Roost, Allgemeiner Hand- und Schulatlas, 1e druk (1852)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Roost, Allgemeiner Hand- und Schulatlas
Uitgever: Tobias Dannheimer, Kempten
Jaar: 1852 [1e druk]

Titelpagina: Allgemeiner Hand- und Schulatlas von 30 Karten
mit vielen erläuternden Beigaben
nach den anerkannt besten geographischen Lehrbüchern und Karten bearbeitet
von J.B. Roost.
Kempten. Druck und Verlag Tob. Dannheimer.
Vertaling:
Algemene Hand- en Schoolatlas in 30 kaarten
met vele toelichtende aanvullingen
naar de erkend beste geografische leerboeken en kaarten bewerkt
door J.B. Roost.
Kempten. Druk en uitgave van Tobias Dannheimer.

Inhoud

Dit exemplaar bevat alleen de 30 kaarten en een blad met toelichting bij de kaart van het zonnestelsel, dus geen inhoudsopgave.

De atlas begint met een kaart van het zonnestelsel, met toelichting. Daarna komen 2 wereldkaarten, 2 overzichtskaarten van Europa, 17 kaarten van de Europese landen waaronder 7 kaarten van Duitsland, en 8 kaarten van de overige werelddelen: 5 overzichtskaarten en 3 deelkaarten. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie. De kleuren, randkleur voor de staatkundige indeling, lijken met de hand aangebracht maar volgens de literatuur zijn ze gedrukt. Op veel kaarten van Europese landen is een profiel van het gebergte toegevoegd.

In de bovenmarge van de kaarten staat rechts steeds de titel "Roost's Hand- u. Schul-Atlas" en het bladnummer in Romeinse cijfers. Onderaan staat in het midden steeds "Druck u. Verlag von Tob. Dannheimer in Kempten". Op de kaarten 1-10 en 12-21 staan linksonder de naam van de cartograaf Roost en rechtsonder de namen van de graveur(s), Pfeiffer en soms ook Wenng. Op de kaarten 11 en 22-30 staat linksonder "Lith. bei Ed. Winckelmann in Esslingen" en rechts meestal de naam van de cartograaf Winckelmann. Alle details zijn te vinden in het overzicht van cartografie, druk en gravure.Roost, Allgemeiner Hand- und Schulatlas, 1st edition (1852)© M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS