Wielki atlas geograficzny, Nałkowski (1904)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Tabellen

Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar


Wielki atlas geograficzny, Nałkowski (1904)

Tables

Header marked: table sortable


Kaarten, tekstpagina's / Maps, text pages

# naam tekst (txt)
totaal 179 206
1 003-004 Półkula wschodnia 1 2
2 005-006 Półkula zachodnia 0 0
3 007-008 Mapa ziemi w rzucie Merkatora z oznaczeniem prądów morskich 1 2
4 009-012 Izotermy miesięczne i izobary (*) 2 4
5 013-016 Izoamplitudy, izotermy roczne, izanomale, rozkład opadów 0 0
6 057-058 Mapa etnograficzna ziemi. 0 0
7 091-092 Porównawcze zestawienia 0 0
8 114-115 Australja i Polinezya 2 2
9 093-095 Ląd stały Australii i Nowa Zelandya 3 4
10 104-105 Ameryka Południowa 2 2
11 112-113 Argentyna, Chile, Paragwaj i Uragwaj 6 6
12 110-111 Brazylja i kraje przyległe 5 6
13 102-103 Ameryka Północna 2 2
14 106-107 Wschodnia część Ameryki Północnej 7 8
15 108-109 Ameryka Środkowa i Indye Zachodnie 3 4
16 096-097 Afryka 5 6
17 079-080 Afryka Północno-zachodnia 3 4
18 077-078 Kraje Nilowe 3 4
19 081-084 Azya 3 4
20 085-086 Azya Zachodnia 4 4
21 - Turcya Azyatycka 2 2
22 089-090 Indye przedgangesowe 3 4
23 087-088 Azya Wschodnia 8 8
24 021-022 Fizyczna (hypsometryczna) mapa Europy 0 0
25 017-018 Etnograficzna mapa Europy 2 2
26 019-020 Europa 2 2
27 071-074 Półwysep Bałkański 5 6
28 067-068 Grecya 3 4
29 035-036 Włochy 4 4
30 037-038 Włochy środkowe 3 4
31 023-024 Hiszpania i Portugalia 4 4
32 029-030 Królestwo Wielkiej Brytanii i lrlandyi 4 4
33 031-032 Anglia 3 4
34 051-052 Półwysep Jutlandzki i Szwecya Południowa 3 4
35 053-054 Szwecya i Norwegia 3 4
36 025-026 Francya 4 4
37 027-028 Francya Wschodnia 5 6
38 033-034 Niderlandy i Belgia 4 4
39 047-048 Szwajcarya 4 4
40 055-056 Monarchia Austro-Węgierska 5 6
41 059-060 Czechy, Morawia, Austrya 5 6
42 061-062 Galicya, Węgry i kraje przyległe 7 8
43 039-040 Cesarstwo Niemieckie 7 8
44 049-050 Bawarya, Württemberg, Baden, Alzacya i Lotaryngia 6 6
45 041-042 Saksonia i Turyngia 6 6
46 045-046 Pomorze, Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie 4 4
47 043-044 Brandenburgia, Szląsk i Wielkie Księstwo Poznańskie 7 8
48 - Galicya 2 2
49 ? Królestwo Polskie 4 4
50 065-066 Rossya Południowo-Zachodnia 3 4
51 ? Mapa Rossyi Południowej ? ?
52 - Rossya Pólnocno-Wschhodnia 2 2
53 069-070 Rossya Europejska 3 4

(*) Na mapach izobar wydrukowano: „skaliorta” zamiast skali Beauforta.Kaarten, bijkaarten en schaal / Maps, inset maps, scale

naam schaal
1 Półkula wschodnia 1:60.000.000
2 Półkula zachodnia 1:60.000.000
3 Mapa ziemi w rzucie Merkatora z oznaczeniem prądów morskich 1:95.000.000
4 Izotermy miesięczne i izobary
a Izotermy styczniowe zredukowane do poziomu morza i roczne Minima temperatury powietrza 1:170.000.000
b Izotermy lipcowe zredukowane do poziomu morza i roczne Maxima temperatury powietrza 1:170.000.000
c Izobary i wiatry w styczniu zredukowane do poziomu morza i ciężkości na 45. równoleżniku 1:170.000.000
d Izobary i wiatry w lipcu zredukowane do poziomu morza i ciężkości na 45. równoleżniku 1:170.000.000
5 Izoamplitudy, izotermy roczne, izanomale, rozkład opadów
a Linie jednakowych średnich absolutnych wahań temperat. (°C). Ogólny obraz prądów morskich w zimie półkuli północnej 1:170.000.000
b Prądy w lecie półk. półn.
c Izotermy roczne zredukowane do poziomu morza 1:170.000.000
d Roczne izanomale termiczne 1:170.000.000
e Mapa opadów atmosferycznych 1:170.000.000
6 Mapa etnograficzna ziemi. 1:95.000.000
7 Porównawcze zestawienia
a Porównawcze zestawienie obszarów ważniejszych państw na kuli ziemskiej
b Porównawcze zestawienie ludności ważniejszych państw na kuli ziemskiej
c Porównawcze zestawienie ludności ważniejszych miast na kuli ziemskiej
d Porównawcze zestawienie obszarów dorzecza ważniejszych rzek na kuli ziemskiej
e Porównawcze zestawienie długości ważniejszych rzek na kuli ziemskiej
f Najznaczniejsze wzniesienia i głębiny na kuli ziemskiej
8 Australja i Polinezya 1:30.000.000
9 Ląd stały Australii i Nowa Zelandya 1:12.000.000
10 Ameryka Południowa 1:20.000.000
a Okolice Limy 1:2.000.000
b Środkowa część Kolumbii 1:2.000.000
c Środkowa część Wenezueli 1:2.000.000
11 Argentyna, Chile, Paragwaj i Urugwaj 1:10.000.000
a Środkowa Część Chile 1:2.000.000
b Okolice miast Buenos Aires i Montevideo 1:2.000.000
12 Brazylia i kraje przyległe 1:10.000.000
a Ecuador środkowy 1:2.000.000
b Okolice Rio Janeiro 1:2.000.000
13 Ameryka Północna 1:20.000.000
14 Wschodnia część Ameryki Północnej 1:6.000.000
a Rzeka Niagara 1:1.000.000
b Stany północno-wschodnie 1:3.000.000
15 Ameryka Środkowa i Indye Zachodnie 1:8.000.000
16 Afryka 1:20.000.000
a Kapland 1:8.000.000
17 Afryka Północno-zachodnia 1:5.000.000
a [Wielka Syrta, Barka] 1:5.000.000
18 Kraje Nilowe 1:5.000.000
a Delta Nilu 1:1.500.000
19 Azya 1:24.000.000
20 Azya Zachodnia 1:8.000.000
21 Turcya Azyatycka 1:4.000.000
22 Indye przedgangesowe 1:8.000.000
a Przegląd rozszerzania się posiadłości brytańskich w Indyach z biegiem czasu 1:24.000.000
23 Azya Wschodnia 1:12.000.000
24 Fizyczna (hypsometryczna) mapa Europy 1:12.000.000
25 Etnograficzna mapa Europy 1:12.000.000
26 Europa 1:12.000.000
27 Półwysep Bałkański 1:3.000.000
a Konstantynopol i Bosfor 1:300.000
28 Grecya 1:1.000.000
a Wyspy na zachód od Korfu 1:1.000.000
b Okolice Aten i jego portów 1:100.000
29 Włochy 1:2.500.000
a Okolice Neapolu 1:833.333
30 Włochy środkowe 1:1.250.000
a Laguny Wenecyi 1:300.000
b Okolice Neapolu 1:600.000
c Okolice Rzymu 1:600.000
31 Hiszpania i Portugalia 1:2.500.000
a Wyspy Kanaryjskie 1:2.500.000
b Madera 1:2.500.000
32 Królestwo Wielkiej Brytanii i lrlandyi 1:2.000.000
a Wyspy północne 1:2.000.000
b Okolice Londynu 1:300.000
33 Anglia 1:1.250.000
a [Szkocya środkowa] 1:1.250.000
34 Półwysep Jutlandzki i Szwecya Południowa 1:2.000.000
35 Szwecya i Norwegia 1:4.000.000
a Islandya 1:4.000.000
b W. Fär-Öer 1:4.000.000
36 Francya 1:2.500.000
a Okolica Paryża 1:320.000
b Korsyka 1:2.500.000
37 Francya Wschodnia 1:1.250.000
a [Francusko-belgijska pogranicze] 1:1.250.000
38 Niderlandy i Belgia 1:1.000.000
39 Szwajcarya 1:800.000
40 Monarchia Austro-Węgierska 1:3.000.000
41 Czechy, Morawia, Austrya 1:1.000.000
42 Galicya, Węgry i kraje przyległe 1:2.000.000
43 Cesarstwo Niemieckie 1:2.500.000
a Okolice Berlina 1:300.000
44 Bawarya, Württemberg, Baden, Alzacya i Lotaryngia 1:1.000.000
45 Saksonia i Turyngia 1:666.666
46 Pomorze, Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie 1:1.250.000
47 Brandenburgia, Szląsk i Wielkie Księstwo Poznańskie 1:1.000.000
48 Galicya, mapa polityczna i komunikacyjna 1:1.055.072
49 Królestwo Polskie ?
50 Rossya Południowo-Zachodnia 1:4.000.000
51 Mapa Rossyi Południowej ?
52 Rossya Pólnocno-Wschhodnia 1:4.000.000
53 Rossya Europejska 1:8.000.000Vertaling / Translation

# naam Nederlands Engels
1 Półkula wschodnia Oostelijk halfrond Eastern hemisphere
2 Półkula zachodnia Westelijk halfrond Western hemisphere
3 Mapa ziemi w rzucie Merkatora z oznaczeniem prądów morskich Wereldkaart in Mercator-projectie met aanduiding van de zeestromen World map in Mercator projection indicating the sea currents
4 Izotermy miesięczne i izobary Maandisothermen en isobaren Monthly isotherms and isobars
a Izotermy styczniowe zredukowane do poziomu morza i roczne Minima temperatury powietrza Januari-isothermen gereduceerd tot zeeniveau en jaarlijkse minimumtemperaturen January isotherms reduced to sea level and annual minimum temperatures
b Izotermy lipcowe zredukowane do poziomu morza i roczne Maxima temperatury powietrza Juli-isothermen gereduceerd tot zeeniveau en jaarlijkse maximumtemperaturen July isotherms reduced to sea level and annual maximum temperatures
c Izobary i wiatry w styczniu zredukowane do poziomu morza i ciężkości na 45. równoleżniku Isobaren en winden in januari gereduceerd tot zeeniveau en zwaartekracht op de 45e breedtegraad Isobars and winds in January reduced to sea level and gravity on the 45th degree of latitude
d Izobary i wiatry w lipcu zredukowane do poziomu morza i ciężkości na 45. równoleżniku Isobaren en winden in juli gereduceerd tot zeeniveau en zwaartekracht op de 45e breedtegraad Isobars and winds in July reduced to sea level and gravity on the 45th degree of latitude
5 Izoamplitudy, izotermy roczne, izanomale, rozkład opadów Isoamplituden, jaarisothermen, isoanomalieën en verdeling van de neerslag Isoamplitudes, annual isotherms, isoanomalies and rainfall distribution
a Linie jednakowych średnich absolutnych wahań temperat. (°C). Ogólny obraz prądów morskich w zimie półkuli północnej Lijnen van gelijke absolute temperatuurschommeling (°C). Overzicht van de zeestromen in de winter van het noordelijk halfrond Contours of equal absolute temperature fluctuations (°C). Overview of sea currents in the northern hemisphere winter
b Prądy w lecie półk. półn. Zeestromen in de zomer van het noordelijk halfrond Sea currents in the northern hemisphere summer
c Izotermy roczne zredukowane do poziomu morza Jaarisothermen gereduceerd tot zeeniveau Annual isotherms reduced to sea level
d Roczne izanomale termiczne Jaarlijkse temperatuur-isoanomalieën Annual temperature iso-anomalies
e Mapa opadów atmosferycznych Neerslagkaart Rainfall map
6 Mapa etnograficzna ziemi Etnografische kaart van de wereld Ethnographical world map
7 Porównawcze zestawienia Vergelijkende overzichten Comparative overviews
a Porównawcze zestawienie obszarów ważniejszych państw na kuli ziemskiej Vergelijkend overzicht van de oppervlakte van de belangrijkste landen op aarde Comparative overview of the area of the most important countries on Earth
b Porównawcze zestawienie ludności ważniejszych państw na kuli ziemskiej Vergelijkend overzicht van de bevolking van de belangrijkste landen op aarde Comparative overview of the population of the most important countries on Earth
c Porównawcze zestawienie ludności ważniejszych miast na kuli ziemskiej Vergelijkend overzicht van de bevolking van de belangrijkste steden op aarde Comparative overview of the population of the most important cities on Earth
d Porównawcze zestawienie obszarów dorzecza ważniejszych rzek na kuli ziemskiej Vergelijkend overzicht van de oppervlakte van de bekkens van de belangrijkste rivieren op aarde Comparative overview of the area of the basins of most important rivers on Earth
e Porównawcze zestawienie długości ważniejszych rzek na kuli ziemskiej Vergelijkend overzicht van de lengte van de belangrijkste rivieren op aarde Comparative overview of the length of most important rivers on Earth
f Najznaczniejsze wzniesienia i głębiny na kuli ziemskiej De belangrijkste hoogte en diepten op aarde The most significant elevations and depths on Earth
8 Australja i Polinezya Australië en Oceanië Australia and Oceania
9 Ląd stały Australii i Nowa Zelandya Vasteland van Australië en Nieuw-Zeeland Continent of Australia and New Zealand
10 Ameryka Południowa Zuid-Amerika South America
a Okolice Limy Omgeving van Lima Environs of Lima
b Środkowa część Kolumbii Midden-Colombia Central Colombia
c Środkowa część Wenezueli Midden-Venezuela Central Venezuela
11 Argentyna, Chile, Paragwaj i Urugwaj Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay
a Okolice miast Buenos Aires i Montevideo Omgeving van Buenos Aires en Montevideo Environs of Buenos Aires and Montevideo
12 Brazylia i kraje przyległe Brazilië en aangrenzende landen Brazil and adjacent countries
a Ecuador środkowy Midden-Ecuador Central Ecuador
b Okolice Rio Janeiro Omgeving van Environs of
13 Ameryka Północna Noord-Amerika North America
14 Wschodnia część Ameryki Północnej Oostelijk deel van Noord-Amerika Eastern part of North America
a Rzeka Niagara Niagara rivier Niagara River
b Stany północno-wschodnie Noordoostelijke Verenigde Staten Northeastern United States
15 Ameryka Środkowa i Indye Zachodnie Midden-Amerika en West-Indië Central America and West Indies
16 Afryka Afrika Africa
a Kapland Kaapkolonie Cape Colony
17 Afryka Północno-zachodnia Noordwest-Afrika Northwest Africa
a [Wielka Syrta, Barka] [Grote Sirte, Cyrenaica] [Great Sirte, Cyrenaica]
18 Kraje Nilowe Landen aan de Nijl Countries of the Nile
a Delta Nilu Nijldelta Nile Delta
19 Azya Azië Asia
20 Azya Zachodnia Midden-Oosten Middle East
21 Turcya Azyatycka Aziatisch Turkije Turkey in Asia
22 Indye przedgangesowe Brits-Indië India
a Przegląd rozszerzania się posiadłości brytańskich w Indyach z biegiem czasu Overzicht van de uitbreiding van de Britse bezittingen in de loop van de tijd Overview of the expansion of the British possessions in India during time
23 Azya Wschodnia Oost-Azië East Asia
24 Fizyczna (hypsometryczna) mapa Europy Natuurkundige kaart (hoogtekaart) van Europa Physical map (elevation map) of Europe
25 Etnograficzna mapa Europy Etnografische kaart van Europa Ethnographical map of Europe
26 Europa Europa Europe
27 Półwysep Bałkański Balkanschiereiland Balkan Peninsula
a Konstantynopol i Bosfor Constantinopel en de Bosporus Constantinople and the Bosporus
28 Grecya Griekenland Greece
a Wyspy na zachód od Korfu Eilanden ten westen van Korfoe Islands west of Corfu
b Okolice Aten i jego portów Omgeving van Athene en zijn havens Environs of Athens and its harbors
29 Włochy Italië Italy
a Okolice Neapolu Omgeving van Napels Environs of Naples
30 Włochy środkowe Midden-Italië Central Italy
a Laguny Wenecyi Lagunen van Venetië Lagoon of Venice
b Okolice Neapolu Omgeving van Napels Environs of Naples
c Okolice Rzymu Omgeving van Rome Environs of Rome
31 Hiszpania i Portugalia Spanje en Portugal Spain and Portugal
a Wyspy Kanaryjskie Canarische Eilanden Canary Islands
b Madera Madeira Madeira
32 Królestwo Wielkiej Brytanii i lrlandyi Koninkrijk Groot-Brittannië en Ierland Kingdom of Great Britain and Ireland
a Wyspy północne Noordelijke eilanden Northern islands
b Okolice Londynu Omgeving van Londen Environs of London
33 Anglia Engeland England
a [Szkocya środkowa] Midden-Schotland Central Scotland
34 Półwysep Jutlandzki i Szwecya Południowa Schiereiland Jutland en Zuid-Zweden Jutland Peninsula and South Sweden
35 Szwecya i Norwegia Zweden en Noorwegen Sweden and Norway
a Islandya IJsland Iceland
b W. Fär-Öer Faeröer Faroe Islands
36 Francya Frankrijk France
a Okolica Paryża Omgeving van Parijs Environs of Paris
b Korsyka Corsica Corsica
37 Francya Wschodnia Oost-Frankrijk Eastern France
a [Francusko-belgijska pogranicze] Frans-Belgisch grensgebied Franco-Belgian border region
38 Niderlandy i Belgia Nederland en België Netherlands and Belgium
39 Szwajcarya Zwitserland Switzerland
40 Monarchia Austro-Węgierska Oostenrijk-Hongarije Austria-Hungary
41 Czechy, Morawia, Austrya Bohemen, Moravië, Oostenrijk Bohemia, Moravia, Austria
42 Galicya, Węgry i kraje przyległe Galicië, Hongarije en aangrenzende landen Galicia, Hungary and adjacent countries
43 Cesarstwo Niemieckie Duitse Rijk German Empire
a Okolice Berlina Omgeving van Berlijn Environs of Berlin
44 Bawarya, Württemberg, Baden, Alzacya i Lotaryngia Beieren, Württemberg, Baden, Elzas-Lotharingen Bavaria, Württemberg, Baden, Alsace-Lorraine
45 Saksonia i Turyngia Saksen en Thüringen Saxony and Thuringia
46 Pomorze, Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie Pommeren, West-Pruisen en Oost-Pruisen Pomerania, West Prussia and East Prussia
47 Brandenburgia, Szląsk i Wielkie Księstwo Poznańskie Brandenburg, Silezië en Groothertogdom Posen Brandenburg, Silesia and Grand Duchy of Posen
48 Galicya, mapa polityczna i komunikacyjna Galicië, staatkundige indeling en verbindingen Galicia, political division and communications
49 Królestwo Polskie Koninkrijk Polen Kingdom of Poland
50 Rossya Południowo-Zachodnia Zuidwest-Rusland Southwest Russia
51 Mapa Rossyi Południowej Zuid-Rusland South Russia
52 Rossya Pólnocno-Wschhodnia Noordoost-Rusland Northeast Russia
53 Rossya Europejska Europees Rusland Russia in EuropeVergelijking met Kiepert's Hand-Atlas en Debes Handatlas / In comparison with Kiepert's Hand-Atlas and Debes Handatlas

# naam naam
1 Półkula wschodnia K02 Östlicher Planiglob
2 Półkula zachodnia K03 Westlicher Planiglob
3 Mapa ziemi w rzucie Merkatora z oznaczeniem prądów morskich K01 Erdkarte in Mercators Projection mit Bezeichnung der Meeresströmungen
4 Izotermy miesięczne i izobary D02-05 Klimakarten der Erde
a Izotermy styczniowe zredukowane do poziomu morza i roczne Minima temperatury powietrza D02 Januar-Isothermen im Meeresspiegel und Jahres-Minima der Lufttemperatur
b Izotermy lipcowe zredukowane do poziomu morza i roczne Maxima temperatury powietrza D03 Juli-Isothermen im Meeresspiegel und Jahres-Maxima der Lufttemperatur
c Izobary i wiatry w styczniu zredukowane do poziomu morza i ciężkości na 45. równoleżniku D04 Isobaren und Winde im Januar reduciert auf Meeresspiegel und die Schwere im 45. Parallel
d Izobary i wiatry w lipcu zredukowane do poziomu morza i ciężkości na 45. równoleżniku D05 Isobaren und Winde im Juli reduciert auf Meeresspiegel und die Schwere im 45. Parallel
5 Izoamplitudy, izotermy roczne, izanomale, rozkład opadów D06-09 Klima- und Völkerkarten der Erde
a Linie jednakowych średnich absolutnych wahań temperat. (°C). Ogólny obraz prądów morskich w zimie półkuli północnej D06 Linien gleicher absoluter Jahresschwankung der temperatur (°C). Übersicht der Meereströmungen im Nordwinter
b Prądy w lecie półk. półn. D06a Strömungen im Nordsommer
c Izotermy roczne zredukowane do poziomu morza - -
d Roczne izanomale termiczne - -
e Mapa opadów atmosferycznych D07 Regenkarte der Erde
- - D08 Völkerkarte der Erde
- - D09 Religionskarte der Erde
6 Mapa etnograficzna ziemi - -
7 Porównawcze zestawienia - -
a Porównawcze zestawienie obszarów ważniejszych państw na kuli ziemskiej - -
b Porównawcze zestawienie ludności ważniejszych państw na kuli ziemskiej - -
c Porównawcze zestawienie ludności ważniejszych miast na kuli ziemskiej - -
d Porównawcze zestawienie obszarów dorzecza ważniejszych rzek na kuli ziemskiej - -
e Porównawcze zestawienie długości ważniejszych rzek na kuli ziemskiej - -
f Najznaczniejsze wzniesienia i głębiny na kuli ziemskiej - -
8 Australja i Polinezya K35 Australien und Polynesien
9 Ląd stały Australii i Nowa Zelandya K36 Continent von Australien und Neuseeland
10 Ameryka Południowa K41 Süd-America
a Okolice Limy a Umgebung von Lima
b Środkowa część Kolumbii b Mittlerer Theil von Colombia
c Środkowa część Wenezueli c Mittlerer Theil von Venezuela
11 Argentyna, Chile, Paragwaj i Urugwaj K45 Chile und die Argentinische Republik
a Środkowa Część Chile a Mittlerer Theil von Chile
b Okolice miast Buenos Aires i Montevideo b Umgegend von Buenos Aires und Montevideo
12 Brazylia i kraje przyległe K44 Mittleres Südamerica
a Ecuador środkowy a Mittleres Ecuador
b Okolice Rio Janeiro b Umgegend von Rio Janeiro
13 Ameryka Północna K40 Nord-America
14 Wschodnia część Ameryki Północnej K42 Östliches Nordamerica
a Rzeka Niagara a Der Niagara
b Stany północno-wschodnie b Die nordöstlichen Staaten
15 Ameryka Środkowa i Indye Zachodnie K43 Mittel-America und Westindien
16 Afryka K37 Africa
a Kapland a Die Cap-Colonie
17 Afryka Północno-zachodnia K39 Nordwestliches Africa
a [Wielka Syrta, Barka] a Ost-Tarâbulus und Barka
18 Kraje Nilowe K38 Die Nilländer und Westarabien
a Delta Nilu a Das Nil-Delta
19 Azya K30 Asien
20 Azya Zachodnia K32 Vorder-Asien
21 Turcya Azyatycka - -
- - K31 Asiatische Türkei
22 Indye przedgangesowe K33 Vorder-Indien
a Przegląd rozszerzania się posiadłości brytańskich w Indyach z biegiem czasu a Übersicht der Zeitfolge der britischen Erwerbungen in Indien
23 Azya Wschodnia K34 Ost-Asien
24 Fizyczna (hypsometryczna) mapa Europy - -
25 Etnograficzna mapa Europy D12 Europa, Sprachen- & Völkerkarte
26 Europa K04 Europa
27 Półwysep Bałkański K28 Südost-Europa
a Konstantynopol i Bosfor a Constantinopel und der Bosporus
28 Grecya K29 Königreich Hellas oder Griechenland
a Wyspy na zachód od Korfu a Inseln westlich von Corfù
b Okolice Aten i jego portów b Umgebung von Athen und seinen Häfen
29 Włochy K17 Italien
a Okolice Neapolu a Umgebungen von Neapel
30 Włochy środkowe K18 Mittel-Italien
a Laguny Wenecyi a Lagunen von Venedig
b Okolice Neapolu b Umgebungen von Neapel
c Okolice Rzymu c Umgegend von Rom
31 Hiszpania i Portugalia K19 Spanien und Portugal
a Wyspy Kanaryjskie a Die Canarischen Inseln
b Madera b Madeira
32 Królestwo Wielkiej Brytanii i lrlandyi K23 Britische Inseln
a Wyspy północne a Die nördlichen Inselgruppen
b Okolice Londynu b Umgebungen von London
33 Anglia K24 England
a [Szkocya środkowa] a Das mittlere Schottland
34 Półwysep Jutlandzki i Szwecya Południowa K25 Dänemark und Süd-Schweden
35 Szwecya i Norwegia K26 Scandinavien
a Islandya a Island
b W. Fär-Öer b Fär-Öer
36 Francya K20 Frankreich
a Okolica Paryża a Umgebungen von Paris
b Korsyka b Corsica
37 Francya Wschodnia K21 Ost-Frankreich
a [Francusko-belgijska pogranicze] a Das französisch-belgische Grenzgebiet
38 Niderlandy i Belgia K22 Niederlande und Belgien
39 Szwajcarya K16 Schweiz
40 Monarchia Austro-Węgierska K12 Monarchie Österreich-Ungarn
41 Czechy, Morawia, Austrya K14 Böhmen, Mähren, Österreich
42 Galicya, Węgry i kraje przyległe K13 Galizien, Ungarn und Nebenländer
43 Cesarstwo Niemieckie K05 Deutsches Reich
a Okolice Berlina a Umgebungen von Berlin
44 Bawarya, Württemberg, Baden, Alzacya i Lotaryngia K06 Bayern, Württemberg, Baden und Elsass
- - K07 Rheinprovinz, Westfalen und Hessen-Nassau
- - a Der rheinisch-westfälische Industriebezirk
- - K08 Hannover und Schleswig-Holstein
45 Saksonia i Turyngia K09 Sachsen und Thüringen
46 Pomorze, Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie K11 Pommern und Preussen
47 Brandenburgia, Szląsk i Wielkie Księstwo Poznańskie K10 Brandenburg, Schlesien, Posen
48 Galicya, mapa polityczna i komunikacyjna - -
49 Królestwo Polskie - -
50 Rossya Południowo-Zachodnia - -
51 Mapa Rossyi Południowej - -
52 Rossya Pólnocno-Wschhodnia - -
53 Rossya Europejska K27 Russland© M. Witkam, 2015
'sorttable' by Stuart Langridge: kryogenix.org

valid HTML    valid CSS