Putzgerův historický školní atlas, 5e druk (1911)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Putzgerův historický školní atlas
Uitgever: A. Pichlers Weduwe & Zoon, Wenen  (Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig)
Jaar: 1911 (5e druk)

Titelpagina: F. W. Putzgerův historický školní atlas
k starým, středním a novým dějinám
o 35 hlavních a 64 vedlejších mapách
pro vyšší a střední školy rakousko-uherské
podle 19. vydání Alfreda Baldamusa a Arnošta Schwaba
do češtiny přeložil a přepracoval Vavřinec Josef Dušek,
c. k. gymnasijní profesor na Kr. Vinohradech.
5. vydání.
Nezměněný otisk 1. vydání, které ...

Cena váz. 4 K.
Ve Vídni 1911.  Nákladem A. Pichlerovy vdovy a syna.
Vertaling:
F.W. Putzgers historische schoolatlas
voor de geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
in 35 hoofd- en 64 bijkaarten
voor hogere en middelbare scholen in Oostenrijk-Hongarije
naar de 19e editie van Alfred Baldamus en Ernst Schwabe
in het Tsjechisch vertaald en bewerkt door Vavřinec Josef Dušek,
docent aan het keizerlijk-koninklijke gymnasium in Královské Vinohrady.
5e druk
Ongewijzigde herdruk van de 1e druk, die ...

Prijs, gebonden, 4 kronen
Wenen, 1911.  Uitgeverij van A. Pichlers Weduwe & Zoon.

Titel op de band: F.W. Putzgerův historický školní atlas.
Zčeštil Vavř. Jos. Dušek.
Vídeň.  A. Pichlera vdova a syn.

Band

De atlas heeft een band van groen 'calico' (gedrukt katoen) met afmetingen  18 × 26,5 cm (B × H).  Op de voorkant staan de titel "F. W. Putzgerův historický školní atlas" en de namen van de redacteur en van de uitgever. Op de rug staat de titel "Putzger-Dušek historický školní atlas". Op achterkant is, nauwelijks zichtbaar, de tekst "Knihařství Karla Prochasky v Těšíně" gepreegd, dus de naam Karel Prochaska en de plaats (Český) Těšín van de boekbinderij.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, twee bladzijden met de inhoudsopgave en zeven bladzijden met toelichting bij de kaarten. Op de eerste bladzijde van de toelichting staat een noot waarin de gebruikte bronnen worden genoemd. Het kaartendeel bevat 32 kaartbladen met, volgens de titelpagina, 35 hoofd- en 64 bijkaarten. Er is geen register. De kaartbladen bevatten een of meer hoofdkaarten en meestal veel bijkaarten. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De atlas begint met 12 kaartbladen over de Oudheid. Daarna komen 20 bladen met kaarten over de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, waaronder een kaart over de geschiedenis van de noordelijke Slavische volkeren. De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Hierdoor was kleurendruk vrij eenvoudig te realiseren en kon in grote oplagen worden gedrukt. Er is gebruik gemaakt van vlakkleur en randkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart.

Vergelijking met de Oostenrijkse uitgave

Behalve een extra kaart over de geschiedenis van de noordelijke Slavische volkeren (Nº 20, niet helemaal dezelfde als die in de Poolse uitgave) zijn de kaarten in de Tsjechische uitgave exact dezelfde als in de Oostenrijke uitgave (bijvoorbeeld de 32e druk) inclusief alle bijkaarten. De tekst op de kaarten is natuurlijk wel in het Tsjechisch vertaald. Zie verder de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Putzgerův historický školní atlas, 5th edition (1911)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS