Debes' Neuer Handatlas, 4e druk (1913-1914)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Debes' Neuer Handatlas
Uitgever: Wagner & Debes, Leipzig
Jaar: 1913-1914 (4e druk)

Titelpagina uitgave 1913: Neuer Handatlas über alle Teile der Erde
in 65 Haupt- und 131 Nebenkarten mit alphabetischem Namenverzeichnis
Herausgegeben von E. Debes
Vierte vermehrte und verbesserte Auflage
Leipzig  H. Wagner & E. Debes  1913

Titelpagina uitgave 1914: Neuer Handatlas über alle Teile der Erde
in 65 Haupt- und 131 Nebenkarten mit alphabetischem Namenverzeichnis
Herausgegeben von E. Debes
Vierte vermehrte und verbesserte Auflage
Zweiter Abdruck
Leipzig  H. Wagner & E. Debes  1914
Vertaling:
Nieuwe Handatlas van de gehele Aarde
in 65 hoofd- en 131 bijkaarten met alfabetisch register
Onder redactie van E. Debes
Vierde uitgebreide en verbeterde druk
Tweede uitgave
Leipzig  H. Wagner & E. Debes  1914

Band

De atlas heeft een grijze calico band; de afmetingen zijn  45 × 30,5 cm (H × B).  Op de voorkant staan de vergulde titel en wereldbol binnen een sober gedecoreerd zwart kader. Op de rug staan de titel, de naam en het logo van de uitgever met iets uitbundiger decoratie in zwart en goud. De schutbladen hebben decoraties met bloemmotieven. De kaarten zijn gevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, een inhoudsopgave van 1 bladzijde, daarna 1 bladzijde met een lijst van de gebruikte kaartprojectie, een register van 134 bladzijden en tenslotte 56 kaartbladen, waarvan 54 op twee bladzijden  (44 × 55 cm, H × B).  De nummering van de kaarten is verwarrend, met enerzijds soms meer kaarten op één kaartblad (2-5, 6-9, 29-30, 46-48) en anderzijds kaartbladen met hetzelfde nummer maar met toevoeging van letters (12a, 12b, 12c, enz.) Zie voor de details de inhoudsopgave.

De atlas begint met 6 bladen met wereldkaarten en een kaart van de Middellandse Zee. Daarna komen 3 bladen met kaarten van Europa, waaronder een toonaangevende etnografische kaart. Verder zijn er 26 bladen met kaarten van de Europese landen: 16 van Midden-Europa, 2 van West-Europa, 4 van Noord- en Oost-Europa en 4 van Zuid-Europa. Daarna zijn er kaarten van Azië (8 bladen), Afrika (4), Australië en Oceanië (3) en Amerika (6).

Op de achterkanten – of buitenkanten – van de kaarten staan de naam van de kaart en de bijkaarten, de schaal en de namen van de cartografen. Bijna altijd wordt ook de gebruikte kaartprojectie vermeld.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kleuring van de geografische kaarten is doorgaans staatkundig (randkleur met bies); de zeeën hebben een dieptekleuring met dieptelijnen, de bergen zijn aangegeven met bruine arcering. De thematische kaarten hebben een bij het thema passende kleuring.

In de bovenmarge staat in het midden de naam van de kaart; links staat meestal de naam van de atlas, rechts het bladnummer. In de benedenmarge staat in het midden de naam van de uitgever; links staan vaak de namen van de cartografen en rechts die van de graveurs. De overige informatie staat binnen het kaartkader, zoals de schaal en de graveerdatum. In de uitgave van 1913 zijn dat data in 1911 en 1912, in de uitgave 1914 zijn er vier kaarten in 1913 herzien.

Uitgaven

De atlas is oorspronkelijk uitgegeven in 1913. De kaarten in die uitgave hebben een graveerdatum in de jaren 1911 en 1912. Na de Balkanoorlogen (1912-1913) zijn de grenzen op de Balkan nogal veranderd. In de uitgave van 1914 zijn deze wijzigingen aangebracht op de volgende kaarten

Op de kaarten 11 en 12b staat ook een nieuwe graveerdatum (november 1913). Op de kaarten 36 en 37 staan de grenzen zoals vastgelegd bij de Vrede van Boekarest (augustus 1913) en het Verdrag van Constantinopel (september 1913).

Vergelijking met de 3e druk

Vergeleken met de 3e druk (1905) is de atlas uitgebreid met de volgende kaarten.

De kaarten 1a en 22a beslaan één bladzijde, de kaarten 26a en 40a twee bladzijden.Debes' Neuer Handatlas, 4th edition (1913-1914)© M. Witkam, 2015

valid HTML    valid CSS