Putzgers Historischer Schul-Atlas, Oostenrijk, 32e druk (1910)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Putzgers Historischer Schul-Atlas
Uitgever: A. Pichlers Weduwe & Zoon, Wenen  (Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig)
Jaar: 1910 (32e druk)

Titelpagina: F.W. Putzgers Historischer Schul-Atlas
zur alten, mittleren und neuen Geschichte
in 52 Haupt- und 61 Nebenkarten
für die höheren und mittleren Unterrichtsanstalten Österreich-Ungarns.
Herausgegeben von Alfred Baldamus und Ernst Schwabe.
Zweiunddreißigste Auflage.
Unveränderter Abdruck der ... 19. Auflage ... 22. Auflage.

Preis gebunden 3 K 60 h.
Wien, 1910.  Verlag von A. Pichlers Witwe & Sohn.
achterkant:
Kartendruck von Körner & Sohn in Leipzig.
Textdruck von W. Drugulin in Leipzig.

Vertaling:
F.W. Putzgers Historische Schoolatlas
voor de geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
in 52 hoofd- en 61 bijkaarten
voor het hoger en middelbaar onderwijs in Oostenrijk-Hongarije
Onder redactie van Alfred Baldamus en Ernst Schwabe.
Tweeëndertigste druk.
Ongewijzigde herdruk van de ... 19e druk ... 22e druk.

Prijs, gebonden: 3 kronen en 60 heller.
Wenen, 1910.  Uitgeverij van A. Pichlers Weduwe & Zoon.

Band

De atlas heeft een kartonnen band beplakt met donkerbruin linnen. De afmetingen zijn  17,5 × 26,5 cm (B × H).  Op de voorkant staan de titel "F.W. Putzgers Historischer Schulatlas" en de naam van de uitgever. Op de rug staat alleen de titel. Op de achterkant is, nauwelijks zichtbaar, de tekst "Buchbinderei Karl Prochaska Teschen" gepreegd, dus naam en plaats van de boekbinder – Teschen is de Duitse naam van het huidige Český Těšín in Tsjechië.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met op de achterkant de namen van de drukkerijen (in Leipzig, Duitsland) van het tekstdeel en van het kaartendeel. Daarna komen twee bladzijden met de inhoudsopgave en zeven bladzijden met toelichting bij de kaarten. Op de eerste bladzijde van de toelichting is een noot waarin de redacteuren en de gebruikte bronnen worden genoemd.

Het kaartendeel bevat 31 kaartbladen met, volgens de titelpagina, 52 hoofdkaarten en 61 bijkaarten. Sommige bladen zijn zo ingebonden dat ze met twee tegelijk uit te vouwen zijn, waardoor een 'dubbel' kaartblad ontstaat. De kaartbladen bevatten een of meer hoofdkaarten en meestal veel bijkaarten. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De atlas begint met 12 kaartbladen over de Oudheid. Daarna komen 19 bladen met kaarten over de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, waaronder 1 kaart specifiek over de geschiedenis van Oostenrijk.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Hierdoor was kleurendruk vrij eenvoudig te realiseren en kon in grote oplagen worden gedrukt. Er is gebruik gemaakt van vlakkleur en randkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart.

Vergelijking met de Duits uitgave

Deze Oostenrijkse uitgave uit 1910 van de atlas is een ongewijzigde herdruk van de edities rond 1900. Daarom is hij hier vergeleken met de Duitse 24e druk uit 1900. Daarbij zijn de volgende overeenkomsten en verschillen te constateren.

Zie verder de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Putzgers Historischer Schul-Atlas, Austria, 32nd edition (1910)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS