Stielers Hand-Atlas, 10e druk (1925-1945)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan verschillende versies van de atlaskaarten. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Veranderingen

De meest opvallende veranderingen in de kaarten worden veroorzaakt door grenswijzigingen. Hieronder staat een onvolledige lijst van veranderingen, chronologisch geordend en met verwijzing naar de betreffende kaartbladen.

jaar-maand wijziging kaart
1920-02 Memelland onder toezicht van de Volkenbond 43
1920-11 Irak wordt Brits mandaatgebied 65, 66, 67
1920-11 Vrijstaat Fiume opgericht (Verdrag van Rapallo) 19
1920-11 Neutrale zone tussen Litouwen en Polen (43, 44)
1921-03 Grens tussen Litouwen en Letland vastgelegd 43
1921-08 Irak wordt koninkrijk (onder Brits mandaat) 65, 66, 67
1921-09 Republiek Tannu Tuva opgericht 75
1921-11 Grens tussen Griekenland en Albanië vastgelegd 53
1922-02 Regio Vilnius (Litouwen) geannexeerd door Polen (43)
1922-03 Georgië, Armenië en Azerbeidzjan samengevoegd tot Transkaukazische Republiek (Sovjet-Unie) 59, 65, 67
1922-03 Grenzen tussen Colombia, Peru en Ecuador vastgelegd 103, 104
1923? Grens tussen Bulgarije en Turkije vastgelegd (Akhtopol) 55
1923-02 Memelland (Volkenbond) geannexeerd door Litouwen 43
1923-03 Grens tussen Litouwen en Polen vastgelegd 43, 44, 60
1923-07 Oost-Thracië, İzmir/Smyrna, İmroz/Imbros en Bozcaada/Tenedos door Turkije heroverd op Griekenland 63
1923-07 Landgrens tussen Griekenland en Turkije vastgelegd (verdrag van Lausanne) 54, 55
1923-07 Karelië autonome republiek in Rusland 41
1924-01 Republiek van de Wolgaduitsers opgericht: АССР Немцев Поволжья (autonome republiek in Rusland) 59, 61
1924-01 Vrijstaat Fiume grotendeels geannexeerd door Italië, restant door Joegoslavië 19
1924-03 Grens tussen Rusland en Wit-Rusland gewijzigd (Mogilev / Могилёв en Vitebsk / Витебск bij Wit-Rusland) 60
1924-05 Republiek Mongolië opgericht 75
1925-05 Turkmenistan en Oezbekistan (delen van Rusland) aparte republieken in de Sovjet-Unie 67
1925-12 Grens tussen Egypte en Libië vastgelegd 80, 81
1925 Grenzen tussen Arabië, Koeweit, Irak en Transjordanië vastgelegd 64, 65, 66, 67
1926? Grenswijziging van de autonome republieken in het oosten van Europees Rusland (Republiek van de Wolgaduitsers, Basjkirië, ...) 61
1926-02 Grens tussen Frans en Brits mandaat (Syrië, Palestina, Transjordanië) vastgelegd 64
1926-12 Grens tussen Rusland en Wit-Rusland gewijzigd (Homel / Гомель bij Wit-Rusland) 60
1929-08 Regio Tacna van Chili naar Peru 105
1929-10 Tadzjikistan (deel van Oezbekistan) aparte republiek in de Sovjet-Unie 67
1930-02 Bouvet (eiland) bij Noorwegen  4
1930-04 Weihai-wei (Brits) teruggegeven aan China 74
1930-08 Wieringermeer-polder (Nederland) 34
1931-05 Peter I-eiland bij Noorwegen  4
1932 – 1935 Chaco-oorlog tussen Paraguay en Bolivia 105, 107
1932-02 Stichting van de staat Mantsjoekwo (eerder Chinees) 76
1932-09 Koninkrijk Saoedi-Arabië 64, 66
1932-10 Einde Brits mandaat Irak 65, 66, 67
1933-09 Afsluitdijk (Nederland) 34
1934-05 Stichting van het Joodse autonome district (Birobidzjan) in Oost-Siberië 76
1934-05 Asir en Najran (betwist met Jemen) geannexeerd door Saoedi-Arabië 66
1934-05 Grens tussen Colombia en Peru vastgelegd 103, 104
1934-07 Grens tussen Libië en Soedan vastgelegd 78, 80
1934-12 Republiek van de Mordwinen (autonome republiek in Rusland) opgericht 61
1936-07 Grensafspraken (status quo) tussen Ecuador en Peru 104
1936-09 Abessinië / Ethiopië geannexeerd door Italië 84
1936-12 Transkaukazische Republiek (Sovjet-Unie) gesplitst in aparte Sovjetrepublieken Georgië, Armenië en Azerbeidzjan 59
1936-12 Karakalpakië (deel van Rusland) wordt deel van Oezbekistan 67
1936-12 Kazachstan (deel van Rusland) aparte republiek in de Sovjet-Unie 67
1936-12 Kirgizië (deel van Rusland) aparte republiek in de Sovjet-Unie 67
1938-03 Oostenrijk geannexeerd door Duitsland  6, 16, 17, 18
1938-09 Republiek Hatay onafhankelijk (van Syrië, Frans mandaat) 64
1938-10 Grensverdrag Paraguay-Bolivia (Chaco-oorlog) 105, 107
1938-10 Sudetenland (Tsjechoslowakije) geannexeerd door Duitsland  6, 13, 15, 46, 47, 48
1938-10 Regio Český Těšín en gebieden bij het Tatra-gebergte (Tsjechoslowakije) geannexeerd door Polen  6, 13, 43, 47, 48
1938-11 Zuid-Slowakije (Tsjechoslowakije) geannexeerd door Hongarije  6, 18, 45, 47, 48, 49
1939-01 Duitse aanspraken op Antarctica: Neuschwabenland  4
1939-03-15 Bohemen en Moravië (Tsjechoslowakije) als 'Protectoraat' geannexeerd door Duitsland; Slowakije onafhankelijk  6, 13, 46, 47, 48, 49
1939-03-23 Memelland (Litouwen) geannexeerd door Duitsland  6,  9, 43, 60
1939-03-23 Roethenië (Oost-Slowakije) geannexeerd door Hongarije  6, 45, 48, 49, 56
1939-04 Albanië geannexeerd door Italië 51, 52, 53
1939-06 Republiek Hatay aangesloten bij Turkije 63, 64
1939-09 Vrije Stad Danzig geannexeerd door Duitsland  6,  8, 44, 60
1939-10 Polen verdeeld tussen Duitsland (west), Sovjet-Unie (oost) en Litouwen (regio Vilnius)  6,  8, 13, 42, 43, 44, 48, 58, 60
1940-03 Salla en delen van Karelië (Finland) geannexeerd door de Sovjet-Unie (Winteroorlog) 41, 60
1940-05 Regio Eupen-Malmédy (België) geannexeerd door Duitsland  6, 11, 28, 33
1940-06 Bessarabië en Noord-Boekovina (Roemenië) geannexeerd door de Sovjet-Unie --
1940-08 Estland, Letland en Litouwen geannexeerd door de Sovjet-Unie 42, 43, 60
1940-08 Elzas-Lotharingen (Frankrijk) onder Duits bestuur  6, 14, 16, 28, 32, 33
1940-08 Luxemburg onder Duits bestuur  6, 11, 14, 28, 33
1940-08 Noord-Transsylvanië (Roemenië) geannexeerd door Hongarije 45, 48, 49, 56, 57, 58
1940-09 Zuid-Dobroedzja (Roemenië) geannexeerd door Bulgarije 48, 52, 55, 57
1941-03 Grenswijziging van Thailand met Frans Indo-China 71, 72
1941-04 Onafhankelijke staat Kroatië (opsplitsing van Joegoslavië) 48, 49, 50, 52
1941-04 Noord-Slovenië geannexeerd door Duitsland (opsplitsing van Joegoslavië)  6, 19, 20, 48, 50
1941-04 Zuid-Slovenië geannexeerd door Italië (opsplitsing van Joegoslavië)  6, 19, 20, 48, 50
1941-04 Servië bezet door Duitsland (opsplitsing van Joegoslavië) 48, 49, 51, 52
1941-04 Bačka / West-Vojvodina geannexeerd door Hongarije (opsplitsing van Joegoslavië) 48, 49, 51
1941-04 West-Macedonië geannexeerd door Bulgarije (opsplitsing van Joegoslavië) 48, 51, 52, 53, 55
1941-05 Delen van Dalmatië geannexeerd door Italië (opsplitsing van Joegoslavië) 19, 50, 51, 52
1941-05 Zuid-Kosovo geannexeerd door Albanië / Italië (opsplitsing van Joegoslavië) 48, 51, 52
1941-05 Oost-Macedonië en West-Thracië (Griekenland) geannexeerd door Bulgarije 52, 53, 55
1941-07 Montenegro onafhankelijk (opsplitsing van Joegoslavië) 48, 50, 51, 52
1941-07 Grensoorlog Ecuador-Peru (beëindigd door het protocol van Rio de Janeiro) 104
1941-07 Bessarabië en Noord-Boekovina door Roemenië heroverd op de Sovjet-Unie 45, 48, 56, 57, 58
1941-07/08 Estland, Letland en Litouwen (geannexeerd door de Sovjet-Unie) bezet door Duitsland 42, 43, 60
1941-08 Karelië door Finland heroverd op de Sovjet-Unie (Vervolgoorlog) 41, 60
1941-08 Oost-Galicië (Polen, bezet door de Sovjet-Unie) geannexeerd door Duitsland  6, 45, 48, 58
1941-08 Regio Białystok (Polen, bezet door de Sovjet-Unie) geannexeerd door Duitsland  6, 42, 44, 60
1941-09 Transnistrië (Sovjet-Unie) geannexeerd door Roemenië 48, 58
1941-09 Republiek van de Wolgaduitsers (Sovjet-Unie) opgeheven (59, 61)
1942-01 Protocol van Rio de Janeiro (einde grensoorlog Ecuador-Peru) 104
1942-09 Noordoostpolder (Nederland) 34
1943 Regio Bleiberg (België) geannexeerd door Duitsland 33
1943-08 Noord-Malakka (Brits) geannexeerd door Thailand 71, 72
1943-08 Oost-Birma (Brits) geannexeerd door Thailand 71, 72
Geen latere grenswijzigingen in de atlas verwerkt
1943-09 Dalmatië door Kroatië heroverd op Italië (50)
1944-10 (Tannu) Tuva geannexeerd door de Sovjet-Unie (75)
... ... ...

Bronnen: Wikipedia, Gothaisches Jahrbuch 1944Stielers Hand-Atlas, 10th edition (1925-1945)

Changes

The most noticeable differences between versions of the maps are boundary changes. Below is an incomplete list of changes, ordered chronologically and with a reference to the map sheets in question.

year-month change sheet
1920-02 Memelland under the administration of the League of Nations 43
1920-11 Iraq becomes British Mandate 65, 66, 67
1920-11 Free State of Fiume created (Treaty of Rapallo) 19
1920-11 Neutral zone between Lithuania and Poland (43, 44)
1921-03 Boundary between Lithuania and Latvia defined 43
1921-08 Iraq becomes a kingdom (under British Mandate) 65, 66, 67
1921-09 Republic of Tannu Tuva created 75
1921-11 Boundary between Greece and Albania defined 53
1922-02 Vilnius region (Lithuania) annexed by Poland (43)
1922-03 Georgia, Armenia and Azerbaijan joined to form the Transcaucasian Republic (Soviet Union) 59, 65, 67
1922-03 Boundaries between Colombia, Peru and Ecuador defined 103, 104
1923? Boundary between Bulgaria and Turkey defined (Akhtopol) 55
1923-02 Memelland (League of Nations) annexed by Lithuania 43
1923-03 Boundary between Lithuania and Poland defined 43, 44, 60
1923-07 Eastern Thrace, İzmir/Smyrna, İmroz/Imbros and Bozcaada/Tenedos regained by Turkey from Greece 63
1923-07 Overland boundary between Greece and Turkey defined (Treaty of Lausanne) 54, 55
1923-07 Karelia an autonomous republic in Russia 41
1924-01 Volga German Republic created: АССР Немцев Поволжья (autonomous republic in Russia) 59, 61
1924-01 Free State of Fiume largely annexed by Italy, remaining part by Yugoslavia 19
1924-03 Boundary change between Russia and White Russia (Mogilev / Могилёв and Vitebsk / Витебск to White Russia) 60
1924-05 Republic of Mongolia created 75
1925-05 Turkmenistan and Uzbekistan (parts of Russia) separate republics in the Soviet Union 67
1925-12 Boundary between Egypt and Libya defined 80, 81
1925 Boundaries between Arabia, Kuwait, Iraq and Transjordan defined 64, 65, 66, 67
1926? Boundary changes of autonomous republics in the eastern part of Russia in Europe (Volga German Republic, Bashkiria, ...) 61
1926-02 Boundary between the French and British Mandates (Syria, Palestine, Transjordan) defined 64
1926-12 Boundary change between Russia and White Russia (Homel / Гомель to White Russia) 60
1929-08 Tacna region from Chile to Peru 105
1929-10 Tajikistan (part of Uzbekistan) separate republic in the Soviet Union 67
1930-02 Bouvet Island to Norway  4
1930-04 Wei Hai Wei (British) returned to China 74
1930-08 Wieringermeer Polder (Netherlands) 34
1931-05 Peter I Island to Norway  4
1932 - 1935 Chaco War between Paraguay en Bolivia 105, 107
1932-02 Creation of the Manchukuo state (formerly Chinese) 76
1932-09 Kingdom of Saudi Arabia 64, 66
1932-10 End of British Mandate in Iraq 65, 66, 67
1933-09 Afsluitdijk (Netherlands) 34
1934-05 Creation of the Jewish Autonomous District (Birobidzhan) in East Siberia 76
1934-05 Asir and Najran (disputed with Yemen) annexed by Saudi Arabia 66
1934-05 Boundary between Colombia and Peru defined 103, 104
1934-07 Boundary between Libya and Sudan defined 78, 80
1934-12 Republic of the Mordvins (autonomous republic in Russia) created 61
1936-07 Status quo border line between Ecuador and Peru 104
1936-09 Abyssinia / Ethiopia annexed by Italy 84
1936-12 Transcaucasian Republic (Soviet Union) dissolved: separate Soviet republics Georgia, Armenia and Azerbaijan 59
1936-12 Karakalpakstan (part of Russia) becomes part of Uzbekistan 67
1936-12 Kazakhstan (part of Russia) separate republic in the Soviet Union 67
1936-12 Kirgizia (part of Russia) separate republic in the Soviet Union 67
1938-03 Austria annexed by Germany  6, 16, 17, 18
1938-09 Hatay State independent (from the French Mandate of Syria) 64
1938-10 Border treaty between Paraguay and Bolivia (Chaco War) 105, 107
1938-10 Sudetenland (Czechoslovakia) annexed by Germany  6, 13, 15, 46, 47, 48
1938-10 Český Těšín region and areas near Tatra Mountains (Czechoslovakia) annexed by Poland  6, 13, 43, 47, 48
1938-11 Southern Slovakia (Czechoslovakia) annexed by Hungary  6, 18, 45, 47, 48, 49
1939-01 German claim on Antarctica: Neuschwabenland  4
1939-03-15 Bohemia and Moravia (Czechoslovakia) annexed by Germany as 'Protectorate'; Slovakia independent  6, 13, 46, 47, 48, 49
1939-03-23 Memel Territory (Lithuania) annexed by Germany  6,  9, 43, 60
1939-03-23 Ruthenia (Eastern Slovakia) annexed by Hungary  6, 45, 48, 49, 56
1939-04 Albania annexed by Italy 51, 52, 53
1939-06 Hatay State annexed by Turkey 63, 64
1939-09 Free City of Danzig annexed by Germany  6,  8, 44, 60
1939-10 Poland divided among Germany (western part), Soviet Union (eastern part) and Lithuania (Vilnius region)  6,  8, 13, 42, 43, 44, 48, 58, 60
1940-03 Salla and Finnish Karelia (Finland) annexed by the Soviet Union (Winter War) 41, 60
1940-05 Eupen-Malmedy region (Belgium) annexed by Germany  6, 11, 28, 33
1940-06 Bessarabia and Northern Bukovina (Romania) annexed by the Soviet Union --
1940-08 Estonia, Latvia and Lithuania annexed by the Soviet Union 42, 43, 60
1940-08 German administration of Alsace-Lorraine (France)  6, 14, 16, 28, 32, 33
1940-08 German administration of Luxemburg  6, 11, 14, 28, 33
1940-08 Northern Transylvania (Romania) annexed by Hungary 45, 48, 49, 56, 57, 58
1940-09 Southern Dobruja (Romania) annexed by Bulgaria 48, 52, 55, 57
1941-03 Boundary between Thailand and French Indochina changed 71, 72
1941-04 Independent State of Croatia (Yugoslavia split up) 48, 49, 50, 52
1941-04 Northern Slovenia annexed by Germany (Yugoslavia split up)  6, 19, 20, 48, 50
1941-04 Southern Slovenia annexed by Italy (Yugoslavia split up)  6, 19, 20, 48, 50
1941-04 Serbia occupied by Germany (Yugoslavia split up) 48, 49, 51, 52
1941-04 Bačka / Western Vojvodina annexed by Hungary (Yugoslavia split up) 48, 49, 51
1941-04 Western Macedonia annexed by Bulgaria (Yugoslavia split up) 48, 51, 52, 53, 55
1941-05 Dalmatia partially annexed by Italy (Yugoslavia split up) 19, 50, 51, 52
1941-05 Southern Kosovo annexed by Albania / Italy (Yugoslavia split up) 48, 51, 52
1941-05 Eastern Macedonia and Western Thrace (Greece) annexed by Bulgaria 52, 53, 55
1941-07 Montenegro independent (Yugoslavia split up) 48, 50, 51, 52
1941-07 Ecuadorian-Peruvian war (ended by the Rio de Janeiro Protocol) 104
1941-07 Bessarabia and Northern Bukovina regained by Romania from the Soviet Union 45, 48, 56, 57, 58
1941-07/08 Estonia, Latvia and Lithuania (annexed by the Soviet Union) occupied by Germany 42, 43, 60
1941-08 Karelia regained by Finland from the Soviet Union (Continuation War) 41, 60
1941-08 Eastern Galicia (Poland, occupied by the Soviet Union) annexed by Germany  6, 45, 48, 58
1941-08 Białystok region (Poland, occupied by the Soviet Union) annexed by Germany  6, 42, 44, 60
1941-09 Transnistria (Soviet Union) annexed by Romania 48, 58
1941-09 Volga German Republic (Soviet Union) dissolved (59, 61)
1942-01 Rio de Janeiro Protocol (end of the Ecuadorian-Peruvian war) 104
1942-09 Noordoostpolder (Netherlands) 34
1943 Bleiberg region (Belgium) annexed by Germany 33
1943-08 Northern Malacca (British) annexed by Thailand 71, 72
1943-08 Eastern Burma (British) annexed by Thailand 71, 72
Subsequent boundary changes not incorporated in the atlas
1943-09 Dalmatia regained by Croatia from Italy (50)
1944-10 (Tannu) Tuva annexed by the Soviet Union (75)
... ... ...

Sources: Wikipedia, Gothaisches Jahrbuch 1944Kaarten

Klik op een plaatje voor een vergroting.

Maps

Click on a picture to enlarge.


Wereldkaarten, Noord- en Zuidpool / World maps, Polar regions
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
1. Erdansichten
Halfronden / Hemispheres
(1927,4 / XI 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
1. Erdansichten
Halfronden / Hemispheres
(1927,4 / XI 22)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
2. Weltkarte
Wereldkaart / Map of the World
(1927,4 / VIII 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
2. Weltkarte
Wereldkaart / Map of the World
(1927,4 / VIII 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
3. Nordpol
Noordpool / North Pole
(1927,4 / XI 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
3. Nordpol
Noordpool / North Pole
(1927,4 / XI 22)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
4. Südpol
Zuidpool / Antarctic Pole
(1927,5 / I 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
4. Südpol
Zuidpool / Antarctic Pole
(1927,5 / I 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
4. Südpol
Zuidpool / Antarctic Pole
(1939,11 / II 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
4. Südpol
Zuidpool / Antarctic Pole
(1939,11 / II 31)

Midden-Europa / Central Europe
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
5. Europa
Europa / Europe
(1924,? / III 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
5. Europa
Europa / Europe
(1924,? / III 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
5. Europa
Europa / Europe
(1927,4 / III 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
5. Europa
Europa / Europe
(1927,4 / III 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
5. Europa
Europa / Europe
(1938,9 / III 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
5. Europa
Europa / Europe
(1938,9 / III 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
5. Europa
Europa / Europe
(1939,10 / III 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
5. Europa
Europa / Europe
(1939,10 / III 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
5. Europa
Europa / Europe
(1942,11 / III 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
5. Europa
Europa / Europe
(1942,11 / III 32)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
6. Deutschland
Duitsland / Germany
(1927,4 / X 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
6. Deutschland
Duitsland / Germany
(1927,4 / X 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
6. Deutschland
Duitsland (grens 1938 in rood)
Germany (1938 border in red)
(1936,9 / III 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
6. Deutschland
Duitsland (grens 1938) / Germany (1938 border)
(1936,9 / III 31)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
6. Deutschland
Duitsland / Germany
(1938,10 / III 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
6. Deutschland
Duitsland / Germany
(1938,10 / III 31)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
6. Deutsches Reich
Duitsland / Germany
(1942,12 / III 42) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
6. Deutsches Reich
Duitsland / Germany
(1942,12 / III 42)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
6. Großdeutsches Reich
Duitsland / Germany
(1944,13 / III 42) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
6. Großdeutsches Reich
Duitsland / Germany
(1944,13 / III 42)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
7. Schleswig-Holstein - Mecklenburg
Sleeswijk-Holstein - Mecklenburg
Schleswig-Holstein - Mecklenburg
(1927,5 / VII 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
7. Schleswig-Holstein - Mecklenburg
Sleeswijk-Holstein - Mecklenburg
Schleswig-Holstein - Mecklenburg
(1927,5 / VII 21)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
8. Pommern
Pommeren / Pomerania
(1925,3 / II 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
8. Pommern
Pommeren / Pomerania
(1925,3 / II 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
8. Pommern
Pommeren / Pomerania
(1944,10 / III 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
8. Pommern
Pommeren / Pomerania
(1944,10 / III 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
9. Ostpreußen
Oost-Pruisen / East Prussia
(1926,5 / II 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
9. Ostpreußen
Oost-Pruisen / East Prussia
(1926,5 / II 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
9. Ostpreußen
Oost-Pruisen / East Prussia
(1939,11 / II 39) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
9. Ostpreußen
Oost-Pruisen / East Prussia
(1939,11 / II 39)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
10. Oldenburg - Hannover - Westfalen
Oldenburg - Hannover - Westfalen
Oldenburg - Hanover - Westphalia
(1925,4 / V 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
10. Oldenburg - Hannover - Westfalen
Oldenburg - Hannover - Westfalen
Oldenburg - Hanover - Westphalia
(1925,4 / V 21)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
11. Rheinland - Hessen
Rijnland - Hessen / Rhineland - Hessen
(1927, 6 / IV 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
11. Rheinland - Hessen
Rijnland - Hessen / Rhineland - Hessen
(1927, 6 / IV 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
11. Rheinland - Hessen
Rijnland - Hessen / Rhineland - Hessen
(1942,12 / I 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
11. Rheinland - Hessen
Rijnland - Hessen / Rhineland - Hessen
(1942,12 / I 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
12. Mitteldeutschland
Midden-Duitsland / Central Germany
(1925,3 / XI 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
12. Mitteldeutschland
Midden-Duitsland / Central Germany
(1925,3 / XI 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
12. Mitteldeutschland
Midden-Duitsland / Central Germany
(1939,11 / III 39) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
12. Mitteldeutschland
Midden-Duitsland / Central Germany
(1939,11 / III 39)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
13. Schlesien
Silezië / Silesia
(1926,4 / I 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
13. Schlesien
Silezië / Silesia
(1926,4 / I 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
13. Schlesien
Silezië / Silesia
(1938,10 / XII 38) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
13. Schlesien
Silezië / Silesia
(1938,10 / XII 38)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
13. Schlesien
Silezië / Silesia
(1942,11 / XI 41) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
13. Schlesien
Silezië / Silesia
(1942,11 / XI 41)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
14. Südwestdeutschland
Zuidwest-Duitsland / South-western Germany
(1925,5 / II 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
14. Südwestdeutschland
Zuidwest-Duitsland / South-western Germany
(1925,5 / II 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
14. Südwestdeutschland
Zuidwest-Duitsland / South-western Germany
(1944,12 / III 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
14. Südwestdeutschland
Zuidwest-Duitsland / South-western Germany
(1944,12 / III 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
15. Bayern
Beieren / Bavaria
(1925,4 / VIII 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
15. Bayern
Beieren / Bavaria
(1925,4 / VIII 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
15. Bayern
Beieren / Bavaria
(1938,9 / VI 36) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
15. Bayern
Beieren / Bavaria
(1938,9 / VI 36)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
16. Schweizer Alpen
Zwitserse Alpen / The Swiss Mountains
(1926,4 / III 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
16. Schweizer Alpen
Zwitserse Alpen / The Swiss Mountains
(1926,4 / III 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
16. Schweizer Alpen
Zwitserse Alpen / The Swiss Mountains
(1945,13 / IV 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
16. Schweizer Alpen
Zwitserse Alpen / The Swiss Mountains
(1945,13 / IV 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
17. Tiroler Alpen
Tiroler Alpen / Tyrolese Alps
(1927,5 / VII 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
17. Tiroler Alpen
Tiroler Alpen / Tyrolese Alps
(1927,5 / VII 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
17. Tiroler Alpen
Tiroler Alpen / Tyrolese Alps
(1939,11 / IV 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
17. Tiroler Alpen
Tiroler Alpen / Tyrolese Alps
(1939,11 / IV 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
18. Ostalpen
Oost-Alpen / Eastern Alps
(1926,4 / XII 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
18. Ostalpen
Oost-Alpen / Eastern Alps
(1926,4 / XII 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1930/31)
18. Ostalpen
Oost-Alpen / Eastern Alps
(1930,7 / XII 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1930/31)
18. Ostalpen
Oost-Alpen / Eastern Alps
(1930,7 / XII 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
18. Ostalpen
Oost-Alpen / Eastern Alps
(1939,10 / III 33) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
18. Ostalpen
Oost-Alpen / Eastern Alps
(1939,10 / III 33)

Zuid- en West-Europa / Southern and Western Europe
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
19. Italien
Italië / Italy
(1927,4 / IX 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
19. Italien
Italië / Italy
(1927,4 / IX 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
19. Italien
Italië / Italy
(1944,11 / III 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
19. Italien
Italië / Italy
(1944,11 / III 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
20. Norditalien
Noord-Italië / North Italy
(1922,? / VII 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
20. Norditalien
Noord-Italië / North Italy
(1922,? / VII 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
20. Norditalien
Noord-Italië / North Italy
(1927,4 / VII 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
20. Norditalien
Noord-Italië / North Italy
(1927,4 / VII 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
20. Norditalien
Noord-Italië / North Italy
(1942,10 / XI 38) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
20. Norditalien
Noord-Italië / North Italy
(1942,10 / XI 38)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
21. Mittelitalien
Midden-Italië / Central Italy
(1926,4 / IV 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
21. Mittelitalien
Midden-Italië / Central Italy
(1926,4 / IV 22)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
22. Süditalien
Zuid-Italië / South Italy
(1927,5 / III 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
22. Süditalien
Zuid-Italië / South Italy
(1927,5 / III 22)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
23. Spanien - Portugal
Spanje - Portugal / Spain - Portugal
(1926,4 / I 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
23. Spanien - Portugal
Spanje - Portugal / Spain - Portugal
(1926,4 / I 22)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
24. Nordwestspanien
Noordwest-Spanje / Northwest Spain
(1925,4 / V 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
24. Nordwestspanien
Noordwest-Spanje / Northwest Spain
(1925,4 / V 21)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
25. Nordostspanien
Noordoost-Spanje / Northeast Spain
(1927,5 / VII 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
25. Nordostspanien
Noordoost-Spanje / Northeast Spain
(1927,5 / VII 21)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
26. Südostspanien
Zuidoost-Spanje / Southeast Spain
(1926,4 / IX 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
26. Südostspanien
Zuidoost-Spanje / Southeast Spain
(1926,4 / IX 21)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
27. Portugal
Portugal
(1925,3 / XI 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
27. Portugal
Portugal
(1925,3 / XI 21)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
28. Frankreich
Frankrijk / France
(1926,4 / IV 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
28. Frankreich
Frankrijk / France
(1926,4 / IV 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
28. Frankreich
Frankrijk / France
(1941,12 / X 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
28. Frankreich
Frankrijk / France
(1941,12 / X 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
28. Frankreich
Frankrijk / France
(1945,13 / III 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
28. Frankreich
Frankrijk / France
(1945,13 / III 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
29. Nordwestfrankreich
Noordwest-Frankrijk / France Northwest
(1926,5 / XI 20) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
29. Nordwestfrankreich
Noordwest-Frankrijk / France Northwest
(1926,5 / XI 20)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
30. Südwestfrankreich
Zuidwest-Frankrijk / Southwestern France
(1926,5 / I 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
30. Südwestfrankreich
Zuidwest-Frankrijk / Southwestern France
(1926,5 / I 21)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
31. Westalpen
Westelijke Alpen / Western Alps
(1926,5 / IX 20) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
31. Westalpen
Westelijke Alpen / Western Alps
(1926,5 / IX 20)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
32. Ostfrankreich
Oost-Frankrijk / Eastern France
(1927,4 / XII 20) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
32. Ostfrankreich
Oost-Frankrijk / Eastern France
(1927,4 / XII 20)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
32. Ostfrankreich
Oost-Frankrijk / Eastern France
(1944,11 / VI 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
32. Ostfrankreich
Oost-Frankrijk / Eastern France
(1944,11 / VI 35)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1926,5 / IX 20) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1926,5 / IX 20)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1941,12 / III 36) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1941,12 / III 36)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1944,13 / III 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1944,13 / III 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1926,5 / IX 20) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27), scan (XL)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1926,5 / IX 20)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1936,10 / III 36) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939), scan (XL)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1936,10 / III 36)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1944,13 / III 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945), scan (XL)
33. Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg
Noordoost-Frankrijk - België - Luxemburg
France Northeast - Belgium - Luxemburg
(1944,13 / III 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1926,5 / XI 20) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1926,5 / XI 20)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1936,10 / IX 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1936,10 / IX 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1945,13 / IX 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1945,13 / IX 32)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1926,5 / XI 20) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27), scan (XL)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1926,5 / XI 20)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1936,10 / IX 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939), scan (XL)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1936,10 / IX 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1945,13 / IX 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945), scan (XL)
34. Niederlande
Nederland / Netherlands
(1945,13 / IX 32)

Noord-Europa / Northern Europe
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
35. Die Britischen Inseln
Britse Eilanden / British Isles
(1927,4 / VII 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
35. Die Britischen Inseln
Britse Eilanden / British Isles
(1927,4 / VII 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
36. Schottland
Schotland / Scotland
(1926,4 / II 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
36. Schottland
Schotland / Scotland
(1926,4 / II 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
37. England
Engeland / England
(1927,4 / IV 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
37. England
Engeland / England
(1927,4 / IV 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
38. Irland
Ierland / Ireland
(1925,3 / V 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
38. Irland
Ierland / Ireland
(1925,3 / V 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
39. Dänemark
Denemarken / Denmark
(1927,4 / VII 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
39. Dänemark
Denemarken / Denmark
(1927,4 / VII 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
40. Südskandinavien
Zuid-Scandinavië / South Scandinavia
(1927,4 / XI 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
40. Südskandinavien
Zuid-Scandinavië / South Scandinavia
(1927,4 / XI 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
41. Nordskandinavien - Finnland
Noord-Scandinavië - Finland / North Scandinavia - Finland
(?,? / IX 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
41. Nordskandinavien - Finnland
Noord-Scandinavië - Finland / North Scandinavia - Finland
(?,? / IX 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
41. Nordskandinavien - Finnland
Noord-Scandinavië - Finland / North Scandinavia - Finland
(1927,4 / IX 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
41. Nordskandinavien - Finnland
Noord-Scandinavië - Finland / North Scandinavia - Finland
(1927,4 / IX 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
41. Nordskandinavien - Finnland
Noord-Scandinavië - Finland / North Scandinavia - Finland
(1941,11 / IV 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
41. Nordskandinavien - Finnland
Noord-Scandinavië - Finland / North Scandinavia - Finland
(1941,11 / IV 31)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
41. Nordskandinavien - Finnland
Noord-Scandinavië - Finland / North Scandinavia - Finland
(1944,12 / IV 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
41. Nordskandinavien - Finnland
Noord-Scandinavië - Finland / North Scandinavia - Finland
(1944,12 / IV 31)

Oost-Europa / Eastern Europe
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(?,? / XII 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(?,? / XII 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(1927,4 / VIII 27) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(1927,4 / VIII 27)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(1939,10 / I 37) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(1939,10 / I 37)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(1942,11 / I 37) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(1942,11 / I 37)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(1944,12 / V 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
42. Osteuropa
Oost-Europa / Eastern Europe
(1944,12 / V 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
43. Estland - Lettland - Litauen
Estland - Letland - Litouwen / Esthonia - Latvia - Lithuania
(1922,1 / IV 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
43. Estland - Lettland - Litauen
Estland - Letland - Litouwen / Esthonia - Latvia - Lithuania
(1922,1 / IV 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
43. Estland - Lettland - Litauen
Estland - Letland - Litouwen / Esthonia - Latvia - Lithuania
(1927,4 / IV 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
43. Estland - Lettland - Litauen
Estland - Letland - Litouwen / Esthonia - Latvia - Lithuania
(1927,4 / IV 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
43. Estland - Lettland - Litauen
Estland - Letland - Litouwen / Esthonia - Latvia - Lithuania
(1942,10 / --) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
43. Estland - Lettland - Litauen
Estland - Letland - Litouwen / Esthonia - Latvia - Lithuania
(1942,10 / --)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
43. Estland - Lettland - Litauen
Estland - Letland - Litouwen / Esthonia - Latvia - Lithuania
(1944,11 / --) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
43. Estland - Lettland - Litauen
Estland - Letland - Litouwen / Esthonia - Latvia - Lithuania
(1944,11 / --)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
44. Polen
Polen / Poland
(1922,1 / VII 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
44. Polen
Polen / Poland
(1922,1 / VII 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
44. Polen
Polen / Poland
(1927,4 / VII 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
44. Polen
Polen / Poland
(1927,4 / VII 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
44. Ostdeutschland
Oost-Duitsland / East Germany
(1942,10 / --) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
44. Ostdeutschland
Oost-Duitsland / East Germany
(1942,10 / --)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
45. Galizien
Galicië / Galicia
(1927,4 / IV 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
45. Galizien
Galicië / Galicia
(1927,4 / IV 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
45. Galizien
Galicië / Galicia
(1939,10 / VIII 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
45. Galizien
Galicië / Galicia
(1939,10 / VIII 35)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
45. Galizien
Galicië / Galicia
(1944,11 / III 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
45. Galizien
Galicië / Galicia
(1944,11 / III 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
46. Böhmen
Bohemen / Bohemia
(1926,4 / IX 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
46. Böhmen
Bohemen / Bohemia
(1926,4 / IX 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
46. Sudetenland - Böhmen
Bohemen / Bohemia
(1938,10 / XII 38) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
46. Sudetenland - Böhmen
Bohemen / Bohemia
(1938,10 / XII 38)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
46. Sudetenland - Böhmen
Bohemen / Bohemia
(1938,10 / XII 38) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
46. Sudetenland - Böhmen
Bohemen / Bohemia
(1938,10 / XII 38)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
46. Sudetenland - Böhmen
Bohemen / Bohemia
(1940,11 / XII 38) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
46. Sudetenland - Böhmen
Bohemen / Bohemia
(1940,11 / XII 38)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
47. Mähren - Slowakei
Moravië - Slowakije / Moravia - Land of the Slovaks
(1926,4 / X 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
47. Mähren - Slowakei
Moravië - Slowakije / Moravia - Land of the Slovaks
(1926,4 / X 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
47. Mähren - Slowakei
Moravië - Slowakije / Moravia - Land of the Slovaks
(1939,9 / II 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
47. Mähren - Slowakei
Moravië - Slowakije / Moravia - Land of the Slovaks
(1939,9 / II 31)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
47. Mähren - Slowakei
Moravië - Slowakije / Moravia - Land of the Slovaks
(1939,9 / II 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
47. Mähren - Slowakei
Moravië - Slowakije / Moravia - Land of the Slovaks
(1939,9 / II 31)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
47. Mähren - Slowakei
Moravië - Slowakije / Moravia - Land of the Slovaks
(1941,10 / II 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
47. Mähren - Slowakei
Moravië - Slowakije / Moravia - Land of the Slovaks
(1941,10 / II 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1927,4 / X 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1927,4 / X 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1938,10 / IV 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1938,10 / IV 31)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1938,10 / IV 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1938,10 / IV 31)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1942,12 / I 42) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1942,12 / I 42)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1944,13 / I 42) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
48. Donaustaaten
Donaustaten / Danubian States
(1944,13 / I 42)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
49. Ungarn
Hongarije / Hungary
(1927,5 / IV 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
49. Ungarn
Hongarije / Hungary
(1927,5 / IV 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
49. Ungarn
Hongarije / Hungary
(1939,10 / VIII 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
49. Ungarn
Hongarije / Hungary
(1939,10 / VIII 31)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
49. Ungarn
Hongarije / Hungary
(1942,12 / VIII 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
49. Ungarn
Hongarije / Hungary
(1942,12 / VIII 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
50. Südslawien. Westlicher Teil
West-Joegoslavië / Yugoslavia (Western Part)
(1926,4 / V 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
50. Südslawien. Westlicher Teil
West-Joegoslavië / Yugoslavia (Western Part)
(1926,4 / V 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
50. Kroatien
Kroatië / Croatia
(1942,11 / IX 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
50. Kroatien
Kroatië / Croatia
(1942,11 / IX 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
50. Kroatien
Kroatië / Croatia
(1945,12 / IX 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
50. Kroatien
Kroatië / Croatia
(1945,12 / IX 32)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
51. Südslawien. Östlicher Teil
Oost-Joegoslavië / Yugoslavia (Eastern Part)
(1925,4 / VI 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
51. Südslawien. Östlicher Teil
Oost-Joegoslavië / Yugoslavia (Eastern Part)
(1925,4 / VI 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
51. Serbien
Servië / Serbia
(1944,12 / XII 30) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
51. Serbien
Servië / Serbia
(1944,12 / XII 30)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
52. Balkanstaaten
Balkanstaten / Balkan States
(1927,4 / XII 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
52. Balkanstaaten
Balkanstaten / Balkan States
(1927,4 / XII 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
52. Balkanstaaten
Balkanstaten / Balkan States
(1940,10 / VI 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
52. Balkanstaaten
Balkanstaten / Balkan States
(1940,10 / VI 35)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
53. Griechenland
Griekenland / Greece
(1922,1 / X 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
53. Griechenland
Griekenland / Greece
(1922,1 / X 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
53. Griechenland
Griekenland / Greece
(1927,4 / X 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
53. Griechenland
Griekenland / Greece
(1927,4 / X 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
53. Griechenland
Griekenland / Greece
(1944,11 / IV 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
53. Griechenland
Griekenland / Greece
(1944,11 / IV 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
54. Ägäisches Meer
Egeïsche Zee / Aegean Sea
(1923,1 / XI 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
54. Ägäisches Meer
Egeïsche Zee / Aegean Sea
(1923,1 / XI 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
54. Ägäisches Meer
Egeïsche Zee / Aegean Sea
(1927,4 / XI 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
54. Ägäisches Meer
Egeïsche Zee / Aegean Sea
(1927,4 / XI 22)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
55. Bulgarien
Bulgarije / Bulgaria
(1922,? / VIII 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
55. Bulgarien
Bulgarije / Bulgaria
(1922,? / VIII 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
55. Bulgarien
Bulgarije / Bulgaria
(1926,4 / VIII 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
55. Bulgarien
Bulgarije / Bulgaria
(1926,4 / VIII 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
55. Bulgarien
Bulgarije / Bulgaria
(1944,11 / IV 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
55. Bulgarien
Bulgarije / Bulgaria
(1944,11 / IV 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
56. Westrumänien
West-Roemenië / Western Rumania
(1927,5 / I 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
56. Westrumänien
West-Roemenië / Western Rumania
(1927,5 / I 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
56. Westrumänien
West-Roemenië / Western Rumania
(1942,12 / II 36) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
56. Westrumänien
West-Roemenië / Western Rumania
(1942,12 / II 36)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
57. Ostrumänien
Oost-Roemenië / Eastern Rumania
(1927,5 / I 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
57. Ostrumänien
Oost-Roemenië / Eastern Rumania
(1927,5 / I 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
57. Ostrumänien
Oost-Roemenië / Eastern Rumania
(1944,12 / II 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
57. Ostrumänien
Oost-Roemenië / Eastern Rumania
(1944,12 / II 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
58. Ukraine
Oekraïne / Ukraine
(?,? / VIII 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
58. Ukraine
Oekraïne / Ukraine
(?,? / VIII 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
58. Ukraine
Oekraïne / Ukraine
(1927,4 / VIII 27) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
58. Ukraine
Oekraïne / Ukraine
(1927,4 / VIII 27)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
58. Ukraine
Oekraïne / Ukraine
(1940,10 / V 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
58. Ukraine
Oekraïne / Ukraine
(1940,10 / V 35)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
58. Ukraine
Oekraïne / Ukraine
(1944,11 / V 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
58. Ukraine
Oekraïne / Ukraine
(1944,11 / V 35)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
59. Kaukasien
Kaukasus / Caucase
(1923,1 / VI 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
59. Kaukasien
Kaukasus / Caucase
(1923,1 / VI 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
59. Kaukasien
Kaukasus / Caucase
(1927,4 / VII 27) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
59. Kaukasien
Kaukasus / Caucase
(1927,4 / VII 27)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
59. Kaukasien
Kaukasus / Caucase
(1940,10 / V 37) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
59. Kaukasien
Kaukasus / Caucase
(1940,10 / V 37)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(?,? / III 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(?,? / III 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1927,4 / III 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1927,4 / III 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1931/32)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1931,7 / III 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1931/32)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1931,7 / III 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1939,10 / V 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1939,10 / V 35)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1941,10 / V 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1941,10 / V 35)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1944,12 / V 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
60. Westrußland
West-Rusland / West Russia
(1944,12 / V 35)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
61. Ostrußland
Oost-Rusland / East Russia
(?,? / II 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
61. Ostrußland
Oost-Rusland / East Russia
(?,? / II 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
61. Ostrußland
Oost-Rusland / East Russia
(1927,4 / X 26) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
61. Ostrußland
Oost-Rusland / East Russia
(1927,4 / X 26)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
61. Ostrußland
Oost-Rusland / East Russia
(1937,9 / --) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
61. Ostrußland
Oost-Rusland / East Russia
(1937,9 / --)

Azië / Asia
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
62. Asien
Azië / Asia
(1924,1 / III 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
62. Asien
Azië / Asia
(1924,1 / III 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
62. Asien
Azië / Asia
(1927,4 / III 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
62. Asien
Azië / Asia
(1927,4 / III 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
63. Kleinasien
Klein-Azië / Asia Minor
(?,? / V 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
63. Kleinasien
Klein-Azië / Asia Minor
(?,? / V 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
63. Kleinasien
Klein-Azië / Asia Minor
(1927,6 / V 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
63. Kleinasien
Klein-Azië / Asia Minor
(1927,6 / V 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
63. Kleinasien
Klein-Azië / Asia Minor
(1942,12 / XII 30) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
63. Kleinasien
Klein-Azië / Asia Minor
(1942,12 / XII 30)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
64. Palästina - Syrien
Palestina - Syrië / Palestine - Syria
(?,? / VI 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
64. Palästina - Syrien
Palestina - Syrië / Palestine - Syria
(?,? / VI 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
64. Palästina - Syrien
Palestina - Syrië / Palestine - Syria
(1927,4 / VI 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
64. Palästina - Syrien
Palestina - Syrië / Palestine - Syria
(1927,4 / VI 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
64. Palästina - Syrien
Palestina - Syrië / Palestine - Syria
(1938,10 / XII 30) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
64. Palästina - Syrien
Palestina - Syrië / Palestine - Syria
(1938,10 / XII 30)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
64. Palästina - Syrien
Palestina - Syrië / Palestine - Syria
(1941,11 / XII 30) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
64. Palästina - Syrien
Palestina - Syrië / Palestine - Syria
(1941,11 / XII 30)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
65. Armenien - Mesopotamien - Persien
Armenië - Mesopotamië - Perzië
Armenia - Mesopotamia - Persia
(1922,1 / IX 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
65. Armenien - Mesopotamien - Persien
Armenië - Mesopotamië - Perzië
Armenia - Mesopotamia - Persia
(1922,1 / IX 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
65. Armenien - Mesopotamien - Persien
Armenië - Mesopotamië - Perzië
Armenia - Mesopotamia - Persia
(1927,4 / VIII 27) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
65. Armenien - Mesopotamien - Persien
Armenië - Mesopotamië - Perzië
Armenia - Mesopotamia - Persia
(1927,4 / VIII 27)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(?,? / II 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(?,? / II 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(1925,5 / II 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(1925,5 / II 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1931/32)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(1934,9 / X 33) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1931/32)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(1934,9 / X 33)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(1938,11 / X 33) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(1938,11 / X 33)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(1944,12 / III 44) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
66. Arabien
Arabië / Arabia
(1944,12 / III 44)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
67. Iran - Turan
Iran - Turan
(?,? / XII 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
67. Iran - Turan
Iran - Turan
(?,? / XII 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
67. Iran - Turan
Iran - Turan
(1926,4 / XII 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
67. Iran - Turan
Iran - Turan
(1926,4 / XII 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
67. Iran - Turan
Iran - Turan
(1936,9 / III 33) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
67. Iran - Turan
Iran - Turan
(1936,9 / III 33)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
67. Iran - Turan
Iran - Turan
(1940,11 / III 33) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
67. Iran - Turan
Iran - Turan
(1940,11 / III 33)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
68. Westsibirien
West-Siberië / West Siberia
(1926,4 / VIII 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
68. Westsibirien
West-Siberië / West Siberia
(1926,4 / VIII 22)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
69. Innerasien
Centraal-Azië / Central Asia
(1926,3 / II 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
69. Innerasien
Centraal-Azië / Central Asia
(1926,3 / II 22)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
70. Vorderindien
Brits-Indië / India
(1927,4 / XII 20) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
70. Vorderindien
Brits-Indië / India
(1927,4 / XII 20)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
71. Hinterindien
Achter-Indië / Indo-China
(1927,4 / IX 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
71. Hinterindien
Achter-Indië / Indo-China
(1927,4 / IX 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
71. Hinterindien
Achter-Indië / Indo-China
(1941,11 / IV 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
71. Hinterindien
Achter-Indië / Indo-China
(1941,11 / IV 31)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
71. Hinterindien
Achter-Indië / Indo-China
(1944,12 / IV 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
71. Hinterindien
Achter-Indië / Indo-China
(1944,12 / IV 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
72. Malaiische Inselwelt
Zuidoost-Azië / Malay Archipelago
(1927,5 / VII 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
72. Malaiische Inselwelt
Zuidoost-Azië / Malay Archipelago
(1927,5 / VII 21)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
72. Malaiische Inselwelt
Zuidoost-Azië / Malay Archipelago
(1944,13 / V 37) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
72. Malaiische Inselwelt
Zuidoost-Azië / Malay Archipelago
(1944,13 / V 37)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
73. Ostindische Inseln
Oostindische eilanden / East Indian Archipelago
(1926,4 / X 21) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
73. Ostindische Inseln
Oostindische eilanden / East Indian Archipelago
(1926,4 / X 21)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
74. China
China
(1927,5 / IV 22) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
74. China
China
(1927,5 / IV 22)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1931/32)
74. China
China
(1932,8 / VIII 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1931/32)
74. China
China
(1932,8 / VIII 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
75. Mongolei
Mongolië / Mongolia
(?,? / VI 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
75. Mongolei
Mongolië / Mongolia
(?,? / VI 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
75. Mongolei
Mongolië / Mongolia
(1927,4 / VI 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
75. Mongolei
Mongolië / Mongolia
(1927,4 / VI 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
76. Der ferne Osten
Het Verre Oosten / The Far East
(1927,5 / I 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
76. Der ferne Osten
Het Verre Oosten / The Far East
(1927,5 / I 23)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
76. Der ferne Osten
Het Verre Oosten / The Far East
(1936,10 / II 36) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
76. Der ferne Osten
Het Verre Oosten / The Far East
(1936,10 / II 36)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
77. Japan
Japan
(1927,5 / XII 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
77. Japan
Japan
(1927,5 / XII 24)

Afrika / Africa
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
78. Afrika
Afrika / Africa
(?,? / XII 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
78. Afrika
Afrika / Africa
(?,? / XII 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
78. Afrika
Afrika / Africa
(1927,5 / XII 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
78. Afrika
Afrika / Africa
(1927,5 / XII 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
78. Afrika
Afrika / Africa
(1937,11 / VIII 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
78. Afrika
Afrika / Africa
(1937,11 / VIII 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
79. Marokko - Algerien - Tunis
Marokko - Algerije - Tunesië / Morocco - Algeria - Tunisia
(1927,5 / VIII 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
79. Marokko - Algerien - Tunis
Marokko - Algerije - Tunesië / Morocco - Algeria - Tunisia
(1927,5 / VIII 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
80. Nordafrika
Noord-Afrika / North Africa
(1925,3 / II 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
80. Nordafrika
Noord-Afrika / North Africa
(1925,3 / II 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
80. Nordafrika
Noord-Afrika / North Africa
(1936,8 / III 33) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
80. Nordafrika
Noord-Afrika / North Africa
(1936,8 / III 33)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
81. Ägypten
Egypte / Egypt
(1926,3 / II 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
81. Ägypten
Egypte / Egypt
(1926,3 / II 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
81. Ägypten
Egypte / Egypt
(1936,8 / V 36) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
81. Ägypten
Egypte / Egypt
(1936,8 / V 36)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
82. Westafrika
West-Afrika / West Africa
(1925,4 / V 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
82. Westafrika
West-Afrika / West Africa
(1925,4 / V 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
82. Westafrika
West-Afrika / West Africa
(1944,11 / III 33) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
82. Westafrika
West-Afrika / West Africa
(1944,11 / III 33)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
83. Guinea-Länder
Guinea / Guinea-Lands
(1927,5 / IX 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
83. Guinea-Länder
Guinea / Guinea-Lands
(1927,5 / IX 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
84. Abessinien - Somaliländer
Abessinië - Somaliland / The Somali-Lands
(1927,5 / XII 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
84. Abessinien - Somaliländer
Abessinië - Somaliland / The Somali-Lands
(1927,5 / XII 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
84. Abessinien - Somaliländer
Abessinië - Somaliland / The Somali-Lands
(1937,11 / VIII 31) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
84. Somaliländer
Somaliland / The Somali-Lands
(1937,11 / VIII 31)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
85. Kongoländer
Kongo / The Congo-Lands
(1926,4 / I 25) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
85. Kongoländer
Kongo / The Congo-Lands
(1926,4 / I 25)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
86. Ostafrika
Oost-Afrika / East Africa
(1927,3 / II 25) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
86. Ostafrika
Oost-Afrika / East Africa
(1927,3 / II 25)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
87. Südafrika
Zuid-Afrika / South Africa
(1927,3 / XI 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
87. Südafrika
Zuid-Afrika / South Africa
(1927,3 / XI 24)

Australië, Polynesië / Australia, Polynesia
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
88. Australien - Polynesien
Australië - Polynesië / Australia - Polynesia
(1926,3 / I 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
88. Australien - Polynesien
Australië - Polynesië / Australia - Polynesia
(1926,3 / I 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
89. Westaustralien
West-Australië / Western Australia
(1925,3 / I 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
89. Westaustralien
West-Australië / Western Australia
(1925,3 / I 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
90. Ostaustralien
Oost-Australië / Eastern Australia
(1927,3 / IV 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
90. Ostaustralien
Oost-Australië / Eastern Australia
(1927,3 / IV 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
91. Südsee-Inseln
Eilanden in de Stille Oceaan / Pacific Islands
(1927,3 / VI 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
91. Südsee-Inseln
Eilanden in de Stille Oceaan / Pacific Islands
(1927,3 / VI 24)

Amerika / The Americas
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
92. Nordamerika
Noord-Amerika / North America
(1927,3 / --) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
92. Nordamerika
Noord-Amerika / North America
(1927,3 / --)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
93. Westkanada
West-Canada / West Canada
(1927,4 / III 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
93. Westkanada
West-Canada / West Canada
(1927,4 / III 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
94. Ostkanada
Oost-Canada / East Canada
(1925,3 / V 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
94. Ostkanada
Oost-Canada / East Canada
(1925,3 / V 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
95. Vereinigte Staaten, NW
Verenigde Staten, NW / United States NW
(1927,5 / VII 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
95. Vereinigte Staaten, NW
Verenigde Staten, NW / United States NW
(1927,5 / VII 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
96. Vereinigte Staaten, SW
Verenigde Staten, ZW / United States SW
(1927,3 / III 25) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
96. Vereinigte Staaten, SW
Verenigde Staten, ZW / United States SW
(1927,3 / III 25)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
97. Vereinigte Staaten, N
Verenigde Staten, N / United States N
(1927,3 / II 25) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
97. Vereinigte Staaten, N
Verenigde Staten, N / United States N
(1927,3 / II 25)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
98. Vereinigte Staaten, S
Verenigde Staten, Z / United States S
(1927,5 / IX 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
98. Vereinigte Staaten, S
Verenigde Staten, Z / United States S
(1927,5 / IX 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
99. Vereinigte Staaten, NO
Verenigde Staten, NO / United States NE
(1927,3 / III 25) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
99. Vereinigte Staaten, NO
Verenigde Staten, NO / United States NE
(1927,3 / III 25)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
100. Vereinigte Staaten, SO
Verenigde Staten, ZO / United States SE
(1927,3 / II 25) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
100. Vereinigte Staaten, SO
Verenigde Staten, ZO / United States SE
(1927,3 / II 25)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
101. Mexiko
Mexico
(1927,4 / VIII 27) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
101. Mexiko
Mexico
(1927,4 / VIII 27)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
102. Westindien
West-Indië / West India
(1927,4 / XI 23) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
102. Westindien
West-Indië / West India
(1927,4 / XI 23)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
103. Südamerika
Zuid-Amerika / South America
(?,? / IX 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
103. Südamerika
Zuid-Amerika / South America
(?,? / IX 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
103. Südamerika
Zuid-Amerika / South America
(1927,4 / IX 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
103. Südamerika
Zuid-Amerika / South America
(1927,4 / IX 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
103. Südamerika
Zuid-Amerika / South America
(1936,8 / III 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
103. Südamerika
Zuid-Amerika / South America
(1936,8 / III 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
103. Südamerika
Zuid-Amerika / South America
(1940,10 / III 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
103. Südamerika
Zuid-Amerika / South America
(1940,10 / III 32)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
104. Venezuela - Kolumbien - Ekuador
Venezuela - Colombia - Ecuador
(?,? / V 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1925)
104. Venezuela - Kolumbien - Ekuador
Venezuela - Colombia - Ecuador
(?,? / V 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
104. Venezuela - Kolumbien - Ekuador
Venezuela - Colombia - Ecuador
(1927,3 / V 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
104. Venezuela - Kolumbien - Ekuador
Venezuela - Colombia - Ecuador
(1927,3 / V 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
104. Venezuela - Kolumbien - Ekuador
Venezuela - Colombia - Ecuador
(1937,8 / XI 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
104. Venezuela - Kolumbien - Ekuador
Venezuela - Colombia - Ecuador
(1937,8 / XI 35)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
104. Venezuela - Kolumbien - Ekuador
Venezuela - Colombia - Ecuador
(1940,9 / XI 35) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1942)
104. Venezuela - Kolumbien - Ekuador
Venezuela - Colombia - Ecuador
(1940,9 / XI 35)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
105. Die mittleren Anden
Centrale Andes / The Central Andes
(1926,4 / X 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
105. Die mittleren Anden
Centrale Andes / The Central Andes
(1926,4 / X 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
105. Die mittleren Anden
Centrale Andes / The Central Andes
(1936,9 / X 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
105. Die mittleren Anden
Centrale Andes / The Central Andes
(1936,9 / X 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
105. Die mittleren Anden
Centrale Andes / The Central Andes
(1939,10 / X 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
105. Die mittleren Anden
Centrale Andes / The Central Andes
(1939,10 / X 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
105. Die mittleren Anden
Centrale Andes / The Central Andes
(1944,11 / X 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
105. Die mittleren Anden
Centrale Andes / The Central Andes
(1944,11 / X 32)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
106. Nordbrasilien
Noord-Brazilië / North Brasil
(1925,4 / VIII 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
106. Nordbrasilien
Noord-Brazilië / North Brasil
(1925,4 / VIII 24)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
107. Südbrasilien
Zuid-Brazilië / South Brasil
(1926,4 / XI 24) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
107. Südbrasilien
Zuid-Brazilië / South Brasil
(1926,4 / XI 24)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
107. Südbrasilien
Zuid-Brazilië / South Brasil
(1936,9 / X 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
107. Südbrasilien
Zuid-Brazilië / South Brasil
(1936,9 / X 32)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
107. Südbrasilien
Zuid-Brazilië / South Brasil
(1939,10 / X 32) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1939)
107. Südbrasilien
Zuid-Brazilië / South Brasil
(1939,10 / X 32)

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
108. Südchile - Patagonien
Zuid-Chili - Patagonië / Southern Chili - Patagonia
(1926,4 / I 25) Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
108. Südchile - Patagonien
Zuid-Chili - Patagonië / Southern Chili - Patagonia
(1926,4 / I 25)© M. Witkam, 2007
(rev. 2011-05-17)

valid HTML    valid CSS