Ottův malý zeměpisný atlas (1910)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Ottův malý zeměpisný atlas
Uitgever: J. Otto, Praag
Jaar: 1910

Titelpagina: Ottův malý atlas zeměpisný
Sestavil a zpracoval Dr. Stanislav Nikolau Prof. Reálky v Praze VII.
(85 velkých, 57 drobných map, 17 plánů měst)
Nákladem J. Otty v Praze
Vertaling:
Otto's kleine geografische atlas
Samengesteld en bewerkt door Dr. Nikolau Stanislav, leraar aan de middelbare school te Praag VII.
(85 hoofdkaarten, 57 bijkaarten, 17 stadsplattegronden)
Uitgegeven door J. Otto te Praag

Ottův malý zeměpisný atlas, 1910
Titelpagina 2 Ottův malý zeměpisný atlas, 1910
Titelpagina 2   XL

Band

De drie exemplaren van de atlas die ik gezien heb, zijn alle losbladig. Bij een ervan zitten de kaarten in een opbergmap met vergulde titel. Bij het tweede exemplaar, tot januari 1931 (!) voor een speciale prijs te koop als uitgeversrestant, zitten de kaarten in een simpele kartonnen doos. Daarbij werd, volgens de tekst op de doos, een lijst van kaarten geleverd om meteen bij aankoop de inhoud te kunnen controleren; verdere garantie voor de volledigheid werd niet gegeven. Het derde exemplaar bestaat uit de 24 afleveringen (de 23e en 24e gecombineerd) waarin de atlas is verschenen, nog in de originele omslagen.

Inhoud

De atlas begint met een eerste titelpagina, met op de achterkant het copyright, en daarna een voorwoord. Vervolgens zijn er een tweede titelpagina, met op de achterkant copyright en gegevens van de drukker, een pagina met het inleiding, een pagina met de inhoudsopgave en 97 enkelzijdig bedrukte kaartbladen in kleurenlithografie.

De atlas heeft geen plaatsnamenregister. Bij het omslag van de 14e aflevering zit een bestelbon voor een volledig register (obšírný rejstřík).

De grootte van de ongevouwen kaarten is meestal 26 × 35 cm (H × B): twee bladzijden in de encyclopedie. Negen kaarten hebben het halve formaat 26 × 17,5 cm (nrs. 19, 37, 38, 49, 55, 76, 77, 86 en 87): één encyclopedie-bladzijde; twee kaarten zijn breder (nrs. 26, 43).

De atlas begint met 2 sterrenkaarten, met de namen van de sterrenbeelden op een doorzichtig extra vel. Daarna komen 3 wereldkaarten, 54 kaartbladen voor Europa, 10 voor Azië, 3 voor Australië, 8 voor Afrika, 15 voor Amerika en 2 voor de poolgebieden. Van de 97 kaartbladen zijn er 15 met stadsplattegronden (op nr. 17 drie stuks). Zie verder

Op de sterrenkaarten en één thematische kaart na (nr. 10: Volkenkundige kaart van Oostenrijk-Hongarije) zijn alle kaarten topografisch. Overzichtskaarten zijn vaak tweemaal gegeven, als natuurkundige kaart met hoogtekleuring en als staatkundige kaart met randkleuring. De overige kaarten hebben alleen randkleur. Op de stadsplattegronden zijn de huizenblokken lichtrood ingekleurd, en bijzondere gebouwen donkerrood. Onderaan de kaarten staat links 'Veškerá práva vyhrazena' (alle rechten voorbehouden) en rechts 'Nákladem J. Otty v Praze' (uitgave van J. Otto te Praag). Rechtsboven staat vaak Čís. en dan het nummer van de kaart (číslo = nummer).

Herkomst

De meeste kaarten in deze atlas (de plattegrond van Praag is een duidelijke uitzondering) zijn vertaalde versies van kaarten uit de Duitse encyclopedie van F.A. Brockhaus, en wel uit de 14e druk (Brockhaus' Konversations-Lexikon) die verscheen in de periode 1892-1920 (zie ook het overzicht). De kaarten in deze atlas zijn in ieder geval nog bijgewerkt tot 1909 (nr. 97: Zuidpool). Alle details zijn te vinden in de vergelijkende tabel en op de pagina met plaatjes van de kaarten in beide werken ter vergelijking naast elkaar.

In die periode werd hetzelfde kaartmateriaal overigens ook in vertaalde vorm gebruikt in de Nederlandse Winkler Prins encyclopedie (2e druk: 1884-1888, 3e druk: 1905-1912). De firma Brockhaus heeft nog meer vertaalde versies gemaakt. Vermoedelijk zijn alle vertaalde kaarten in Duitsland gedrukt: de titels van de kaarten hebben steeds dezelfde merkwaardige hoofdletter A.

Natuurlijk zijn naam en legenda van de Duitse kaarten voor deze atlas vertaald in het Tsjechisch. Maar ook de geografische benamingen zijn zoveel mogelijk in het Tsjechisch of in een andere Slavische taal. Dat is natuurlijk gedaan gebieden met Slavische taal zoals het huidige Slowakije (op Duitse kaarten vaak met Hongaarse namen) en Kroatië. Maar ook in Duitsland en vooral in Oostenrijk zijn veel plaatsen voorzien van een Slavische naam. De auteur legt er in het voorwoord de nadruk op dat hij veel moeite heeft gedaan om die namen te achterhalen.Ottův malý zeměpisný atlas (1910)


Met dank aan J.C. van 't Zelfde / Courtesy of J.C. van 't Zelfde
© M. Witkam, 2008
(rev. 2014-02-09)

valid HTML    valid CSS