E. von Sydow's Methodischer Hand-Atlas, 4e druk (1853-1879)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: E. von Sydow's Methodischer Hand-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1853-1879 (4e druk)

Titelpagina: Methodischer Hand-Atlas für das wissenschaftliche Studium der Erdkunde.
Bearbeitet von E. von Sydow.
Vierte Auflage.
Inhalt: ...
Supplement. Inhalt: ...
Gotha: Justus Perthes.
Vertaling:
Methodische Handatlas voor de wetenschappelijke studie van de Geografie.
Onder redactie van E. von Sydow.
Vierde druk.
Inhoud: ...
Supplement. Inhoud: ...
Gotha: Justus Perthes.

Band

De atlas heeft een band van bruin 'calico' (gedrukt katoen) met afmetingen  25,5 × 38,5 cm (B × H).  Op de voorkant staan binnen gepreegde ornamenten titel en vermelding van het totale aantal kaartbladen (atlas met supplement). Op achterkant en rug staat geen tekst. De titelpagina met inhoudsopgave is voorin aan de binnenkant van de band geplakt; achterin is een overzicht van andere geografische uitgaven van Justus Perthes.

Inhoud

De atlas begint met 6 bladzijden toelichting bij de kaarten. Het 'hoofddeel' van de atlas bestaat uit 21 kaartbladen waarbij de bladen 16-17 en 18-19 twee grote kaarten vormen. Het supplement bevat 13 kaartbladen (genummerd 1a, 1b, 2-12); daarbij vormen de bladen 11 en 12 één kaart. Zie ook de inhoudsopgave en de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Het eerste kaartblad van het 'hoofddeel' bevat allerlei cartografische elementen: voorbeelden van kaartprojecties en schetsen ter verduidelijking van de weergave van het reliëf op de kaarten. Daarna komen een wereldkaart, 5 kaarten van de werelddelen en 10 van de landen in Europa (Duitsland op twee kaarten van elk twee bladen). Al deze kaarten zijn uitgevoerd als hoogtekaarten waarbij het laagland in twee tinten groen is aangegeven en het reliëf door arcering; er zijn ook steeds bergprofielen afgebeeld. De laatste twee kaarten geven de staatkundige indeling weer, die op de eerdere kaarten maar summier is aangegeven.

Het supplement begint met twee astronomische kaarten die ook in Stielers Hand-Atlas voorkomen. Vervolgens zijn er 2 kaarten met klimatologische gegevens, 7 kaarten van delen van de wereld die in het 'hoofddeel' minder gedetailleerd zijn weergegeven – ook meestal hoogtekaarten – en tenslotte een kaart (op twee bladen) met bergprofielen van Noord-Duitsland en de staatkundige indeling van gebieden op de voorafgaande kaarten.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie, met omtrekken in zwart, zeeën en meren meestal in blauw, laagland in groen en reliëf in bruine arcering. In de bovenmarge staat: "E. von Sydow's methodischer Handatlas" en het bladnummer in Romeinse cijfers. Onderaan staat: "Gotha: Justus Perthes", en soms ook de naam van degene die de kaart bewerkt heeft en gegevens over gravure of druk. Zie ook de lijst van bewerking en gravure (of druk).E. von Sydow's Methodischer Hand-Atlas, 4th edition (1853-1879)© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS