Stielers Schul-Atlas, 1e reeks (1821-1831)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Kleiner Schul-Atlas über alle Theile der Erde
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1821 (1e druk), 1821 (2e druk), 1823 (3e druk), ... , 1831 (10e druk)

Titelpagina 1821 (2e druk): Kleiner Schul-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten Zustande.
Nach Ad. Stieler's Hand-Atlas verkleinert.
Inhalt  ...
Zweyte verbesserte Auflage.
Gotha, bey Justus Perthes 1821.
Vertaling:
Kleine schoolatlas van de gehele Aarde, volgens de laatste gegevens.
Verkleind uit Stielers Handatlas.
Inhoud  ...
Tweede verbeterde druk.
Gotha, Justus Perthes, 1821.

Inhoud

De atlas begint met een titelblad, met titel en inhoudsopgave. Daar wordt ook Stielers Hand-Atlas als herkomst van de kaarten genoemd. Op de achterkant van het titelblad (2e druk, 1821) staat enige toelichting bij de kaarten van Frankrijk (lijst van departementen), Nederland (lijst van provincies) en Zwitserland (lijst van kantons). Bij de nummers op de kaarten zijn hier de namen en hoofdsteden gegeven. Verder staat er kort iets over de schaal van de kaarten. Tenslotte is er de aankondiging van aanvullende kaarten (supplement).

De eerste uitgaven van de atlas bevatten 20 kaartbladen van ongeveer 27 × 24 cm, met een kaartbeeld van ongeveer 21 × 18 cm. De kaarten zijn in Romeinse cijfers genummerd van I t/m XX. Er zijn 2 wereldkaarten (oostelijk en westelijk halfrond), 5 kaarten van Europa en de andere werelddelen, en 13 kaarten van Europese landen – waaronder 6 van Duitsland.

In de oorspronkelijke opzet waren sommige gebieden wel erg summier in kaart gebracht. Daarom verscheen in de periode 1821-1824 een supplement van 6 kaarten, van Australië, Zwitserland, Europees Rusland, Oost-Indië, West-Indië en de Verenigde Staten van Noord-Amerika; zie ook de lijst van alle kaarten. Na 1830 waren deze extra kaarten standaard in de atlas zelf opgenomen.

Vanaf 1826 was een tweede supplement van 3 kaartbladen verkrijgbaar, met natuurkundige kaarten van Europa en Azië, en een kaart van het Midden-Oosten.

De kaarten zijn meestal verkleinde versies van de kaarten uit de Hand-Atlas. Ze hebben dus ook een kleinere schaal; zie het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal. De Hand-Atlas heeft 73 of 75 kaartbladen en de Schul-Atlas maar 20 of 26, dus lang niet alle kaarten uit de Hand-Atlas zijn gebruikt; zie ook de vergelijking met de Hand-Atlas.

De kaarten zijn vervaardigd in koperdruk; de afdrukken zijn met de hand ingekleurd (randkleur). Omdat een koperplaat maar een beperkt aantal afdrukken meegaat (ongeveer 2500), moesten de kaarten frequent opnieuw gegraveerd worden. Er zijn dan vaak herzieningen aangebracht, soms vrij uitgebreid. Er kan ook extra randtekst zijn aangebracht. De randkleur is later voorzien van een bredere 'bies'. Een enkele keer worden ook tekenaar, graveur en jaar van uitgave genoemd. Bij de pagina met plaatjes staan de kaarten uit de 2e druk (1821) en de 9e druk (1829) ter vergelijking naast elkaar.


Geraadpleegde exemplarenStielers Schul-Atlas, 1st series (1821-1831)


Copies consulted© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS