Carl Wolff's Historischer Atlas (1877)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Wolff's Historischer Atlas
Uitgever: Dietrich Reimer, Berlin
Jaar: 1877

Titelpagina: Carl Wolff's Historischer Atlas.
Neunzehn Karten zur mittleren und neueren Geschichte.
Inhalt: ...
Mit erläuterndem Text.
Berlin, 1877.
Verlag von Dietrich Reimer.
Vertaling:
Carl Wolff's Historische Atlas
19 kaarten bij de geschiedenis van de Midddeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
Inhoud: ...
Met verklarende tekst.
Berlijn, 1877.
Uitgeverij Dietrich Reimer.

Band

De koper van de atlas had de keuze uit twee banden.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, 2 bladzijden voorwoord, 8 bladzijden verklarende tekst en errata, en 19 kaarten in kleurenlithografie, elk op 2 pagina’s (enkelzijdig bedrukt). De kaarten zijn getekend door Carl Wolff en meestal gegraveerd door C. Bischoff (schrift) en J. Sulzer (terrein). Ze zijn gedrukt bij Wagner & Debes in Leipzig.

De atlas was bedoeld voor gebruik op school en voor andere geïnteresseerden in geschiedenis. Hij geeft een beeld van de geschiedenis van Europa vanaf ongeveer 500 n. Chr. Hij bestaat uit vijf basiskaarten (Europa, Zuid- en West-Europa, Midden-Europa, Polen en West-Rusland, Duitsland), waarop een de situatie in verschillende periodes is geprojecteerd.

Zie voor details de tabellen.Carl Wolff's Historischer Atlas (1877)© M. Witkam, 2009
(rev. 2009-11-27)

valid HTML    valid CSS