Kogutowicz-Littke(-Debes): Világatlasz (1912-1914)
en Debes' Neuer Handatlas, 4e druk (1913)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van Kogutowicz-Littke(-Debes): Világatlasz en Debes' Neuer Handatlas, 4e druk ter vergelijking naast elkaar. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


Kogutowicz-Littke(-Debes): Világatlasz (1912-1914)
and Debes' Neuer Handatlas, 4th edition (1913)

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Kaarten / Maps Wereldkaarten / World maps
Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
1-2. Domborzat és növényzet Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
1-2. Domborzat és növényzet   XL
Reliëf en vegetatie / Relief and vegetation
Debes' Neuer Handatlas, 1913
1. Bodengestalt und Pflanzendecke der Erde Debes' Neuer Handatlas, 1913
1. Bodengestalt und Pflanzendecke der Erde   XL
Reliëf en vegetatie op Aarde / Relief and vegetation on Earth

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
3. Déli-sarkvidék Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
3. Déli-sarkvidék   XL
Antarctica
Debes' Neuer Handatlas, 1913
1a. Südpolar-Karte Debes' Neuer Handatlas, 1913
1a. Südpolar-Karte   XL
Antarctica

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
4-5. [Világtérképek: hőmérséklet, izobárok és szél] Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
4-5. [Világtérképek: hőmérséklet, izobárok és szél]   XL
[Wereldkaarten: temperatuur, isobaren en wind] / [World maps: temperature, isobars and wind]
Debes' Neuer Handatlas, 1913
2-5. [Klimakarten der Erde] Debes' Neuer Handatlas, 1913
2-5. [Klimakarten der Erde]   XL
[Klimatologie] / [Climatology]

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
6-7. [Világtérképek: hőmérséklet ingadozása, csapadék, tektonika] Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
6-7. [Világtérképek: hőmérséklet ingadozása, csapadék, tektonika]   XL
[Wereldkaarten: temperatuurschommeling, neerslag, tektoniek] / [World maps: temperature fluctuation, precipitation, tectonics]
Debes' Neuer Handatlas, 1913
6-9. [Klima- und Völkerkarten der Erde] Debes' Neuer Handatlas, 1913
6-9. [Klima- und Völkerkarten der Erde]   XL
[Klimatologie en volkenkunde] / [Climatology and ethnography]

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
10. [Világtérképek; népfajok, vallások] Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
10. [Világtérképek; népfajok, vallások]   XL
[Wereldkaarten: volkeren, godsdiensten] / [World maps: nations, religions]
Debes' Neuer Handatlas, 1913
6-9. [Klima- und Völkerkarten der Erde] Debes' Neuer Handatlas, 1913
6-9. [Klima- und Völkerkarten der Erde]   XL
[Klimatologie en volkenkunde] / [Climatology and ethnography]

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
13-14. Földközi tenger Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
13-14. Földközi tenger   XL
Middellandse Zee / Mediterranean Sea
Debes' Neuer Handatlas, 1913
11. Mittelländisches Meer Debes' Neuer Handatlas, 1913
11. Mittelländisches Meer   XL
Middellandse Zee / Mediterranean Sea

Europa / Europe
Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
15-16. Európa hegy- és vizrajzi térképe Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
15-16. Európa hegy- és vizrajzi térképe   XL
Orografische en hydrografische kaart van Europa / Orographic and hydrographic map of Europe
Debes' Neuer Handatlas, 1913
12a. Europa, Flusz- & Gebirgskarte Debes' Neuer Handatlas, 1913
12a. Europa, Flusz- & Gebirgskarte   XL
Orografische en hydrografische kaart van Europa / Orographic and hydrographic map of Europe

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
19-20. Európa 16 különféle térkép Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
19-20. Európa 16 különféle térkép   XL
Europa, diverse kaarten (16) / Europe, various maps (16)
Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
21-22. Európa népei és nyelvei Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
21-22. Európa népei és nyelvei   XL
Volkeren en talen van Europa / Nations and languages of Europe
Debes' Neuer Handatlas, 1913
12c. Europa, Sprachen- & Völkerkarte Debes' Neuer Handatlas, 1913
12c. Europa, Sprachen- & Völkerkarte   XL
Europa, volkeren en talen / Europe, nations and languages

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
25-26. Magyarország Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
25-26. Magyarország   XL
Hongarije / Hungary
Debes' Neuer Handatlas, 1913
26a. Ungarn, Galizien und Bukowina Debes' Neuer Handatlas, 1913
26a. Ungarn, Galizien und Bukowina   XL
Hongarije, Galicië en Boekovina / Hungary, Galicia and Bukovina

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
27-28. Magyarország 9 különféle térkép Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
27-28. Magyarország 9 különféle térkép   XL
Orografie en hydrografie van Hongarije / Orography and hydrography of Hungary
Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
37-38. Magyarország 9 különféle térkép Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
37-38. Magyarország 9 különféle térkép   XL
Hongarije, diverse kaarten (9) / Hungary, various maps (9)
Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
41-42. Magyarország 12 különféle térkép Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
41-42. Magyarország 12 különféle térkép   XL
Hongarije, diverse kaarten (12) / Hungary, various maps (12)
Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
45-46. Cseh- és Morvaország, Szilézia Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
45-46. Cseh- és Morvaország, Szilézia   XL
Bohemen en Moravië, Silezië / Bohemia and Moravia, Silesia
Debes' Neuer Handatlas, 1913
23. Böhmen, Mähren & Schlesien Debes' Neuer Handatlas, 1913
23. Böhmen, Mähren & Schlesien   XL
Bohemen, Moravië en Silezië / Bohemia, Moravia and Silesia

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
47-48. Alpok, keleti lap Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
47-48. Alpok, keleti lap   XL
Alpen, oostblad / Alps, eastern sheet
Debes' Neuer Handatlas, 1913
25. Alpenländer, östlicher Teil Debes' Neuer Handatlas, 1913
25. Alpenländer, östlicher Teil   XL
Oostelijke Alpen / Eastern Alps

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
49-50. Alpok, nyugati lap Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
49-50. Alpok, nyugati lap   XL
Alpen, westblad / Alps, western sheet
Debes' Neuer Handatlas, 1913
24. Alpenländer, westlicher Teil Debes' Neuer Handatlas, 1913
24. Alpenländer, westlicher Teil   XL
Westelijke Alpen / Western Alps

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
57-58. Belgium, Németalföld és Luxemburg Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
57-58. Belgium, Németalföld és Luxemburg   XL
België, Nederland en Luxemburg / Belgium, Netherlands and Luxembourg
Debes' Neuer Handatlas, 1913
18. Belgien und die Niederlande Debes' Neuer Handatlas, 1913
18. Belgien und die Niederlande   XL
België en Nederland / Belgium and Netherlands

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
59-60. Franciaország Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
59-60. Franciaország   XL
Frankrijk / France
Debes' Neuer Handatlas, 1913
27. Frankreich Debes' Neuer Handatlas, 1913
27. Frankreich   XL
Frankrijk / France

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
61-62. Brit szigetek Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
61-62. Brit szigetek   XL
Britse Eilanden / British Isles
Debes' Neuer Handatlas, 1913
28. Britische Inseln Debes' Neuer Handatlas, 1913
28. Britische Inseln   XL
Britse Eilanden / British Isles

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
63-64. Dánia. Skandinávia Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
63-64. Dánia. Skandinávia   XL
Denemarken. Scandinavië / Denmark. Scandinavia
Debes' Neuer Handatlas, 1913
29-30. Dänemark. Skandinavien Debes' Neuer Handatlas, 1913
29-30. Dänemark. Skandinavien   XL
Denemarken. Scandinavië / Denmark. Scandinavia

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
65-66. Dél- és Közép-Skandinávia Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
65-66. Dél- és Közép-Skandinávia   XL
Zuid- en Midden-Scandinavië / Southern and Central Scandinavia
Debes' Neuer Handatlas, 1913
31. Süd- und Mittel-Skandinavien Debes' Neuer Handatlas, 1913
31. Süd- und Mittel-Skandinavien   XL
Zuid- en Midden-Scandinavië / Southern and Central Scandinavia

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
73-74. Spanyolország és Portugália Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
73-74. Spanyolország és Portugália   XL
Spanje en Portugal / Spain and Portugal
Debes' Neuer Handatlas, 1913
34. Spanien und Portugal Debes' Neuer Handatlas, 1913
34. Spanien und Portugal   XL
Spanje en Portugal / Spain and Portugal

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
75-76. Olaszország Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
75-76. Olaszország   XL
Italië / Italy
Debes' Neuer Handatlas, 1913
35. Italien Debes' Neuer Handatlas, 1913
35. Italien   XL
Italië / Italy

Andere werelddelen / Other continents
Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
91-92. Dél-Ázsia (Brit-India) Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
91-92. Dél-Ázsia (Brit-India)   XL
Zuid-Azië (Brits Indië) / South Asia (British India)
Debes' Neuer Handatlas, 1913
42. Süd-Asien Debes' Neuer Handatlas, 1913
42. Süd-Asien   XL
Zuid-Azië / South Asia

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
97-98. Afrika Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
97-98. Afrika   XL
Afrika / Africa
Debes' Neuer Handatlas, 1913
45. Afrika Debes' Neuer Handatlas, 1913
45. Afrika   XL
Afrika / Africa

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
99-100. Afrika. 6 különféle térkép Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
99-100. Afrika. 6 különféle térkép   XL
Afrika, diverse kaarten (6) / Africa, various maps (6)
Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
103-104. Nyugat-Afrika Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
103-104. Nyugat-Afrika   XL
West-Afrika / West Africa
Debes' Neuer Handatlas, 1913
49. West-Afrika Debes' Neuer Handatlas, 1913
49. West-Afrika   XL
West-Afrika / West Africa

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
105-106. Közép-Afrika Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
105-106. Közép-Afrika   XL
Midden-Afrika / Central Africa
Debes' Neuer Handatlas, 1913
50. Äquatoriales Afrika Debes' Neuer Handatlas, 1913
50. Äquatoriales Afrika   XL
Equatoriaal Afrika / Equatorial Africa

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
107-108. Ausztrália és Óceánia Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
107-108. Ausztrália és Óceánia   XL
Australië en Oceanië / Australia and Oceania
Debes' Neuer Handatlas, 1913
51. Australien und Ozeanien Debes' Neuer Handatlas, 1913
51. Australien und Ozeanien   XL
Australië en Oceanië / Australia and Oceania

Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
111-112. Ausztrália Téleki-Kogutowicz: Világatlasz, 1912-1914
111-112. Ausztrália   XL
Vasteland van Australië / Australian continent
Debes' Neuer Handatlas, 1913
52. Australien Debes' Neuer Handatlas, 1913
52. Australien   XL
Australië / Australia

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
113-114. Polinézia szigetcsoportjai Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
113-114. Polinézia szigetcsoportjai   XL
Eilanden in de Grote Oceaan / Islands in the Pacific Ocean
Debes' Neuer Handatlas, 1913
53. Polynesische Inselgruppen Debes' Neuer Handatlas, 1913
53. Polynesische Inselgruppen   XL
Eilanden in de Grote Oceaan / Islands in the Pacific Ocean

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
117-118. Észak- és Dél-Amerika közlekedési térképe Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
117-118. Észak- és Dél-Amerika közlekedési térképe   XL
Vervoerskaart van Noord- en Zuid-Amerika / Transport map of North and South America
Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Debes' Neuer Handatlas, 1913
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
119-120. Észak-Amerika Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
119-120. Észak-Amerika   XL
Noord-Amerika / North America
Debes' Neuer Handatlas, 1913
54. Nord-Amerika Debes' Neuer Handatlas, 1913
54. Nord-Amerika   XL
Noord-Amerika / North America

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
121-122. Egyesült Államok Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
121-122. Egyesült Államok   XL
Verenigde Staten / United States
Debes' Neuer Handatlas, 1913
55. Vereinigte Staaten Debes' Neuer Handatlas, 1913
55. Vereinigte Staaten   XL
Verenigde Staten / United States

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
123-124. Egyesült Államok keleti része Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
123-124. Egyesült Államok keleti része   XL
Verenigde Staten, oostelijk deel / Eastern United States
Debes' Neuer Handatlas, 1913
56. Östliche Vereinigte Staaten Debes' Neuer Handatlas, 1913
56. Östliche Vereinigte Staaten   XL
Verenigde Staten, oostelijk deel / Eastern United States

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
125-126. Közép-Amerika és Dél-Amerika északi részei Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
125-126. Közép-Amerika és Dél-Amerika északi részei   XL
Midden-Amerika en het noordelijke deel van Zuid-Amerika / Central America and the northern part of South America
Debes' Neuer Handatlas, 1913
57. Mittel-Amerika Debes' Neuer Handatlas, 1913
57. Mittel-Amerika   XL
Midden-Amerika / Central America

Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
129-130. Dél-Amerika dereka Kogutowicz-Littke: Világatlasz, 1912-1914
129-130. Dél-Amerika dereka   XL
Centraal Zuid-Amerika / Central South America
Debes' Neuer Handatlas, 1913
59. Mittleres Süd-Amerika Debes' Neuer Handatlas, 1913
59. Mittleres Süd-Amerika   XL
Centraal Zuid-Amerika / Central South America© M. Witkam, 2015
met dank aan / courtesy of: Rob Segers

valid HTML    valid CSS