E. von Sydow's Schul-Atlas, 4e druk (1852)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: E. von Sydow's Schul-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1852 (4e druk)

Titelpagina (ontbreekt in dit exemplaar): E. von Sydow's Schul-Atlas in Acht und Dreissig Karten.
Vierte Auflage.
Gotha: Justus Perthes. 1852.
Vertaling:
E. von Sydow's schoolatlas in achtendertig kaarten.
Vierde druk.
Gotha: Justus Perthes. 1852.

Band

Dit exemplaar heeft een (particuliere) kartonnen band met afmetingen  16 × 23,5 cm (B × H).  De band is beplakt met gemarmerd papier en heeft een leren rug. De kaarten zijn gevouwen ingebonden.

Inhoud

In dit exemplaar ontbreekt de titelpagina met daarop de inhoudsopgave. Het daarop volgende tekstdeel bevat 8 bladzijden. Het voorwoord (bij de 1e druk) beslaat 3 bladzijden. De overige 5 bladzijden bevatten een korte opmerking over een extra kaart in de 4e druk en een uitgebreide toelichting bij de kaarten 1a en 1b. De atlas bevat verder 38 kaartbladen zoals aangegeven in de inhoudsopgave. Ze zijn genummerd 1a, 1b, 2-36 met een extra kaart 20a. De kaartbladen 11 en 12 vormen één grote kaart van Noord-Duitsland (natuurkundig).

Het kaartendeel begint met een sterrenkundig kaartblad en een blad met de principes van het tekenen van het reliëf door arcering. Daarna komen een wereldkaart en 3 kaarten van de oceanen met scheepvaartverbindingen, zeestromen en winden. Vervolgens zijn er 2 overzichtskaarten van Europa (natuurkundig en staatkundig) en 21 kaarten van de landen in Europa; daarbij zijn 2 overzichtskaarten van Duitsland (ook natuurkundig en staatkundig) en 7 deelkaarten van Duitsland en Midden-Europa. Daarna komen 4 kaarten van Azië (de twee overzichtskaarten natuurkundig en staatkundig), 1 van Afrika, 3 van Amerika en 1 van Australië. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. Op de staatkundige kaarten (Politische Übersicht) zijn de grenzen aangegeven met een randkleur. Op de bijbehorende natuurkundige kaarten wordt laagland tot 100 m aangegeven met fijne arcering en tot 200 m met een wijdere; vaak heeft het ook een groene vlakkleur. Bergland heeft een 'bergarcering' (in de richting van de helling). De grenzen zijn niet of summier aangegeven. Op de overige kaarten zijn de hoogteverschillen op dezelfde manier afgebeeld, maar zonder groen voor het laagland, en zijn de grenzen aangegeven met randkleur. Bovenaan de kaarten staat "E. von Sydow's Schul-Atlas" en het kaartnummer, onderaan "Gotha: Justus Perthes".

In tegenstelling tot veel andere schoolatlassen uit die tijd zijn de kaarten niet overladen met plaatsnamen; soms is er zelfs alleen een plaatssymbool, zonder naam. Wegen en spoorwegen zijn meestal niet aangegeven. De nadruk ligt op het reliëf. Er zijn geen historisch of fysich-geografische kaarten opgenomen. In het voorwoord (bij de 1e druk) geeft de auteur een uitgebreide verantwoording van zijn didactische keuzes.

Vergelijking met de eerdere uitgaven

Vergeleken met de 1e t/m 3e druk is er één kaart toegevoegd (blad 20a. Zwitserland, staatkundig). De aparte kaartbladen 11 en 12 (Noord-Duitsland, natuurkundig) zijn samengevoegd tot één grote kaart. Nieuw in de 4e druk is het aangeven van laagland met een groene vlakkleur.E. von Sydow's Schul-Atlas, 4th edition (1852)© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS