Putzgers Historischer Schul-Atlas, 24e druk (1900)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Putzgers Historischer Schul-Atlas
Uitgever: Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig
Jaar: 1900 (24e druk)

Titelpagina: F.W. Putzgers Historischer Schul-Atlas
zur alten, mittleren und neuen Geschichte
in 68 Haupt- und 71 Nebenkarten.
Bearbeitet und herausgegeben von Alfred Baldamus und Ernst Schwabe.
Ausgeführt in der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.
Vierundzwanzigste Auflage.
Bielefeld und Leipzig.  Verlag von Velhagen & Klasing  1900.

achterkant:
Kartendruck von Körner & Sohn in Leipzig.
Textdruck von W. Drugulin in Leipzig.

Vertaling:
F.W. Putzgers Historische Schoolatlas
voor de geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
in 68 hoofd- en 71 bijkaarten.
Bewerkt door Alfred Baldamus en Ernst Schwabe.
Uitgevoerd in de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig.
Vierentwintigste druk.
Bielefeld en Leipzig.  Uitgeverij Velhagen & Klasing  1900.

Band

Dit exemplaar heeft een band van donkerbruin 'calico' (gedrukt katoen) met afmetingen  18 × 26 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel binnen een decoratief gepreegd kader; buiten het kader staat de prijs: 2 mark voor de niet-gebonden uitgave en 2,70 mark voor de gebonden uitgave. De kaarten zijn gevouwen ingebonden.

Op het schutblad voorin staan enkele recensies van de atlas en een advertentie voor de reeks wandkaarten van Alfred Baldamus. Achterin staat een advertentie voor de twee versies van de schoolatlas van R. Lehmann en W. Petzold, ook uitgegeven door Velhagen & Klasing, in de periode 1897-1912.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met op de achterkant de namen van de drukkerijen van het tekstdeel en van het kaartendeel. Daarna komen twee bladzijden met de inhoudsopgave, een bladzijde met het voorwoord met een uitgebreide bronvermelding, en zeven bladzijden met toelichting bij de kaarten.

Het kaartendeel bevat 39 kaartbladen met, volgens de titelpagina, 68 hoofdkaarten en 71 bijkaarten. De kaartbladen zijn genummerd 1-37 met de extra nummers 28a en 30a. Sommige bladen zijn zo ingebonden dat ze met twee tegelijk uit te vouwen zijn, waardoor een 'dubbel' kaartblad ontstaat. De kaartbladen bevatten een of meer hoofdkaarten en meestal veel bijkaarten. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De atlas begint met 12 kaartbladen over de Oudheid. Daarna komen 22 bladen met kaarten over de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Tenslotte is er een appendix van 5 bladen met kaarten van enkele delen van Duitsland. Volgens het voorwoord werden deelkaarten van Duitsland oorspronkelijk per regio los bijgevoegd bij de atlas. Vanaf de 19e druk (1893) zijn ze integraal in de atlas opgenomen.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk (hoogdruk). Hierdoor was kleurendruk vrij eenvoudig te realiseren en kon in grote oplagen worden gedrukt. Vaak is gebruik gemaakt van vlakkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart. De verdere gegevens staan binnen het kaartkader.

Vergelijking met eerdere uitgaven

Ten opzichte van eerdere edities was de 14e druk uit 1888 geheel vernieuwd. Hij bevatte 32 kaartbladen. Vanaf de 19e druk (1893) was dat aantal uitgebreid met een appendix – Anhang – met de kaarten 33-36 van delen van Duitsland (Beieren, Baden, Württemberg, Saksen). In latere edities is daar nog een kaart 37 van Noordwest-Duitsland bijgekomen, en is kaart 30 over de geschiedenis van Pruisen uitgebreid tot de twee kaartbladen 30 en 30a. In deze 24e druk (1900) tenslotte is kaart 28, Duitsland 1815-1866 en Italië vanaf 1815, uitgebreid tot de twee kaartbladen 28 en 28a. Daarop is onder andere een etnografische kaart van Midden- en Zuidoost-Europa opgenomen.

Details zijn te vinden in de tabel waarin de 24e en de 14e druk zijn vergeleken. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar. Daarop is te zien welke – kleine – wijzigingen in de bijkaarten zijn aangebracht.Putzgers Historischer Schul-Atlas, 24th edition (1900)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS