Wielki atlas geograficzny, Nałkowski (1904)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Wielki atlas geograficzny
Redactie: Wacław Nałkowski, Andrzej Świętochowski
Uitgever: Saturnin Sikorski, Warschau
Cartografie: meestal Dietrich Reimer, Berlijn (3e druk van Kiepert's Hand-Atlas)
Jaar: 1904

Titelpagina: Wielki atlas geograficzny
ze skorowidzem nazw i tekstem objaśniającym
opracowany wedle najnowszych źródeł
pod redakcyą Wacława Nałkowskiego i Andrzeja Świętochowskiego.
Warszawa. Nakładem księgarni Saturnina Sikorskiego
47. Nowy Świat 47.
achterkant: Дозволено Цензурою – Варшава 2 Іюля 1904 г.
Druk A.T. Jezierskiego, Warszawa, Nowy Świat 47.

Vertaling:
Grote geografische atlas
met namenregister en verklarende tekst
bewerkt naar de nieuwste bronnen
onder redactie van Wacław Nałkowski en Andrzej Świętochowski.
Warschau. Uitgave van boekhandel Saturnin Sikorski
Nowy Świat 47

achterkant:
Toegelaten door de Censuur – Warschau, 2 juli 1904
Gedrukt door A.T. Jezierski, Warschau, Nowy Świat 47

Band

Dit exemplaar heeft een nieuwe band van  48 × 33 cm (H × B).  De kaarten zijn gevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, een inhoudsopgave van een bladzijde en 53 kaartbladen. De kaarten zijn in de inhoudsopgave niet genummerd. Ze zijn wel ingebonden in de volgorde van de inhoudsopgave. Op de kaarten zelf staat een heel andere nummering met twee of meer (bladzij?)nummers per kaart; zie de tabel.

Bij de meeste kaarten horen enkele tekstpagina's met statistische gegevens en een register van plaatsnamen; bij grotere plaatsen wordt het aantal inwoners vermeld. Bij elkaar zijn er 206 tekstpagina's waarvan 179 daadwerkelijk met tekst – de overige zijn blanco achterkanten. In dit exemplaar ontbreken twee kaarten (Polen, Zuid-Rusland) en de eventuele tekstpagina's bij de kaart van Zuid-Rusland. Het totale aantal tekstpagina's kun dus meer zijn dan 206.

De atlas begint – in de volgorde van de inhoudsopgave – met 3 wereldkaarten, 3 thematische kaarten van de wereld (klimaat, etnografie) en 1 blad met vergelijkende diagrammen. Daarna komen de geografische kaarten, in een volgorde van ver weg naar dichtbij. Er zijn 2 kaarten van Australië en Oceanië, 6 van Zuid- en Noord-Amerika, 3 van Afrika en 5 van Azië. Bij elkaar zijn er 30 kaarten van Europa, waaronder 9 van Midden-Europa en 6 van Polen en Rusland. De kaarten zijn zo groot  (46,5 × 61 cm, H × B)  dat de meeste landen en regio's in redelijk grote schaal op één kaart passen.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kleuring is staatkundig (randkleur met bies); de zeeën hebben een vlakkleur, de bergen zijn aangegeven met zwarte arcering. In de bovenmarge staat in het midden de naam van de kaart. In de benedenmarge staat links meestal de tekst Nakład redakcyi "Wędrowca" ofwel Uitgave van de redactie van "Wędrowiec". De kaarten zijn helemaal in het Pools uitgevoerd; zie ook de vertaling van de namen van de kaarten.

Vergelijking met Kiepert's Hand-Atlas

Zoals gezegd zijn de meeste geografische kaarten in deze atlas in Poolse vertaling overgenomen uit de 3e druk van de Duitse Kiepert's Hand-Atlas. In totaal zijn 42 van de 45 kaarten uit Kiepert gebruikt: alle kaarten behalve die van Aziatisch Turkije en twee van het westen van Duitsland. Enkele thematische kaarten (klimaat, etnografie van Europa) komen, geheel of gedeeltelijk, uit Debes' Handatlas. De kaart 'Porównawcze zestawienia' (7. Vergelijkende overzichten) is geïnspireerd door, en gedeeltelijk gekopieerd van, grafieken in de Oostenrijkse 'Hickmann's Universal-Taschen-Atlas'. Alleen de kaarten van Aziatisch Turkije, Polen en Rusland, en enkele thematische kaarten, lijken eigen werk te zijn.

Ook het concept met tekstpagina's bij elke kaart, met statistische gegevens en namenregister, stamt uit Kiepert's Hand-Atlas. De opzet van die tekstpagina's is vaak gelijk aan die van de Duitse atlas. Soms zijn er kaartjes in de tekst overgenomen uit de Franse Atlas de géographie moderne van Schrader, Prudent en Anthoine – of uit de Duitse Spamer's Grosser Hand-Atlas, die daar weer op gebaseerd is.

Alle details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van de kaarten van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Wielki atlas geograficzny, Nałkowski (1904)© M. Witkam, 2015

valid HTML    valid CSS