Putzger's Historischer Schul-Atlas, 13e druk (1887)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Putzgers Historischer Schul-Atlas
Uitgever: Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig
Jaar: 1887 (13e druk)

Titelpagina: F.W. Putzgers Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte
in zweiunddreissig Haupt- und einundfünfzig Nebenkarten.
Ausgeführt in der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.
Dreizehnte Auflage.
Inhalt: ...
Bielefeld und Leipzig.  Verlag von Velhagen & Klasing.  1887.
Vertaling:
F.W. Putzgers Historische Schoolatlas voor de geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
in tweeëndertig hoofd- en eenenvijftig bijkaarten.
Uitgevoerd in de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig.
Dertiende druk.
Bielefeld en Leipzig.  Uitgeverij Velhagen & Klasing.  1887.

Band

Dit exemplaar heeft een band van donkerbruin 'calico' (gedrukt katoen) met afmetingen  32 × 25,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel binnen een decoratief gepreegd kader. Op de achterkant is een 'blinde' kopie van het kader op de voorkant aangebracht. De kaarten zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas heeft een papieren omslag – bij niet-gebonden exemplaren meteen de 'band' – met op de voorkant de titelpagina en de inhoudsopgave, en op de achterkant reclame voor Andree-Putzger's Gymnasial- und Realschul-Atlas. Aan de binnenkant van het omslag staan de voorwoorden bij de 1e en 4e druk, en reclame voor Droysens Historischer Handatlas.

De atlas bevat 14 dubbelzijdig bedrukte kaartbladen, dus 28 bladzijden, met 32 kaarten; op sommige bladen staan twee kaarten. De bladen zelf zijn niet genummerd, de kaarten zijn genummerd 1-32. De atlas begint met 13 kaarten (12 bladzijden) over de Oudheid. Daarna komen 8 kaarten (6 bladzijden) over de Middeleeuwen en tenslotte 11 (10) over de Nieuwe Tijd. De kaarten zijn rijkelijk van bijkaarten voorzien. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Hierdoor was kleurendruk vrij eenvoudig te realiseren en kon in grote oplagen worden gedrukt. Er is gebruik gemaakt van randkleur en vlakkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart. De verdere gegevens staan binnen het kaartkader.

Vergelijking met eerdere uitgaven

De 4e tot en met 13e druk van de atlas hebben allemaal dezelfde inhoud. Daarom wordt de 13e druk hier vergeleken met de 3e druk. Ten opzichte daarvan zijn er de volgende veranderingen.

De prijs is gestegen van 1,50 naar 2 mark. Het aantal bladzijden met kaarten is toegenomen van 24 tot 28, en de volgorde van de kaarten is veranderd. Nieuw zijn de kaarten in twee bladzijden van Griekenland (Nº 5 en 6) en van Italië (Nº 9 en 10), en de kaart van Duitsland in de 18e eeuw (Nº 26). De overzichtskaart van Griekenland uit de 3e druk (Nº 6) is vervallen. De kaart van Midden-Europa in de tijd van Christus uit de 3e druk (Nº 9) is vervangen door een kaart van Europa in de tijd van Christus (Nº 12).

Sommige kaarten hebben nieuwe of andere bijkaarten, zoals de kaart van het Middellandse Zeegebied gedurende de Kruistochten (Nº 17.18) en van Duitsland van 1815 tot heden (Nº 28). Visueel opvallend is dat op veel kaarten de vlakkleur is vervangen door randkleur. De tamelijk fletse kleuren in de 3e druk zijn daarbij veel helderder geworden.

Zie verder de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Putzger's Historischer Schul-Atlas, 13th edition (1887)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS