von Sydow-Haack: Vier Übungsatlanten (ca. 1910 - ca. 1940)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: von Sydow-Haack: Vier Übungsatlanten
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: ca. 1910 - ca. 1940

Voorkant omslag Hydrographischer Atlas: v. Sydow-Haack: Vier Übungsatlanten
II  Hydrographischer Atlas  30 Flußnetze
als Grundlage für Übungs- und Ergänzungszeichnungen herausgegeben von
Prof. Dr. Hermann Haack
Inhalt: ...
Gotha: Justus Perthes
625b. XII/25. 500
Vertaling:
v. Sydow-Haack: Vier tekenatlassen
II  Hydrografische Atlas  30 kaarten met het rivierennet
als basis voor oefen- en aanvullingstekeningen geredigeerd door
Prof. Dr. Hermann Haack
Inhoud: ...
Gotha: Justus Perthes

Voorkant omslag Orographischer Atlas: v. Sydow-Haack: Vier Übungsatlanten
III  Orographischer Atlas  30 Geländekarten
als Grundlage für Übungs- und Ergänzungszeichnungen herausgegeben von
Prof. Dr. Hermann Haack
Inhalt: ...
Gotha: Justus Perthes
625a. XII/25. 1000

Omslag

De losse kaarten van elke atlas zitten in een papieren omslag van  27,5 × 30 cm (B × H)  Op de voorkant daarvan staan de titel, de naam van de auteur / redacteur, de inhoudsopgave, de naam van de uitgever, en in kleine letters een drukcode. Bij deze exemplaren is dat

Deze omslagen – niet noodzakelijkerwijs ook de kaarten – zijn dus gedrukt in december 1925, in een oplage van 500 resp. 1000 exemplaren.

Op de achterkant van het omslag staat een overzicht van de vier tekenatlassen, en van een speciale uitgave, met suggesties voor het gebruik. Daar wordt ook als herkomst de Deutsche Schulatlas genoemd. Op de binnenkant van het omslag staat een uitgebreide handleiding voor het gebruik van de verschillende soorten kaarten en een didactische verantwoording.

Inhoud

Elk van de vier atlassen bestaat uit 30 losse kaarten; zie de inhoudsopgave en de lijst van kaarten en schaal. De reeks begint met een overzichtskaart en 10 deelkaarten van Midden-Europa. Daarna komen 9 kaarten van de andere Europese landen, 8 kaarten van de werelddelen met enkele detailkaarten (Oost-Azië, verenigde Staten), en tenslotte 2 wereldkaarten. De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie.

Afhankelijk van het bedoelde gebruik zijn minder of meer gegevens van een volledige kaart weggelaten. In de Gradnetz-Atlas is alleen het 'gradennet', het netwerk van meridianen en parallellen, gegeven; daarop kunnen verschillende aardrijkskundige gegevens worden ingetekend, zoals gesuggereerd in het voorwoord. In de Hydrographische Atlas is met het gradennet ook het rivierennet aangebracht, bijvoorbeeld om bergen, wegen en dergelijke in te tekenen. De kaarten van de Orographische Atlas geven het gradennet en het reliëf, waarbij het land onder de 200 meter groen is gekleurd en de bergen bruin gearceerd zijn; deze kaarten zijn onder andere bruikbaar om rivieren, plaatsen en namen in te tekenen. In de Oro-hydrotopische Atlas zijn alle kaartelementen getekend behalve de plaatsnamen; dat zijn dus blinde kaarten om de plaatsnamen te oefenen.

Uitgaven

De eerste uitgaven van de atlassen moeten rond 1910 verschenen zijn. Ze worden in de hoofdcatalogi van Perthes uit 1915 en 1935 vermeld. Ook de schoolcatalogus van 1936 noemt ze nog. In de atlassen zelf wordt geen jaar van uitgave genoemd. Bij deze exemplaren is de enige aanwijzing de drukcode op het omslag waar het jaartal 1925 (van het omslag) wordt vermeld.

Vergelijking met Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas

De kaarten uit deze tekenatlassen zijn gebaseerd op de natuurkundige kaarten in de Deutsche Schulatlas van Richard Lüddecke en Hermann Haack. De indeling is ook bijna dezelfde; alleen voor de kaarten van Midden-Europa is een andere indeling gebruikt om beter aan te sluiten bij de op school gebruikelijke indeling van de leerstof. Zie voor de details de vergelijkende tabel.

Het kaartbeeld is soms een beetje gedraaid om het 'gradennet' van een dubbel kaartblad in de Deutsche Schulatlas symmetrisch op een enkel kaartblad in een tekenatlas te krijgen. De afdruk lijkt in de tekenatlassen van wat mindere kwaliteit. Dat is ook wel te verklaren door het doel van de kaarten (werk, oefening). Het wordt ook weerspiegeld in de prijs: 1 mark voor een tekenatlas van 30 kaarten in een papieren omslag, en 3 mark voor de ingebonden Deutsche Schulatlas met 51 bladzijden kaarten (Perthes catalogus 1915).

Voor de vier verschillende tekenatlassen is steeds een andere drukplaat, of combinatie van drukplaten, gebruikt. Zo zijn voor de hier beschreven Hydrographische Atlas met het 'gradennet' en de kustlijn alleen de rivieren en kanalen afgedrukt – in blauw en niet in zwart zoals in de Deutsche Schulatlas. In de Orographische Atlas is juist niet de drukplaat voor de waterwegen gebruikt maar wel de drukplaten voor het laagland (groen) en de bergen (bruine arcering).

Zie voor de onderlinge vergelijking van de beide tekenatlassen de pagina met plaatjes. Een vergelijking van elk van beide tekenatlassen met de Deutsche Schulatlas is te vinden op de volgende pagina's.
von Sydow-Haack: Vier Übungsatlanten (ca. 1910 - ca. 1940)© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS