Stielers Schul-Atlas, 2e reeks (1832-1852)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Schul-Atlas über alle Theile der Erde
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1832 (11e druk), 1833/34 (12), 1834 (13), ... , 1851/52 (31)

Titelpagina 12e druk (1834): Schul-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten Zustande, und über das Weltgebäude.
Nach Stieler's Hand-Atlas verkleinert.
Zwölfte verbesserte Auflage.
Inhalt.  ...
Gotha, bei Justus Perthes.  1834.
Vertaling:
Schoolatlas van de gehele Aarde, volgens de laatste gegevens, en van het Heelal.
Verkleind uit Stielers Handatlas.
Twaalfde verbeterde druk.
Inhoud  ...
Gotha, Justus Perthes.  1834.

Band

De meeste edities uit deze reeks hebben een privé-band, waarin de kaarten  (ca. 30 × 24 cm, B × H)  ongevouwen ingebonden zijn. Pas vanaf 1848 (28e druk) verkocht de uitgever ook ingebonden atlassen, met gevouwen kaarten.

Inhoud

De atlas begint met een titelblad, met titel en inhoudsopgave. Op de achterkant daarvan staat een overzicht van de departementen van Frankrijk, met hun nummer op de kaart, en ook een overzicht van andere schooluitgaven uit het fonds van de uitgever zoals

Daarna komen 26, 27 of 28 kaarten, afhankelijk van de editie. Vanaf 1841 (21e druk) is er een extra sterrenkundige kaart, vanaf 1846 (26e druk) is de kaart van het Midden-Oosten (Vorder-Asien und Nil-Land) in de reguliere atlas opgenomen. Zie ook de inhoudsopgave (1835, 1842, 1849). De nummering van de kaarten is onhandig, met Romeinse cijfers I-XX (1-20) en soms een extra letter. Deze nummering berust op die van de uitgaven uit de 1e reeks van deze schoolatlassen.

De atlas begint met 1 of 2 sterrenkundige kaarten. Daarna komen 2 wereldkaarten, 16 kaarten van Europese landen, met de nadruk op Midden-Europa, en 7 of 8 kaarten van de andere werelddelen. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure (de kaart van Italië soms in staalgravure). Ze zijn met de hand gekleurd, in randkleur met bies voor de staatkundige indeling. In de rechter bovenmarge staat "Stieler's Schul-Atlas" met het kaartnummer in Romeinse cijfers. In de benedenmarge staat soms een korte toelichting bij de kaart, en een enkele keer de naam van de graveur (Alt, Behrens, Hase, Krügelstein, Mädel II, Stier). De overige informatie staat binnen het kaartkader.

Uitgaven

De 2e reeks van Stielers Schul-Atlas beslaat de uitgaven uit de jaren 1832-1852 (11e-31e druk). In 1841 is de atlas met een sterrenkundige kaart (Nº Ib) uitgebreid van 26 naar 27 kaarten, in 1846 is de extra kaart van het Midden-Oosten als 28e kaart (Nº XVIIb) in de reguliere atlas opgenomen. Zie ook de inhoudsopgave.

De kaarten zijn steeds geactualiseerd. In de loop van de periode 1832-1852 zijn ook verschillende kaarten opnieuw getekend. Bij vergelijking van de 14e druk (1835) en de 22e druk (1842) zijn de volgende nieuwe kaarten te vinden.

Zie ook de pagina met plaatjes van de kaarten van deze twee uitgaven.

Vergelijking met de 1e reeks

In de 2e reeks is er een kaart van het zonnestelsel toegevoegd, en de twee kaarten van de halfronden in de 1e reeks zijn gecombineerd tot één kaart in de 2e reeks. De eerste uitgaven uit de 2e reeks bevatten 26 kaarten, net als de atlassen uit de 1e reeks. In de 1e reeks zijn dat 20 'basiskaarten' en 6 'supplementkaarten'. In de 2e reeks zijn die supplementkaarten op een logische plaats tussen de basiskaarten geplaatst. Zie de vergelijkende tabel.

De nummering van de basiskaarten, met Romeinse cijfers I-XX (1-20), is gelijk gebleven. Als na een basiskaart een supplementkaart komt (of twee), dan krijgt de basiskaart na het nummer de letter a en de supplementkaart hetzelfde nummer met de letter b (of c). De nummering is daardoor een beetje onhandig.

De kaarten zijn natuurlijk bijgewerkt, en sommige kaarten zijn opnieuw getekend. Dat is onder andere goed te zien bij de volgende kaarten.

Zie ook de pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.


Geraadpleegde exemplarenStielers Schul-Atlas, 2nd series (1832-1852)


Copies consulted© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS