William R. Shepherd, Historical Atlas, 6e druk (1927)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Shepherds Historical Atlas
Uitgever: Henry Holt and Company, New York  (Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig)
Jaar: 1927 (6e druk)

Titelpagina: Historical Atlas by William R. Shepherd
Professor of History in Columbia University, New York
Sixth edition
New York  Henry Holt and Company  1927

Achterkant:
Printed by Günther, Kirstein & Wendler, Leipzig (Germany)

Vertaling:
Historische Atlas door William R. Shepherd
Hoogleraar Geschiedenis aan de Columbia University, New York
Zesde druk
New York  Henry Holt and Company  1927

Band

De atlas heeft een roodbruine linnen band van  18 × 26 cm (B × H).  Op de voorkant staat "American Historical Series" en verder de titel en de naam van de auteur. Op de rug staat de tekst "Historical Atlas – Shepherd".

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met op de achterkant de vermelding van de drukker in Leipzig (Duitsland). Daarna komen 3 bladzijden met het voorwoord, met een uitgebreide bronvermelding, en de 6 bladzijden met de inhoudsopgave. Vervolgens komt het kaartendeel van 220 bladzijden (1-216 en 168A-168D), de meeste bedrukt maar sommige leeg, en tenslotte het register van 94 bladzijden.

In het kaartendeel staan op de eerste 48 bladzijden kaarten over de Oudheid. De bladzijden 49-104 behandelen de Middeleeuwen, en de bladzijden 105-216 de Nieuwe Tijd. De kaarten bevatten een of meer hoofdkaarten en meestal veel bijkaarten. Sommige bladen zijn zo ingebonden dat ze met twee tegelijk uit te vouwen zijn waardoor een kaart van 4 bladzijden ontstaat. Zie voor alle details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Er is gebruik gemaakt van vlakkleur en randkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart. In de benedenmarge staat  © Velhagen & Klasing  of  © V & K.

Vergelijking met de Duitse uitgaven

Van bijna de helft van de kaarten in deze atlas zijn sporen te vinden in Putzgers Historischer Schul-Atlas (hier de 41e druk uit 1918), variërend van een enkele bijkaart tot de hele kaart. Daarbij zijn natuurlijk alle teksten in het Engels vertaald. De kaarten die niet uit de Putzger afkomstig zijn, behandelen vooral de geschiedenis van de niet-Duitse landen en hun koloniën. Omgekeerd zijn niet alle kaarten uit de Putzger gebruikt in deze atlas. Daarbij gaat het vooral om de kaarten over de geschiedenis van Duitsland.

Details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.William R. Shepherd, Historical Atlas, 6th edition (1927)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS