Putzgerov historički školski atlas (1904)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Putzgerov historički školski atlas
Uitgever: A. Pichlers Weduwe & Zoon, Wenen  (Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig)
Jaar: 1904

Titelpagina: Putzgerov historički školski atlas
za stari, srednji i novi vijek
u 32 lista i 97 karata
za srednje škole u Hrvatskoj i Slavoniji
po 22. njemačkom izdanju od Alfreda Baldamusa i Ernsta Schwabea,
a 2. češkom izdanju Vavr. Jos. Dušeka
priredio i upotpunio Dr. Stjepan Srkulj,
prof. u kr. donjogradskoj gimnaziji zagrebačkoj.
...
U Beču 1904.  Nakladom A. Pichlera udovice i sina.
Vertaling:
Putzgers Historische Schoolatlas
voor de geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
in 32 hoofd- en 97 bijkaarten
voor het middelbaar onderwijs in Kroatië-Slavonië
naar de 22e Duitse editie van Alfred Baldamus en Ernst Schwabe,
en de 2e Tsjechische editie van Vavr. Jos. Dušek
voorbereid en uitgewerkt door Dr. Stjepan Srkulj,
docent aan het koninklijke Donjogradska gimnazija in Zagreb.
...
Wenen, 1904.  Uitgeverij van A. Pichlers Weduwe & Zoon.

Titel op de band: F.W. Putzgerov historički školski atlas
Naredbom visoke kr. hr. slav.-dalm. zemaljske vlade,
odjela za bogoštvolje i nastavu od 5. prosinca 1904, broj 9016,
pripušten za učevnu porabu u svim srednjim školama.
Kruto vezan stoji 5 krune
Beč  A. Pichlera udova i sin

Band

De atlas heeft een band van bruin 'calico' (gedrukt katoen) met afmetingen  16,5 × 26 cm (B × H).  Op de voorkant staan de titel "Putzgerov historički školski atlas", de toestemming voor het gebruik op scholen in Kroatië-Slavonië en Dalmatië, de prijs (5 kronen) en de naam van de uitgever.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, twee bladzijden met de inhoudsopgave en zeven bladzijden met toelichting bij de kaarten. Op de eerste bladzijde van de toelichting staat een noot waarin de gebruikte bronnen worden genoemd. Het kaartendeel bevat 32 kaartbladen met, volgens de titelpagina, 32 hoofd- en 97 bijkaarten. Er is geen register. De kaartbladen bevatten een of meer hoofdkaarten en meestal veel bijkaarten. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De atlas begint met 11 kaartbladen over de Oudheid. Daarna komen 21 bladen met kaarten over de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, waaronder 2 kaarten over de geschiedenis van de Slavische volkeren. De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Hierdoor was kleurendruk vrij eenvoudig te realiseren en kon in grote oplagen worden gedrukt. Er is gebruik gemaakt van vlakkleur en randkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart.

Vergelijking met de Oostenrijkse uitgave

Meer dan op de Duitse uitgave lijkt deze atlas op de Oostenrijkse uitgave. Dat is ook wel begrijpelijk omdat het hele Kroatischtalige gebied destijds in Oostenrijk-Hongarije lag. Dan zijn kaarten over de geschiedenis van Duitse deelstaten (wel in de Duitse uitgave) natuurlijk minder relevant dan een kaart over de geschiedenis van Oostenrijk-Hongarije (wel in de Oostenrijkse uitgave, niet in de Duitse uitgave).

Vergeleken met de Oostenrijkse 32e druk van 1910 (een ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1900) zijn een paar verschillen te constateren.

Zie verder de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Putzgerov historički školski atlas (1904)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS