Droysens Historischer Handatlas (1886)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


Droysens Historischer Handatlas (1886)

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Band / Binding
Droysens Historischer Handatlas, 1886
Oorspronkelijke band / Original binding Droysens Historischer Handatlas, 1886
Oorspronkelijke band / Original binding   XL
Droysens Historischer Handatlas, 1886
Latere band / Later binding Droysens Historischer Handatlas, 1886
Latere band / Later binding   XL

Droysens Historischer Handatlas, 1886
Schutblad voorin / Front endpaper Droysens Historischer Handatlas, 1886
Schutblad voorin / Front endpaper   XL

Titelpagina, inhoudsopgave / Title page, table of contents
Droysens Historischer Handatlas, 1886
Titelpagina / Title page Droysens Historischer Handatlas, 1886
Titelpagina / Title page   XL

Droysens Historischer Handatlas, 1886
Inhoudsopgave 1 / Table of contents 1 Droysens Historischer Handatlas, 1886
Inhoudsopgave 1 / Table of contents 1   XL
Droysens Historischer Handatlas, 1886
Inhoudsopgave 2 / Table of contents 2 Droysens Historischer Handatlas, 1886
Inhoudsopgave 2 / Table of contents 2   XL

Kaarten / Maps Oudheid / Ancient history
Droysens Historischer Handatlas, 1886
1. Die den Alten bekannte Welt Droysens Historischer Handatlas, 1886
1. Die den Alten bekannte Welt   XL
De in de Oudheid bekende wereld / The world as known to the Ancients
Droysens Historischer Handatlas, 1886
2. Ägypten
3. Palästina Droysens Historischer Handatlas, 1886
2. Ägypten   XL
Egypte / Egypt
3. Palästina   XL
Palestina / Palestine

Droysens Historischer Handatlas, 1886
4. Jerusalem. Karten zur biblischen Geschichte Droysens Historischer Handatlas, 1886
4. Jerusalem. Karten zur biblischen Geschichte   XL
Jerusalem. Bijbelse geschiedenis / Jerusalem. Biblical history
Droysens Historischer Handatlas, 1886
5. Reisen des Apostels Paulus. Böotien und Attika Droysens Historischer Handatlas, 1886
5. Reisen des Apostels Paulus. Böotien und Attika   XL
Reizen van de Apostel Paulus. Boeotië en Attica / Journeys of Paul the Apostle. Boeotia and Attica

Droysens Historischer Handatlas, 1886
6.7 Griechenland Droysens Historischer Handatlas, 1886
6.7. Griechenland   XL
Griekenland / Greece
Droysens Historischer Handatlas, 1886
8. Karten zur griechischen Geschichte Droysens Historischer Handatlas, 1886
8. Karten zur griechischen Geschichte   XL
Geschiedenis van Griekenland / History of Greece

Droysens Historischer Handatlas, 1886
9. Reich Alexanders des Grossen Droysens Historischer Handatlas, 1886
9. Reich Alexanders des Grossen   XL
Het Rijk van Alexander de Grote / The Empire of Alexander the Great
Droysens Historischer Handatlas, 1886
10.11. Italien Droysens Historischer Handatlas, 1886
10.11. Italien   XL
Italië / Italy

Droysens Historischer Handatlas, 1886
12. Plan von Rom – Umgebung von Rom Droysens Historischer Handatlas, 1886
12. Plan von Rom – Umgebung von Rom   XL
Plattegron van Rome. Omgeving van Rome / Plan of Rome. Environs of Rome
Droysens Historischer Handatlas, 1886
13. Kleinasien Droysens Historischer Handatlas, 1886
13. Kleinasien   XL
Klein-Azië / Asia Minor

Droysens Historischer Handatlas, 1886
14. Italien vor der Einwanderung der Gallier. Britannien Droysens Historischer Handatlas, 1886
14. Italien vor der Einwanderung der Gallier. Britannien   XL
Italië voor de immigratie van de Galliërs. Britannië / Italy before the immigration of the Gauls. Britannia
Droysens Historischer Handatlas, 1886
15. Nordafrika Droysens Historischer Handatlas, 1886
15. Nordafrika   XL
Noord-Afrika / Northern Africa

Droysens Historischer Handatlas, 1886
16. Gallien. Hispanien
17. Die unteren Donauländer zur Römerzeit. Germanien Droysens Historischer Handatlas, 1886
16. Gallien. Hispanien   XL
Gallië. Hispanië / Gaul. Hispania
17. Die unteren Donauländer zur Römerzeit. Germanien   XL
Benedenloop van de Donau in de Romeinse tijd. Germanië / Lower course of the Danube during in the Roman era. Germania
Droysens Historischer Handatlas, 1886
18. Entwickelung des römischen Reiches Droysens Historischer Handatlas, 1886
18. Entwickelung des römischen Reiches   XL
Ontwikkeling van het Romeinse Rijk / Development of the Roman Empire

Middeleeuwen (Europa) / Middle Ages (Europe)
Droysens Historischer Handatlas, 1886
19. Europa zur Zeit der Völkerwanderung Droysens Historischer Handatlas, 1886
19. Europa zur Zeit der Völkerwanderung   XL
Europa tijdens de Volksverhuizing / Europe during the Migration Period
Droysens Historischer Handatlas, 1886
20. Das Frankenreich unter den Merowingern Droysens Historischer Handatlas, 1886
20. Das Frankenreich unter den Merowingern   XL
Het Frankische Rijk onder de Merovingers / The Frankish Empire under the Merovingian dynasty

Droysens Historischer Handatlas, 1886
21. Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger Droysens Historischer Handatlas, 1886
21. Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger   XL
Midden-Europa in de tijd van de Karolingen / Central Europe during the Carolingian dynasty
Droysens Historischer Handatlas, 1886
22.23. Deutschland um das Jahr 1000 Droysens Historischer Handatlas, 1886
22.23. Deutschland um das Jahr 1000   XL
Duitsland rond het jaar 1000 / Germany around 1000

Droysens Historischer Handatlas, 1886
24. Europa zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser Droysens Historischer Handatlas, 1886
24. Europa zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser   XL
Duitsland in de tijd van de Saksische en Frankische keizers / Germany during the Saxon and Frankish dynasties
Droysens Historischer Handatlas, 1886
25. Entwickelung der Eidgenossenschaft Droysens Historischer Handatlas, 1886
25. Entwickelung der Eidgenossenschaft   XL
Ontwikkeling van het Eedgenootschap / Development of the Confederation

Droysens Historischer Handatlas, 1886
26.27. Mitteleuropa zur Zeit der Staufer Droysens Historischer Handatlas, 1886
26.27. Mitteleuropa zur Zeit der Staufer   XL
Midden-Europa in de tijd van de Hohenstaufen / Central Europe during the House of Hohenstaufen
Droysens Historischer Handatlas, 1886
28. Ausbreitung der Hansa um das Jahr 1400 Droysens Historischer Handatlas, 1886
28. Ausbreitung der Hansa um das Jahr 1400   XL
Versoreiding van de Hanze rond het jaar 1400 / Expansion of the Hanseatic League around 1400

Droysens Historischer Handatlas, 1886
29. Wettinische Lande um 1675. Welfische Lande Droysens Historischer Handatlas, 1886
29. Wettinische Lande um 1675. Welfische Lande   XL
Het gebied van het Huis Wettin rond 1675. Het gebied van de Welfen / The lands of the House of Wettin around 1675. The lands of the House of Welf (Guelf)
Droysens Historischer Handatlas, 1886
30.31. Deutschland im XIV. Jahrhundert Droysens Historischer Handatlas, 1886
30.31. Deutschland im XIV. Jahrhundert   XL
Duitsland in de 14e eeuw / Germany in the 14th century

Droysens Historischer Handatlas, 1886
32. Deutschlands Kreiseinteilung. Entwickelung der bayrischen Monarchie Droysens Historischer Handatlas, 1886
32. Deutschlands Kreiseinteilung. Entwickelung der bayrischen Monarchie   XL
Kreitsen in Duitsland. Ontwikkeling van de Beierse monarchie / Imperial Circles in Germany. Development of the Bavarian monarchy
Droysens Historischer Handatlas, 1886
33. Die Kirchenprovinzen Mitteleuropas um 1500. Konfessionskarte Mitteleuropas um 1555 Droysens Historischer Handatlas, 1886
33. Die Kirchenprovinzen Mitteleuropas um 1500. Konfessionskarte Mitteleuropas um 1555   XL
Kerkprovincie in Midden-Europa rond 1500. Godsdiensten in Midden-Europa rond 1555 / Ecclesiastical provinces in Central Europe around 1500. Religions in Central Europe around 1555

Droysens Historischer Handatlas, 1886
34.35. Deutschland im XV. Jahrhundert Droysens Historischer Handatlas, 1886
34.35. Deutschland im XV. Jahrhundert   XL
Duitsland in de 15e eeuw / Germany in the 15th century
Droysens Historischer Handatlas, 1886
36. Territorialentwickelung Österreich-Ungarns Droysens Historischer Handatlas, 1886
36. Territorialentwickelung Österreich-Ungarns   XL
Gebiedsuitbreiding van Oostenrijk-Hongarije / Territorial expansion of Austria-Hungary

Nieuwe Tijd (Europa) / Modern history (Europe)
Droysens Historischer Handatlas, 1886
37. Europa zur Zeit der Reformation Droysens Historischer Handatlas, 1886
37. Europa zur Zeit der Reformation   XL
Europa in de tijd van de Reformatie / Europe during the Protestant Reformation
Droysens Historischer Handatlas, 1886
38.39. Deutschland zur Zeit der Reformation Droysens Historischer Handatlas, 1886
38.39. Deutschland zur Zeit der Reformation   XL
Duitsland in de tijd van de Reformatie / Germany during the Protestant Reformation

Droysens Historischer Handatlas, 1886
40. Europa nach dem westfälischen Frieden Droysens Historischer Handatlas, 1886
40. Europa nach dem westfälischen Frieden   XL
Europa na de Vrede van Westfalen / Europe after the Peace of Westphalia
Droysens Historischer Handatlas, 1886
41. Elsass-Lothringen von 1648-1789 Droysens Historischer Handatlas, 1886
41. Elsass-Lothringen von 1648-1789   XL
Elzas-Lotharingen van 1648 tot 1789 / Alsace-Lorraine from 1648 to 1789

Droysens Historischer Handatlas, 1886
42.43. Deutschland zur Zeit des dreissigjährigen Krieges Droysens Historischer Handatlas, 1886
42.43. Deutschland zur Zeit des dreissigjährigen Krieges   XL
Duitsland tijdens de Dertigjarige Oorlog / Germany during the Thirty Years' War
Droysens Historischer Handatlas, 1886
44. Europa im Jahre 1740 Droysens Historischer Handatlas, 1886
44. Europa im Jahre 1740   XL
Europa in 1740 / Europe in 1740

Droysens Historischer Handatlas, 1886
45. Deutschland nach dem Reichsdeputationshauptschluss Droysens Historischer Handatlas, 1886
45. Deutschland nach dem Reichsdeputationshauptschluss   XL
Duitsland na de Reichsdeputationshauptschluss / Germany after the German mediatization
Droysens Historischer Handatlas, 1886
46.47. Deutschland im XVIII. Jahrhundert Droysens Historischer Handatlas, 1886
46.47. Deutschland im XVIII. Jahrhundert   XL
Duitsland in de 18e eeuw / Germany in the 18th century

Droysens Historischer Handatlas, 1886
48. Napoleonische Staatenbildungen 1795-1809 Droysens Historischer Handatlas, 1886
48. Napoleonische Staatenbildungen 1795-1809   XL
Staten gevormd onder Napoleon 1795-1809 / States created under Napoleon 1795-1809
Droysens Historischer Handatlas, 1886
49. Deutschland im Jahre 1812 Droysens Historischer Handatlas, 1886
49. Deutschland im Jahre 1812   XL
Duitsland in 1812 / Germany in 1812

Droysens Historischer Handatlas, 1886
50. Der Deutsche Bund 1815-1866 Droysens Historischer Handatlas, 1886
50. Der Deutsche Bund 1815-1866   XL
De Duitse Bond 1815-1866 / The German Confederation 1815-1866
Droysens Historischer Handatlas, 1886
51. Karten zur deutschen Kulturgeschichte im XIX. Jahrhundert Droysens Historischer Handatlas, 1886
51. Karten zur deutschen Kulturgeschichte im XIX. Jahrhundert   XL
Aspecten van de Duitse geschiedenis in de 19e eeuw / German cultural history in the 19th century

Droysens Historischer Handatlas, 1886
52. Territorialentwickelung Preussens I
53. Territorialentwickelung Preussens II Droysens Historischer Handatlas, 1886
52. Territorialentwickelung Preussens I   XL
Gebiedsuitbreiding van Pruisen I / Territorial expansion of Prussia I
53. Territorialentwickelung Preussens II   XL
Gebiedsuitbreiding van Pruisen II / Territorial expansion of Prussia II
Droysens Historischer Handatlas, 1886
54. Schlachtenpläne zu den Kriegen 1864-1871 Droysens Historischer Handatlas, 1886
54. Schlachtenpläne zu den Kriegen 1864-1871   XL
Slagvelden in de oorlogen van 1864 tot 1871 / Battlefields of the wars 1864-1871

Droysens Historischer Handatlas, 1886
55. Deutsch-französischer Krieg 1870/71 Droysens Historischer Handatlas, 1886
55. Deutsch-französischer Krieg 1870/71   XL
Frans-Duitse Oorlog 1870-71 / Franco-Prussian War 1870-71
Droysens Historischer Handatlas, 1886
56. Deutsch-französischer Kriegsschauplatz Droysens Historischer Handatlas, 1886
56. Deutsch-französischer Kriegsschauplatz   XL
Krijgstoneel van de Frans-Duitse Oorlog / Theater of the Franco-Prussian War

Droysens Historischer Handatlas, 1886
57. Frankreich im XII. Jahrhundert. Frankreich im XIV. und XV. Jahrhundert Droysens Historischer Handatlas, 1886
57. Frankreich im XII. Jahrhundert. Frankreich im XIV. und XV. Jahrhundert   XL
Frankrijk in de 12e eeuw. Frankrijk in de 14e en 15e eeuw / France in the 12th century. France in the 14th and 15th centuries
Droysens Historischer Handatlas, 1886
58.59. Europa zur Zeit der grössten Machtentfaltung Napoleons Droysens Historischer Handatlas, 1886
58.59. Europa zur Zeit der grössten Machtentfaltung Napoleons   XL
Europa gedurende het toppunt van Napoleons macht / Europe during the summit of Napoleons power

Droysens Historischer Handatlas, 1886
60. Frankreich im XVI.-XVIII. Jahrhundert. Paris beim Ausbruch der Revolution Droysens Historischer Handatlas, 1886
60. Frankreich im XVI.-XVIII. Jahrhundert. Paris beim Ausbruch der Revolution   XL
Frankrijk in de 14e en 15e eeuw. Parijs bij het begin van de Franse Revolutie / France in the 14th and 15th centuries. Paris at the outbreak of the French Revolution
Droysens Historischer Handatlas, 1886
61. England unter den angelsächsischen Königen. England im XI. und XII. Jahrhundert Droysens Historischer Handatlas, 1886
61. England unter den angelsächsischen Königen. England im XI. und XII. Jahrhundert   XL
Engeland onder de Angelsaksische koningen. England in de 11e und 12e eeuw / x

Droysens Historischer Handatlas, 1886
62. Die britischen Inseln unter den Häusern Plantagenet und Tudor
63. Die britischen Inseln nach 1603 Droysens Historischer Handatlas, 1886
62. Die britischen Inseln unter den Häusern Plantagenet und Tudor   XL
De Britse Eilanden onder de huizen Plantagenet en Tudor / The British Isles under the Plantagenet and Tudor houses
63. Die britischen Inseln nach 1603   XL
De Britse Eilanden na 1603 / The British Isles after 1603
Droysens Historischer Handatlas, 1886
64. Karten zur spanischen Geschichte. Spanien zur Zeit der Omejjaden
65a. Spanien seit dem XVI. Jahrhundert Droysens Historischer Handatlas, 1886
64. Karten zur spanischen Geschichte. Spanien zur Zeit der Omejjaden   XL
Geschiedenis van Spanje. Spanje in de tijd van de Omajjaden / History of Spain. Spain in the time of the Ummayads
65a. Spanien seit dem XVI. Jahrhundert   XL
Spanje vanaf de 16e eeuw / Spain since the 16th century

Droysens Historischer Handatlas, 1886
65b. Italien zur Langobardenzeit Droysens Historischer Handatlas, 1886
65b. Italien zur Langobardenzeit   XL
Italië in de tijd van de Longobarden / Italy in the time of the Lombards
Droysens Historischer Handatlas, 1886
66. Italien im X.-XII. Jahrhundert. Italien im XV.-XVIII. Jahrhundert Droysens Historischer Handatlas, 1886
66. Italien im X.-XII. Jahrhundert. Italien im XV.-XVIII. Jahrhundert   XL
Italië in de 10e-12e eeuw. Italië in de 15e-18e eeuw / Italy in the 10th-12th centuries. Italy in the 15th-18th centuries

Droysens Historischer Handatlas, 1886
67. Italien um das Jahr 1300 Droysens Historischer Handatlas, 1886
67. Italien um das Jahr 1300   XL
Italië rond het jaar 1300 / Italy around 1300
Droysens Historischer Handatlas, 1886
68. Italien im Jahre 1799. Italienische Kriegsschauplätze Droysens Historischer Handatlas, 1886
68. Italien im Jahre 1799. Italienische Kriegsschauplätze   XL
Italië in 1799. Italiaans krijgstoneel / Italy in 1799. Italian theaters of war

Droysens Historischer Handatlas, 1886
69. Die Niederlande im XVI. Jahrhundert. Republik der vereinigten Niederlande Droysens Historischer Handatlas, 1886
69. Die Niederlande im XVI. Jahrhundert. Republik der vereinigten Niederlande   XL
De Nederlanden in de 16e eeuw. Republiek der Verenigde Nederlanden / The Netherlands in the 16th century. Republic of the United Netherlands
Droysens Historischer Handatlas, 1886
70. Skandinavien vor der Kalmarischen Union. Karten zur skandinavischen Geschichte Droysens Historischer Handatlas, 1886
70. Skandinavien vor der Kalmarischen Union. Karten zur skandinavischen Geschichte   XL
Scandinavië vóór de Unie van Kalmar. Geschiedenis van Scandinavië / Scandinavia before the Union of Kalmar. History of Scandinavia

Droysens Historischer Handatlas, 1886
71. Gebiete des Deutschen Ordens. Russische Besitzungen in Zentralasien Droysens Historischer Handatlas, 1886
71. Gebiete des Deutschen Ordens. Russische Besitzungen in Zentralasien   XL
Gebieden van de Duitse Orde. Russische bezittingen in Centraal-Azië / Lands of the Teutonic Order. Russian possessions in Central Asia
Droysens Historischer Handatlas, 1886
72. Russland im XVI. und XVII. Jahrhundert. Russland seit Peter dem Grossen Droysens Historischer Handatlas, 1886
72. Russland im XVI. und XVII. Jahrhundert. Russland seit Peter dem Grossen   XL
Rusland in de 16e en 17e eeuw. Rusland sinds Peter de Grote / Russia in the 16th and 17th centuries. Russia since Peter the Great

Droysens Historischer Handatlas, 1886
73. Polen Droysens Historischer Handatlas, 1886
73. Polen   XL
Polen / Poland

Middeleeuwen, Nieuwe Tijd (buiten Europa) / Middle Ages, Modern history (outside Europe)
Droysens Historischer Handatlas, 1886
74.75. Die Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge Droysens Historischer Handatlas, 1886
74.75. Die Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge   XL
Het Middellandse Zeegebied in de tijd van de Kruistochten / The Mediterranean region during the Crusades
Droysens Historischer Handatlas, 1886
76. Das oströmische Reich Droysens Historischer Handatlas, 1886
76. Das oströmische Reich   XL
Het Oost-Romeinse Rijk / The Eastern Roman Empire

Droysens Historischer Handatlas, 1886
77. Reich der Kalifen bis 945 Droysens Historischer Handatlas, 1886
77. Reich der Kalifen bis 945   XL
Het Kalifaat tot 945 / The Caliphate until 945
Droysens Historischer Handatlas, 1886
78. Islamitische Länder am Ende des XI. und XII. Jahrhunderts Droysens Historischer Handatlas, 1886
78. Islamitische Länder am Ende des XI. und XII. Jahrhunderts   XL
Islamitische landen aan het einde van de 11e en 12e eeuw / Islamic lands at the end of the 11th and 12th centuries

Droysens Historischer Handatlas, 1886
79. Die mongolischen Reiche ums Jahr 1300 Droysens Historischer Handatlas, 1886
79. Die mongolischen Reiche ums Jahr 1300   XL
Mongoolse rijken rond het jaar 1300 / Mongol empires around 1300
Droysens Historischer Handatlas, 1886
80. Balkanhalbinsel und Osmanisches Reich bis 1699
81. Karten zur orientalischen Frage Droysens Historischer Handatlas, 1886
80. Balkanhalbinsel und Osmanisches Reich bis 1699   XL
Het Balkanschiereiland en het Ottomaanse Rijk tot 1699 / The Balkan Peninsula and the Ottoman Empire until 1699
81. Karten zur orientalischen Frage   XL
De Oosterse Kwestie / The Eastern Question

Droysens Historischer Handatlas, 1886
82.83. Zeitalter der Entdeckungen Droysens Historischer Handatlas, 1886
82.83. Zeitalter der Entdeckungen   XL
Tijdperk van de grote ontdekkingen / Age of Discovery
Droysens Historischer Handatlas, 1886
84. Nordamerika
85c. Die Südseeinseln Droysens Historischer Handatlas, 1886
84. Nordamerika   XL
Noord-Amerika / North America
85c. Die Südseeinseln   XL
Eilanden in de Grote Oceaan / Pacific islands

Droysens Historischer Handatlas, 1886
85a. Südamerika Droysens Historischer Handatlas, 1886
85a. Südamerika   XL
Zuid-Amerika / South America
Droysens Historischer Handatlas, 1886
86.87. Kolonial- und Weltverkehrskarte Droysens Historischer Handatlas, 1886
86.87. Kolonial- und Weltverkehrskarte   XL
Koloniën en verkeer / Colonies and communications

Droysens Historischer Handatlas, 1886
88. Religionskarte der Erde Droysens Historischer Handatlas, 1886
88. Religionskarte der Erde   XL
Godsdiensten / Religions

Tekstdeel / Text section
Droysens Historischer Handatlas, 1886
. x
Erläuternder Text, S. 1 Droysens Historischer Handatlas, 1886
Erläuternder Text, S. 1   XL
Verklarende tekst, p. 1 / Explanatory text, p. 1
Droysens Historischer Handatlas, 1886
Erläuternder Text, S. 2-3 Droysens Historischer Handatlas, 1886
Erläuternder Text, S. 2-3   XL
Verklarende tekst, p. 2-3 / Explanatory text, p. 2-3© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS