Kogutowicz-Littke(-Debes): Világatlasz (1912-1914)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Tabellen

Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar


Kogutowicz-Littke(-Debes): Világatlasz (1912-1914)

Tables

Header marked: table sortable


Kaarten en datering / Maps and date

naam naam Nederlands Engels datum
T 1-2 Domborzat és növényzet (planiglóbusok) Reliëf en vegetatie (halfronden) Relief and vegetation (hemispheres) 1912-12
T 3 Déli-sarkvidék Antarctica Antarctica 1912
L 4-5 Világtérképek [hőmérséklet, izobárok és szél] Wereldkaarten [temperatuur, isobaren en wind] World maps [temperature, isobars and wind] -
L 6-7 Világtérképek [hőmérséklet ingadozása, csapadék, tektonika] Wereldkaarten [temperatuurschommeling, neerslag, tektoniek] World maps [temperature fluctuation, precipitation, tectonics] -
L 10 Világtérképek [népfajok, vallások] Wereldkaarten [volkeren, godsdiensten] World maps [nations, religions] -
L 13-14 Földközi tenger Middellandse Zee Mediterranean Sea 1914-01
L 15-16 Európa hegy- és vizrajzi térképe Orografische en hydrografische kaart van Europa Orographic and hydrographic map of Europe 1913-09
L 19-20 Európa. 16 különféle térkép Europa, diverse kaarten (16) Europe, various maps (16) -
L 21-22 Európa népei és nyelvei Volkeren en talen van Europa Nations and languages of Europe 1913-06
L 25-26 Magyarország Hongarije Hungary 1914-04
L 27-28 Magyarország hegyei és vizei Orografie en hydrografie van Hongarije Orography and hydrography of Hungary -
L 37-38 Magyarország. 9 különféle térkép Hongarije, diverse kaarten (9) Hungary, various maps (9) 1914-03
L 41-42 Magyarország. 12 különféle térkép Hongarije, diverse kaarten (12) Hungary, various maps (12) -
L 45-46 Cseh- és Morvaország, Szilézia Bohemen en Moravië, Silezië Bohemia and Moravia, Silesia 1913-12
T 47-48 Alpok, keleti lap. (Tirol, Salzburg, Karinthia, Krajna, Stájerország stb.) Alpen, oostblad. (Tirol, Salzburg, Karinthië, Krain, Stiermarken, enz.) Alps, eastern sheet. (Tyrol, Salzburg, Carinthia, Carniola, Styria, etc.) 1912-11
T 49-50 Alpok, nyugati lap. (Svájc, Savoie, Piemont, Lombardia stb.) Alpen, westblad. (Zwitserland, Savoie, Piemonte, Lombardije, enz.) Alps, western sheet. (Switzerland, Savoy, Piedmont, Lombardy, etc.) 1912-10
L 57-58 Belgium, Németalföld és Luxemburg België, Nederland en Luxemburg Belgium, Netherlands and Luxembourg 1913-03
T 59-60 Franciaország Frankrijk France 1912-12
T 61-62 Brit szigetek Britse Eilanden British Isles 1912-10
T 63-64 Dánia. Skandinávia Denemarken. Scandinavië Denmark. Scandinavia 1912-11
T 65-66 Déli- és Közép-Skandinávia Zuid- en Midden-Scandinavië Southern and Central Scandinavia 1912-10
- 73-74 Spanyolország és Portugália Spanje en Portugal Spain and Portugal 1913-03
T 75-76 Olaszország Italië Italy 1912-11
L 91-92 Dél-Ázsia (Brit-India) Zuid-Azië (Brits-Indië) South Asia (British India) 1913-10
L 97-98 Afrika Afrika Africa 1913-09
L 99-100 Afrika. 6 különféle térkép Afrika, diverse kaarten (6) Africa, various maps (6) 1914-04
L 103-104 Nyugat-Afrika West-Afrika West Africa 1913-09
L 105-106 Közép-Afrika Midden-Afrika Central Africa 1914-03
T 107-108 Ausztrália és Oceánia Australië en Oceanië Australia and Oceania 1912-11
T 111-112 Ausztráliai szárazföld Vasteland van Australië Australian continent 1912-10
L 113-114 Polinézia szigetcsoportjai Eilandengroepen in de Grote Oceaan Island groups in the Pacific Ocean 1913-06
L 117-118 Észak- és Dél-Amerika közlekedési térképe Vervoerskaart van Noord- en Zuid-Amerika Transport map of North and South America 1913-09
- 119-120 Észak-Amerika Noord-Amerika North America 1913-03
L 121-122 Egyesült Államok. Brit Észak-Amerika és México határos részeivel Verenigde Staten. Aangrenzende delen van Brits Noord-Amerika en Mexico United States. Adjacent parts of British North America and Mexico 1913-03
L 123-124 Egyesült Államok keleti része Verenigde Staten, oostelijk deel Eastern United States 1913-10
L 125-126 Közép-Amerika és Dél-Amerika északi részei Midden-Amerika en het noordelijke deel van Zuid-Amerika Central America and the northern part of South America 1914-04
L 129-130 Dél-Amerika dereka Centraal Zuid-Amerika Central South America 1913-10

stb. = s a többi, és a többi, satöbbi = etceteraKaarten, bijkaarten en schaal / Maps, inset maps, scale

naam Nederlands Engels schaal
1-2 Domborzat és növényzet Reliëf en vegetatie Relief and vegetation
I [Domborzat, nyugati félgömb] [Reliëf, westelijk halfrond] [Relief, western hemisphere] 1:82.000.000
II [Domborzat, keleti félgömb] [Reliëf, oostelijk halfrond] [Relief, eastern hemisphere] 1:82.000.000
III Az északisark térképe Kaart van het Noordpoolgebied Map of the Arctic 1:41.000.000
IV [Növényzet, nyugati félgömb] [Vegetatie, westelijk halfrond] [Vegetation, western hemisphere] 1:142.000.000
V [Növényzet, keleti félgömb] [Vegetatie, oostelijk halfrond] [Vegetation, eastern hemisphere] 1:142.000.000
3 Déli-sarkvidék Antarctica Antarctica 1:40.000.000
I Déli-Georgia Zuid-Georgia South Georgia 1:5.000.000
II Bouvet-sziget Bouvet-eiland Bouvet Island 1:1.000.000
III Auckland Islands Auckland-eilanden Auckland Islands 1:2.000.000
IV Campbell-Island Campbell-eiland Campbell Island 1:1.000.000
V Nyugati Antarktisz West-Antarctica West Antarctica 1:10.000.000
VI Az Erebus és Terror tűzhányók környéke Omgeving van de vulkanen Erebus en Terror Environs of the Erebus and Terror volcanoes 1:5.000.000
VII Kerguélen-sziget Kerguelen Kerguelen Island 1:5.000.000
VIII A Délisark felfedezésének történetéhez Geschiedenis van de ontdekking van de Zuidpool History of the discovery of the South Pole 1:80.000.000
IX II. Vilmos földje Keizer Wilhelm II-land Kaiser Wilhelm II Land 1:10.000.000
X Viktoria földje Victorialand Victoria Land 1:20.000.000
4-5 [Világtérképek: hőmérséklet, izobárok és szél] [Wereldkaarten: temperatuur, isobaren en wind] [World maps: temperature, isobars and wind]
I Januáriusi hőmérséklet a tenger szintjében Isothermen in januari op zeeniveau January isotherms at sea level 1:167.000.000
II Júliusi hőmérséklet a tenger szintjében Isothermen in juli op zeeniveau July isotherms at sea level 1:167.000.000
III Izobárok és szél januáriusban Isobaren en wind in januari January isobars and winds 1:167.000.000
IV Izobárok és szél júliusban Isobaren en wind in juli July isobars and winds 1:167.000.000
6-7 [Világtérképek: hőmérséklet ingadozása, csapadék, tektonika] [Wereldkaarten: temperatuurschommeling, neerslag, tektoniek] [World maps: temperature fluctuation, precipitation, tectonics]
V A hőmérséklet átlagos abszolút évi ingadozása. Tengeráramlások télen (északi félgömb) Absolute jaarlijkse temperatuurschommeling. Zeestromingen in de winter (noordelijk halfrond) Annual temperature fluctuation. Sea currents in the winter (northern hemisphere) 1:167.000.000
VI A csapadék eloszlása a földön Neerslagverdeling op aarde Distribution of rainfall on the Earth 1:167.000.000
VII A csapadék évi mennyisége Jaarlijkse neerslaghoeveelheid Annual amount of precipitation 1:167.000.000
VIII A föld tektonikai területei Tektonische gebieden op aarde Tectonic areas of the Earth 1:167.000.000
10 [Világtérképek; népfajok, vallások] [Wereldkaarten: volkeren, godsdiensten] [World maps: nations, religions]
XIII A föld népfajai Volkeren op aarde Nations of the Earth 1:167.000.000
XIV Vallások elterjedése Verspreiding van godsdiensten Distibution of religions 1:167.000.000
13-14 Földközi tenger Middellandse Zee Mediterranean Sea 1:10.000.000
[1] Valencia Valencia Valencia 1:100.000
[2] Barcelona Barcelona Barcelona 1:150.000
[3] Spezia La Spezia La Spezia 1:50.000
[4] Marseille Marseille Marseille 1:500.000
[5] Brindisi Brindisi Brindisi 1:75.000
[6] Ancona Ancona Ancona 1:30.000
[7] Venezia Venetië Venice 1:133.000
[8] Alger Algiers Algiers 1:80.000
[9] Tunis Tunis Tunis 1:266.000
[10] Palermo Palermo Palermo 1:50.000
[11] Genova Genua Genoa 1:54.500
[12] La Valetta La Valetta La Valetta 1:100.000
[13] Alexandria Alexandrië Alexandria 1:120.000
[14] Port Said Port Said Port Said 1:75.000
15-16 Európa hegy- és vizrajzi térképe Orografische en hydrografische kaart van Europa Orographic and hydrographic map of Europe 1:12.000.000
19-20 Európa 16 különféle térkép Europa, diverse kaarten (16) Europe, various maps (16)
1 Európa geologiai térképe Geologische kaart van Europa Geological map of Europe 1:25.000.000
2 Európa hegyszerkezete Gebergtestructuur van Europa Mountain structure of Europe
3 Vegyes vallású területek Godsdiensten Religions 1:40.000.000
4 Európa gazdasági térképe Economische kaart van Europa Economic map of Europe 1:25.000.000
5 Szarvasmarhatenyésztés Veeteelt Cattle 1:100.000.000
6 Sertéstenyésztés Varkenshouderij Pig farming 1:100.000.000
7 Lótenyésztés Paardenfokkerij Horse breeding 1:100.000.000
8 Európa a legnagyobb eljegesedés idejében Europa in de tijd van de grootste gletsjeruitbreiding Europe in the time of the largest glaciations 1:45.000.000
9 A csapadék évi mennyisége Jaarlijkse neerslaghoeveelheid Amount of annual precipitation 1:50.000.000
10 Januárius havi izothermák Maandisothermen van januari January monthly isotherms 1:50.000.000
11 Július havi izothermák Maandisothermen van juli July month isotherms 1:50.000.000
12 Európa bányászata Mijnbouw in Europa Mining of Europe 1:40.000.000
13 Európa vas- és szénbányászata Staal- en kolenwinning in Europa Iron and coal mining of Europe 1:40.000.000
14 Európa népsűrűségi térképe Bevolkingsdichtheid van Europa Population density map of Europe 1:50.000.000
15 Európa cukor- és malomipara Suiker- en graanindustrie in Europa Sugar and cereal industry of Europe 1:50.000.000
16 Európa textilipara Textielindustrie in Europa Textile industry of Europe 1:50.000.000
21-22 Európa népei és nyelvei Volkeren en talen van Europa Nations and languages of Europe 1:12.000.000
25-26 Magyarország Hongarije Hungary 1:1.500.000
27-28 Magyarország hegyei és vizei Orografie en hydrografie van Hongarije Orography and hydrography of Hungary 1:2.000.000
37-38 Magyarország 9 különféle térkép Hongarije, diverse kaarten (9) Hungary, various maps (9)
1 Magyarország geologiai térképe Geologische kaart van Hongarije Geological map of Hungary 1:2.400.000
2 Magyarország talajtérképe Grondsoortenkaart van Hongarije Soil map of Hungary 1:4.000.000
3 Magyarország bányászata Mijnbouw in Hongarije Mining in Hungary 1:4.000.000
4 Magyarország hegyszerkezete Gebergtestructuur van Hongarije Mountain structure of Hungary
5 Földgázt szolgáltató fúrt kútak Geboorde aardgasputten Drilled natural gas wells
6 Ásványvizek Mineraalwater Mineral waters
7 Fürdök és hévizek Kuuroorden en warmwaterbronnen Spas and hot springs
8 Építőipari és márványbányák Steen- en marmergroeven Stone and marble quarries
9 Vas- és gépipar Staal en machinebouw Iron and machine industry
41-42 Magyarország 12 különféle térkép Hongarije, diverse kaarten (12) Hungary, various maps (12)
1 Januáriusi izothermák Januari-isothermen January isotherms 1:8.000.000
2 Júliusi izothermák Juli-isothermen July isotherms 1:8.000.000
3 Évi izothermák Jaar-isothermen Annual isotherms 1:8.000.000
4 Januáriusi izobárok Januari-isobaren January isobars 1:15.000.000
5 Áprilisi izobárok April-isobaren April isobars 1:15.000.000
6 Júliusi izobárok Juli-isobaren July isobars 1:15.000.000
7 Októberi izobárok September-isobaren September isobars 1:15.000.000
8 Az évi csapadékmennyiség Jaarlijkse regenval Yearly precipitation 1:.000.000
9 Néprajzi térkép Etnografische kaart Ethnographical map 1:4.000.000
10 A magyarság százalékos aránya Percentage Hongaren Percentage of Hungarians 1:15.000.000
11 Népsűrűség Bevolkingsdichtheid Population density 1:4.000.000
12 A lakosság vallása Godsdiensten Religions 1:15.000.000
45-46 Cseh- és Morvaország, Szilézia Bohemen en Moravië, Silezië Bohemia and Moravia, Silesia 1:1.000.000
47-48 Alpok, keleti lap Alpen, oostblad Alps, eastern sheet 1:1.000.000
[1] Wien (Bécs) és környéke 1:250.000
49-50 Alpok, nyugati lap Alpen, westblad. (Zwitserland, Savoie, Piemonte, Lombardije, enz.). Alps, western sheet 1:1.000.000
57-58 Belgium, Németalföld és Luxemburg België, Nederland en Luxemburg Belgium, Netherlands and Luxembourg 1:1.000.000
I Amsterdam Amsterdam Amsterdam 1:100.000
II 's Gravenhage Den Haag The Hague 1:100.000
III Bruxelles környéke Omgeving van Brussel Environs of Brussels 1:250.000
IV Liége (Lüttich) és Verviers környéke Omgeving van Luik en Verviers Environs of Liège and Verviers 1:500.000
59-60 Franciaország Frankrijk France 1:2.750.000
I Paris környéke Omgeving van Parijs Environs of Paris 1:500.000
II Corse (Korzika) Corsica Corsica 1:2.750.000
61-62 Brit szigetek Britse Eilanden British Isles 1:2.750.000
I Közép-skótország Midden-Schotland Central Scotland 1:1.000.000
II Anglia legfontosabb iparvidéke Belangrijkste industriegebied van Engeland Main industrial region of England 1:1.000.000
III London környéke Omgeving van Londen Environs of London 1:500.000
63 Dánia Denemarken Denmark 1:1.500.000
I Island IJsland Iceland 1:4.500.000
II Färöer Faeröer Faroe Islands 1:2.250.000
III Öresund De Sont Oresund 1:750.000
IV Bornholm Bornholm Bornholm 1:1.500.000
64 Skandinávia Scandinavië Scandinavia 1:5.000.000
65-66 Dél- és Közép-Skandinávia Zuid- en Midden-Scandinavië Southern and Central Scandinavia 1:2.750.000
I Kristiania környéke Omgeving van Kristiania (Oslo) Environs of Kristiania (Oslo) 1:1.000.000
II Stockholm környéke Omgeving van Stockholm Environs of Stockholm 1:1.000.000
73-74 Spanyolország és Portugália Spanje en Portugal Spain and Portugal 1:2.750.000
I Gibraltari szoros Straat van Gibraltar Strait of Gibraltar 1:1.000.000
II Gibraltar Gibraltar Gibraltar 1:100.000
75-76 Olaszország Italië Italy 1:2.750.000
I Napoli környéke Omgeving van Napels Environs of Naples 1:1.000.000
II Roma környéke Omgeving van Rome Environs of Rome 1:1.000.000
91-92 Dél-Ázsia (Brit-India) Zuid-Azië (Brits-Indië) South Asia (British India) 1:10.000.000
- (Dunántúl a főtérkép mértékében) (Transdanubië op de schaal van de hoofdkaart) (Transdanubia at the scale of the main map) (1:10.000.000)
97-98 Afrika Afrika Africa 1:23.000.000
I Abesszinia Abessinië Abyssinia 1:5.000.000
II Brit és német-keletAfrika határvidéke Het oosten van Brits en Duits Oost-Afrika Eastern part of British and German East Africa 1:5.000.000
III Mascarenhas szigetek De Mascarenen Mascarene Islands 1:5.000.000
[IIIa] Rodriguez Rodrigues Rodrigues 1:5.000.000
99-100 Afrika. 6 különféle térkép Afrika, diverse kaarten (6) Africa, various maps (6)
1 Afrika hegy- és vizrajzi térképe Orografische en hydrografische kaart van Afrika Orographic and hydrographic map of Africa 1:52.000.000
2 Afrika geologiai térképe Geologische kaart van Afrika Geological map of Africa 1:52.000.000
3 Afrika növényföldrajzi térképe Florakaart van Afrika Phytogeographical map of Africa 1:52.000.000
4 Afrika nevezetesebb állatai Opmerkelijke dieren van Afrika Notable animals of Africa 1:52.000.000
5 Afrika gazdasági és közlekedési térképe Economische kaart en vervoerskaart van Afrika Economic and transport map of Africa 1:52.000.000
6 Afrika néprajzi térképe Etnografische kaart van Afrika Ethnographical map of Africa 1:52.000.000
103-104 Nyugat-Afrika West-Afrika West Africa 1:10.000.000
I Kanári szigetek Canarische Eilanden Canary Islands 1:5.300.000
II Azorok Azoren Azores 1:3.500.000
[IIa] Flores Flores Flores 1:3.500.000
III Kamerun Kameroen Cameroon 1:2.500.000
[IIIa] Kamerun folyó Kameroenrivier Cameroon river 1:500.000
IV São Thomé São Thomé São Thomé 1:2.500.000
- (Bács-Bodrog vármegye) (Comitaat Bács-Bodrog) (Bács-Bodrog County) (1:10.000.000)
- (Esztergom vármegye) (Comitaat Esztergom) (Esztergom County) (1:2.500.000)
105-106 Közép-Afrika Midden-Afrika Central Africa 1:10.000.000
- (Dunántúl a főtérkép mértékében) (Transdanubië op de schaal van de hoofdkaart) (Transdanubia at the scale of the main map) (1:10.000.000)
107-108 Ausztrália és Óceánia Australië en Oceanië Australia and Oceania 1:27.000.000
I Tokelau-szigetek (Union-szigetek) Tokelau-eilanden (Union-eilanden) Tokelau Islands (Union Islands) 1:9.000.000
Ia Atafu Atafu Atafu 1:2.250.000
Ib Fakaafu Fakaofu Fakaofu 1:2.250.000
II Ellice-szigetek (Laguna szigetek) Ellice-eilanden (Lagune-eilanden) Ellice Islands (Lagoon Islands) 1:9.000.000
IIa Funafuti Funafuti Funafuti 1:2.250.000
III Gilbert-szigetek (Kingsmill-szigetek) Gilbert-eilanden (Kingsmill-eilanden) Gilbert Islands (Kingsmill Islands) 1:9.000.000
IIIa Középső csoport Het centrale deel Central part 1:2.250.000
IIIb Butaritari és Makin Butaritari en Makin Butaritari and Makin 1:2.250.000
IV Toubouai-(Austral) szigetek Tubuai-eilanden (Austral-eilanden) Tubuai Islands (Austral Islands) 1:9.000.000
IVa Toubouai Tubuai Tubuai 1:1.125.000
IVb Vavitou Vavitu Vavitu 1:1.125.000
IVc Rapa (Oparo) Rapa (Oparo) Rapa (Oparo) 1:1.125.000
V Cook-(Hervey-)szigetek Cook-eilanden (Hervey-eilanden) Cook Islands (Hervey Islands) 1:9.000.000
Va Rarotonga Rarotonga Rarotonga 1:2.250.000
Vb Aitutaki Aitutaki Aitutaki 1:2.250.000
Vc Hervey-szigetek Hervey-eilanden Hervey Islands 1:2.250.000
Vd Atiu Atiu Atiu 1:2.250.000
VI Pitcairn Pitcairn Pitcairn 1:562.500
VII Pomotou (Tuamotou) szigetek Paumotu-eilanden (Tuamotu-eilanden) Paumotu Islands (Tuamotu Islands) 1:9.000.000
VIIa Mangareva-(Gambier-)szigetek Mangareva-eilanden (Gambier-eilanden) Mangareva Islands (Gambier Islands) 1:1.125.000
VIIb Mourouroa (Osnabruck) Mururoa (Osnabruck) Mururoa (Osnabruck) 1:1.125.000
111-112 Ausztrália Vasteland van Australië Australian continent 1:9.000.000
I Tasmania (Van Diemen földje) Tasmanië (Van Diemensland) Tasmania (Van Diemen's land) 1:9.000.000
113-114 Polinézia szigetcsoportjai Eilandengroepen in de Grote Oceaan Island groups in the Pacific Ocean
I Keleti Új-Guinea és a szomszédos szigetcsoportok Oostelijk Nieuw-Guinea en de aangrenzende eilanden Eastern New Guinea and adjacent islands 1:9.000.000
Ia Astrolabe-Bai Astrolabe-baai Astrolabe Bay 1:900.000
Ib Finschhafen Finschhafen Finschhafen 1:90.000
Ic Nauru (Pleasant-I.) Nauru (Pleasant-eiland) Nauru (Pleasant Island) 1:450.000
II Marshall-szigetek Marshall-eilanden Marshall Islands 1:9.000.000
IIa Rongelap és Rongerik Rongelap en Rongerik Rongelap and Rongerik 1:2.250.000
IIb Majuro (Arrowsmith) és Arno Majuro (Arrowsmith) en Arno Majuro (Arrowsmith) and Arno 1:2.250.000
IIc Jaluit (Bonham) Jaluit (Bonham) Jaluit (Bonham) 1:2.250.000
IId Eniwetok (Brown-Gr.) Eniwetok (Brown-groep) Eniwetok (Brown Group) 1:2.250.000
IIe Ujelang (Providence) Ujelang (Providence) Ujelang (Providence) 1:2.250.000
IIf Ujae (Katharine) Ujae (Katharine) Ujae (Katharine) 1:2.250.000
IIg Ebon (Boston) Ebon (Boston) Ebon (Boston) 1:1.125.000
IIh Mille (Mulgrave) Mille (Mulgrave) Mille (Mulgrave) 1:2.250.000
IIi Lai v. Lae Lai of Lae Lai or Lae 1:1.125.000
IIk Namorik (Baring) Namorik (Baring) Namorik (Baring) 1:1.125.000
IIl Kwadjelinn (Mencsikov) Kwadjelinn (Mentsjikov) Kwajalein (Menchikov) 1:2.250.000
IIm Taongi (Gaspar Rico) Taongi (Gaspar Rico) Taongi (Gaspar Rico) 1:2.250.000
IIn Nemu és Ailinglap Nemu en Ailinglap Nemu and Ailinglap 1:2.250.000
IIo Likieb Likieb Likieb 1:2.250.000
IIp Wotje (Otdia, Romanzow) Wotje (Otdia, Romantsov) Wotje (Otdia, Romantsov) 1:2.250.000
IIq Wottho (Schanz) Wottho (Schans) Wottho (Sconce) 1:2.250.000
IIr Bikar (Dawson) Bikar (Dawson) Bikar (Dawson) 1:2.250.000
- (Esztergom vármegye) (Comitaat Esztergom) (Esztergom County) (1:2.250.000)
III Fiji (Fidzsi)- v. Viti-szigetek Fiji- of Viti-eilanden Fiji or Viti Islands 1:4.500.000
IV Tonga-szigetek Tonga-eilanden Tonga Islands 1:4.500.000
IVa Vavu-csoport Vavu-groep Vavu Group 1:2.250.000
IVb Tongatábu Tongatabu Tongatabu 1:2.250.000
V Különféle szigetek Verspreide eilanden Dispersed islands
Va Foutouna-(Hoorne-) szigetek Futuna-eilanden (Hoorne-eilanden) Futuna Islands (Hoorne Islands) 1:2.250.000
Vb Ouea- v. Ouvea-(Wallis-) szigetek Uea- of Uvea-eilanden (Wallis-eilanden) Uea or Uvea Islands (Wallis Islands) 1:2.250.000
Vc Rotuma (Grenville) Rotuma (Grenville) Rotuma (Grenville) 1:2.250.000
Vd Tongareva (Penrhyn) Tongareva (Penrhyn) Tongareva (Penrhyn) 1:2.250.000
Ve Fanning-szigetek Fanning-eiland Fanning Island 1:2.250.000
Vf Malden Malden Malden 1:2.250.000
Vg Christmas-sziget Christmas-eiland Christmas Island 1:4.500.000
Vh Rapa-Nui (Husvét-sziget) Rapa-Nui (Paaseiland) Rapa Nui (Easter Island) 1:2.250.000
VI Új-Kaledonia és Loyauté-szigetek Nieuw-Caledonië en Loyaliteitseilanden New Caledonia and Loyalty Islands 1:4.500.000
VIa [Nouméa környéke] [Omgeving van Nouméa] [Envrions of Nouméa] 1:500.000
- (Győr vármegye) (Comitaat Győr) (Győr County) 1:4.500.000
VII Új Hebridák Nieuwe Hebriden New Hebrides 1:4.500.000
VIIa Déli csoport Zuidelijk deel Southern part 1:4.500.000
VIII Samoa-szigetek Samoa-eilanden (Schipperseilanden) Samoan Islands (Navigators' Islands) 1:4.500.000
VIIIa Pango-Pango-Bay Pago-Pago-Baai Pago Pago Bay 1:500.000
VIIIb Upolu Upolu Upolu 1:2.250.000
VIIIc Apia Apia Apia 1:150.000
IX New-Zealand Nieuw Zeeland New Zealand 1:9.000.000
IXa A Cook-szoros Straat Cook Cook Strait 1:4.500.000
IXb Auckland környéke Auckland-eilanden Auckland Islands 1:2.250.000
IXc Chatham-(Warekauri-) szigetek Chatham-eilanden (Warekauri-eilanden) Chatham Islands (Warekauri Islands) 1:2.250.000
X Santa Cruz-szigetek Santa Cruz-eilanden Santa Cruz Islands 1:4.500.000
Xa Vanikoro-Islands Vanikoro-Groep Vanikoro Group 1:2.250.000
Xb Basilisk-kikötő Basiliskhaven Basilisk Port 1:750.000
XI A Mariana- és Karolina-szigetcsoportok Marianen en Carolinen Mariana Islands and Caroline Islands
XIa Pelau-(Pelew-) szigetek Palau-eilanden (Pelew-eilanden) Palau Islands (Pelew Islands) 1:2.250.000
XIb Yap v. Uap Yap of Uap Yap or Uap 1:2.250.000
XIc Truk-(Hogolu-) szigetek Ruk-eilanden (Hogolu-eilanden) Ruk Islands (Hogolu Islands) 1:4.500.000
XId Senjäwin-csoport Senjavin-eilanden Senjavin Islands 1:2.250.000
XIe Mariana-szigetek (Déli-csoport) Marianen (zuidelijk deel) Marianas (southern part) 1:4.500.000
XII Hawaii-(Sandwich-) szigetek Hawaii-eilanden (Sandwich-eilanden) Hawaii Islands (Sandwich Islands) 1:4.500.000
XIIa Oahu Oahu Oahu 1:2.250.000
XIIb Honolulu vidéke Omgeving van Honolulu Environs of Honolulu 1:500.000
XIIc A Kilauea krátere De Krater Kilauea Kilauea Crater 1:500.000
XIId Mauna-Loa Krater van de Mauna-Loa Mauna Loa Crater 1:500.000
XIII Marquesas-szigetek Marquesas-eilanden Marquesas Islands 1:4.500.000
XIIIa Nouka-Hiva (Federal) Nuku-Hiva (Federal) Nuku-Hiva (Federal) 1:2.250.000
XIIIb Hiva-Oa (Dominica) Hivaoa (Dominica) Hivaoa (Dominica) 1:2.250.000
XIV Iles de la Société (Társaság-szigetek) Genootschapseilanden Society Islands 1:4.500.000
XIVa Tahiti és Mooréa Tahiti en Morea Tahiti and Morea 1:2.250.000
XIVb Papeete Papeete Papeete 1:225.000
117-118 Észak- és Dél-Amerika közlekedési térképe Vervoerskaart van Noord- en Zuid-Amerika Transport map of North and South America 1:35.000.000
1 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Szén- és petroleumtelepek Economische kaarten van de VS: kolen- en oliewinning Economic maps of the US: Coal mining and oil extraction 1:75.000.000
2 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Petroleum Economische kaarten van de VS: Olie Economic maps of the US: Oil 1:75.000.000
3 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Búza Economische kaarten van de VS: Tarwe Economic maps of the US: Wheat 1:75.000.000
4 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Malomtermékek Economische kaarten van de VS: Graanproducten Economic maps of the US: Cereal products 1:75.000.000
5 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Pamut Economische kaarten van de VS: Katoen Economic maps of the US: Cotton 1:75.000.000
6 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Gyapjú Economische kaarten van de VS: Wol Economic maps of the US: Wool 1:75.000.000
7 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Kukorica Economische kaarten van de VS: Maïs Economic maps of the US: Corn 1:75.000.000
8 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Szarvasmarha Economische kaarten van de VS: Vee Economic maps of the US: Cattle 1:75.000.000
9 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Hús Economische kaarten van de VS: Vlees Economic maps of the US: Meat 1:75.000.000
10 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Bőr és cipő Economische kaarten van de VS: Leer en schoeisel Economic maps of the US: Leather and shoes 1:75.000.000
11 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Fa és papiros Economische kaarten van de VS: Hout en papier Economic maps of the US: Wood and paper 1:75.000.000
12 Az Egyesült Államok gazdasági térképei: Vas és acél Economische kaarten van de VS: IJzer en staal Economic maps of the US: Iron and steel 1:75.000.000
13 A mezőgazdasági össztermelés értéke De totale agrarische productiewaarde The total agricultural production value 1:50.000.000
14 Népsűrűség Bevolkingsdichtheid Population density 1:50.000.000
15 A népesség % os szaporodása (1900-1910) Relatieve bevolkingsgroei (1900-1910) Relative population growth (1900-1910) 1:50.000.000
16 (Magyarország és Ausztria a főtérkép mértékében) (Oostenrijk-Hongarije op de schaal van de hoofdkaart) (Austria-Hungary at the scale of the main map) (1:35.000.000)
17 A négerek elterjedése Verspreiding van de negers Distribution of the negroes 1:100.000.000
18 Földérték Waarde van de grond Land value 1:40.000.000
119-120 Észak-Amerika Noord-Amerika North America 1:20.000.000
121-122 Egyesült Államok Verenigde Staten United States 1:10.000.000
I Nova Scotia Nova Scotia Nova Scotia 1:10.000.000
- (Bács-Bodrog vármegye) (Comitaat Bács-Bodrog) (Bács-Bodrog County) (1:10.000.000)
123-124 Egyesült Államok keleti része Verenigde Staten, oostelijk deel Eastern United States 1:4.000.000
I Boston és környéke Boston en omgeving Boston and environs 1:450.000
II New York és környéke New York en omgeving New York and environs 1:450.000
125-126 Közép-Amerika és Dél-Amerika északi részei Midden-Amerika en het noordelijke deel van Zuid-Amerika Central America and the northern part of South America 1:10.000.000
I México és környéke Mexico en omgeving Mexico and environs 1:2.000.000
II Guayana Guyana Guyana 1:10.000.000
III Közép-Ecuador Midden-Ecuador Central Ecuador 1:3.333.333
129-130 Dél-Amerika dereka Centraal Zuid-Amerika Central South America 1:11.000.000
I Galápagos szigetek Galápagos-eilanden Galápagos Islands 1:5.500.000
II Dél-Chile Zuid-Chile Southern Chile 1:11.000.000
- (Bács-Bodrog vármegye) (Comitaat Bács-Bodrog) (Bács-Bodrog County) (1:11.000.000)Medewerkers / Cooperators


Kaarten en medewerkers / Maps and cooperators

naam ontworpen herzien bewerkt naar gegraveerd
1-2 Domborzat és növényzet Debes, E. Czakó István Winkel O. - -
3 Déli-sarkvidék Fischer, Dr. H. Kogutowicz Károly dr. - - -
4-5 [Világtérképek: hőmérséklet, izobárok és szél] - - - Bebber, W.J. van; Köppen, W. -
6-7 [Világtérképek: hőmérséklet ingadozása, csapadék, tektonika] - - - Bebber, W.J. van; Köppen, W.; Krümmel, O.; Brunhes, J. -
10 [Világtérképek; népfajok, vallások] - - - Gerland, G. -
13-14 Földközi tenger Kogutowicz Károly dr. - - - -
15-16 Európa hegy- és vizrajzi térképe Fischer, Dr. H.; Erdmann, C. Jungmayer Mihály - - -
19-20 Európa 16 különféle térkép Fabricius Endre; Jungmayer Mihály; Litschauer Lajos; Méhely Kálmán; Róna Zsigmond dr.; Schannen Ede; Schréter Zoltán; Mautz Gy. - - - -
21-22 Európa népei és nyelvei Debes, E. Bátky Zsigmond dr. - - -
25-26 Magyarország Kogutowicz Károly dr. - - - Jäger, K.; Dufka, K.
27-28 Magyarország hegyei és vizei Cholnoky Jenő dr.; Xantus János - - - -
37-38 Magyarország 9 különféle térkép Gálocsy Árpád; Jungmayer Mihály; Méhely Kálmán; Reithofer Károly; Schréter Zoltán dr.; Timkó Imre - - - -
41-42 Magyarország 12 különféle térkép Bátky Zsigmond dr.; Héjas Endre; Jungmayer Mihály; Róna Zsigmond dr.; Schannen Ede - - - -
45-46 Cseh- és Morvaország, Szilézia Heymer, O; Bosse, P. Czakó István; Jungmayer Mihály - - -
47-48 Alpok, keleti lap Heymer, O; Bosse, P. Kogutowicz Károly dr. - - -
49-50 Alpok, nyugati lap Heymer, O; Bosse, P. Kogutowicz Károly dr. - - -
57-58 Belgium, Németalföld és Luxemburg Heymer, O; Bosse, P. Bodola, Lajos - - -
59-60 Franciaország Fischer, Dr. H.; Erdmann, C. Kogutowicz Károly dr. - - -
61-62 Brit szigetek Fischer, H. Gróf Teleki Pál dr. - - -
63-64 Dánia. Skandinávia Erdmann, C. Kogutowicz Károly dr. - - -
65-66 Dél- és Közép-Skandinávia Erdmann, C. Kogutowicz Károly dr. - - -
73-74 Spanyolország és Portugália Fischer, Dr. Hans; Erdmann, C. Kőrösi Albin - - -
75-76 Olaszország Fischer, Dr. H.; Erdmann, C. Jungmayer Mihály - - -
91-92 Dél-Ázsia (Brit-India) Fischer, Dr. Hans Dr. Cholnoky Jenő; Dr. Hermann Győző; Jungmayer Mihály - - -
97-98 Afrika Erdmann, C. Jungmayer Mihály - - -
99-100 Afrika. 6 különféle térkép Jungmayer Mihály; Náday Lajos; Schannen Ede; Tonelli Sándor; Dr. Uzonyi Ferenc - - - -
103-104 Nyugat-Afrika Fischer, Dr. Hans Frindt Gusztáv; Jungmayer Mihály - - -
105-106 Közép-Afrika Erdmann, C. Jungmayer Mihály - - -
107-108 Ausztrália és Óceánia Debes, E.; Winkel, O. Gróf Teleki Pál dr. - - -
111-112 Ausztrália Fischer, H.; Winkel, O. Gróf Teleki Pál dr. - - -
113-114 Polinézia szigetcsoportjai Debes, E.; Winkel, O. Littke Aurél dr. - - -
117-118 Észak- és Dél-Amerika közlekedési térképe Jungmayer Mihály; Kogutowicz Károly dr.; Méhely Kálmán - - - -
119-120 Észak-Amerika Elfert, Dr. Paul Jungmayer Mihály - - -
121-122 Egyesült Államok Elfert, Dr. P. Schannen Ede - - -
123-124 Egyesült Államok keleti része Heymer, O. Schannen Ede - - -
125-126 Közép-Amerika és Dél-Amerika északi részei Elfert, Dr. Paul Kőrösi Albin - - -
129-130 Dél-Amerika dereka Elfert, Dr. Paul Kőrösi Albin - - -Overzicht / Overview

naam aantal
totaal 108
Bátky Zsigmond dr. 2
Bebber, W.J. van 2
Bodola, Lajos 1
Bosse, P. 4
Brunhes, J. 1
Cholnoky Jenő dr. 1
Czakó István 2
Debes, E. 4
Dr. Cholnoky Jenő 1
Dr. Hermann Győző 1
Dr. Uzonyi Ferenc 1
Dufka, K. 1
Elfert, Dr. Paul 4
Erdmann, C. 8
Fabricius Endre 1
Fischer, Dr. Hans 9
Frindt Gusztáv 1
Gálocsy Árpád 1
Gerland, G. 1
Héjas Endre 1
Heymer, O. 5
Jäger, K. 1
Jungmayer Mihály 13
Kogutowicz Károly dr. 9
Köppen, W. 2
Kőrösi Albin 3
Krümmel, O. 1
Litschauer Lajos 1
Littke Aurél dr. 1
Mautz Gy. 1
Méhely Kálmán 3
Náday Lajos 1
Reithofer Károly 1
Róna Zsigmond dr. 2
Schannen Ede 5
Schréter Zoltán dr. 2
TelekiGróf Teleki Pál dr. 3
Timkó Imre 1
Tonelli Sándor 1
Winkel, O. 4
Xantus János 1Vergelijking met Debes' Handatlas (1913) / In comparison with Debes' Handatlas (1913)

Nº K naam Nº D naam
1-2 Domborzat és növényzet 1 Bodengestalt und Pflanzendecke der Erde
3 Déli-sarkvidék 1a Südpolar-Karte
4-5 [Világtérképek: hőmérséklet, izobárok és szél] 2-5 [Klimakarten der Erde]
I Januáriusi hőmérséklet a tenger szintjében 2 Januar-Isothermen im Meeresspiegel
II Júliusi hőmérséklet a tenger szintjében 3 Juli-Isothermen im Meeresspiegel
III Izobárok és szél januáriusban 4 Isobaren und Winde im Januar
IV Izobárok és szél júliusban 5 Isobaren und Winde im Juli
6-7 [Világtérképek: hőmérséklet ingadozása, csapadék, tektonika] 6-9 [Klima- und Völkerkarten der Erde]
V A hőmérséklet átlagos abszolút évi ingadozása. Tengeráramlások télen (északi félgömb) 6 Linien gleicher absoluter Jahresschwankung der Temperatur. Übersicht der Meeresströmungen im Nordwinter
VI A csapadék eloszlása a földön 7 Regenkarte der Erde
VII A csapadék évi mennyisége - -
VIII A föld tektonikai területei - -
10 [Világtérképek; népfajok, vallások] 6-9 [Klima- und Völkerkarten der Erde]
XIII A föld népfajai 8 Völkerkarte der Erde
XIV Vallások elterjedése 9 Religionskarte der Erde
- - 10 Weltverkehr & Kolonialbesitz
13-14 Földközi tenger - -
- - 11 Mittelländisches Meer
15-16 Európa hegy- és vizrajzi térképe 12a Europa, Flusz- & Gebirgskarte
19-20 Európa 16 különféle térkép - -
- - 12b Europa, politische & Verkehrs-Übersicht
21-22 Európa népei és nyelvei 12c Europa, Sprachen- & Völkerkarte
25-26 Magyarország - -
27-28 Magyarország hegyei és vizei - -
37-38 Magyarország 9 különféle térkép - -
41-42 Magyarország 12 különféle térkép - -
- - 13 Mittel-Europa, Verkehrskarte
- - 14 Deutsches Reich
- - 15 Nordwest-Deutschland
- - 16 Nord-Deutschland, mittlerer Teil
- - 17 Nordost-Deutschland
- - 19 West- und Mittel-Deutschland
- - 20 Ost-Deutschland
- - 21 Elsasz-Lothringen u. Nordost-Frankreich
- - 22 Süd-Deutschland
- - 22a Deutschlands wichtigste Kohlen- und Industriegebiete
45-46 Cseh- és Morvaország, Szilézia 23 Böhmen, Mähren & Schlesien
47-48 Alpok, keleti lap 25 Alpenländer, östlicher Teil
49-50 Alpok, nyugati lap 24 Alpenländer, westlicher Teil
- - 26 Österreich-Ungarn
- - 26a Ungarn, Galizien und Bukowina
57-58 Belgium, Németalföld és Luxemburg 18 Belgien und die Niederlande
59-60 Franciaország 27 Frankreich
61-62 Brit szigetek 28 Britische Inseln
63-64 Dánia. Skandinávia 29-30 Dänemark. Skandinavien
65-66 Dél- és Közép-Skandinávia 31 Süd- und Mittel-Skandinavien
- - 32 Ruszland
- - 33 West-Ruszland
73-74 Spanyolország és Portugália 34 Spanien und Portugal
75-76 Olaszország 35 Italien
- - 36 Balkan-Halbinsel
- - 37 Griechenland
- - 38 Asien
- - 39 Nord-Asien
- - 40 West-Asien
- - 40a Kleinasien (Anatolien)
- - 41 Palästina
91-92 Dél-Ázsia (Brit-India) 42 Süd-Asien
- - 43 Südost-Asien
- - 44 Ost-Asien
97-98 Afrika 45 Afrika
99-100 Afrika. 6 különféle térkép - -
- - 46-48 Atlasländer, Kapländer und Nilländer
103-104 Nyugat-Afrika 49 West-Afrika
105-106 Közép-Afrika 50 Äquatoriales Afrika
107-108 Ausztrália és Óceánia 51 Australien und Ozeanien
111-112 Ausztrália 52 Australien
113-114 Polinézia szigetcsoportjai 53 Polynesische Inselgruppen
117-118 Észak- és Dél-Amerika közlekedési térképe - -
119-120 Észak-Amerika 54 Nord-Amerika
121-122 Egyesült Államok 55 Vereinigte Staaten
123-124 Egyesült Államok keleti része 56 Östliche Vereinigte Staaten
125-126 Közép-Amerika és Dél-Amerika északi részei 57 Mittel-Amerika
- - 58 Süd-Amerika
129-130 Dél-Amerika dereka 59 Mittleres Süd-Amerika© M. Witkam, 2015
met dank aan / courtesy of: Rob Segers
'sorttable' by Stuart Langridge: kryogenix.org

valid HTML    valid CSS