21 vint-i-un 21e vint-i-unè / vint-i-unena, vint-i-unens / vint-i-unenes
22 vint-i-dos 22e vint-i-dosè / vint-i-dosena, vint-i-dosens / vint-i-dosenes
30 trenta 30e trentè / trentena, trentens / trentenes
31 trenta-un 31e trenta-unè / trenta-unena, trenta-unens / trenta-unenes
40 quaranta 40e quarantè / quarantena, quarantens / quarantenes
100 cent 100e centè / centena, centens / centenes
101 cent un 101e cent-unè / cent-unena, cent-unens / cent-unenes
200 dos-cents 200e dos-centè / dos-centena, dos-centens / dos-centenes
1000 mil 1000e milè / milena, milens / milenes

Bronnen:


Kaart van het taalgebied

Grande Atlante Internazionale del Touring Club Italiano 1929
Detail van 'Europa etnografica' (kaart 15.16) Grande Atlante Internazionale del Touring Club Italiano 1929
Detail van 'Europa etnografica' (kaart 15.16)


© M. Witkam, 2006
(rev. 2011-01-07)

valid HTML    valid CSS