Stielers Hand-Atlas, 10e druk (1925-1945)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Stielers Hand-Atlas
Uitgever: Justus Perthes
Jaar: 1925-1945

Titelpagina 1925: Stielers Hand-Atlas
254 Haupt- und Nebenkarten in Kupferstich
Zehnte Auflage  Hundertjahr-Ausgabe
Von Grund aus neubearbeitet unter Leitung von Prof. Dr. H. Haack in Justus Perthes' Geogr. Anstalt
1925  Gotha: Justus Perthes
Titelpagina 1939: Stielers Hand-Atlas
254 Haupt- und Nebenkarten in Kupferstich
Zehnte Auflage  Hundertjahr-Ausgabe
Herausgegeben unter Leitung von Prof. Dr. H. Haack in Justus Perthes' Geogr. Anstalt
1939  Gotha: Justus Perthes
Titelpagina register: Namenverzeichnis zu Stielers Hand-Atlas
Zehnte Auflage  Hundertjahr-Ausgabe
Gotha: Justus Perthes

Vertaling titelpagina 1925:

Stielers Handatlas
254 hoofd- en bijkaarten in kopergravure
Tiende druk  Jubileum-uitgave
Geheel opnieuw bewerkt onder leiding van Prof. Dr. H. Haack in het Geografische Instituut van Justus Perthes
Gotha, Justus Perthes, 1925

Vertaling titelpagina 1939:

Stielers Handatlas
254 hoofd- en bijkaarten in kopergravure
Tiende druk  Jubileum-uitgave
Onder hoofdredactie van Prof. Dr. H. Haack in het Geografische Instituut van Justus Perthes
Gotha, Justus Perthes, 1939

Vertaling titelpagina register:

Register bij Stielers Handatlas
Tiende druk  Jubileum-uitgave
Gotha, Justus Perthes

Band

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1934/36)
Rode band, voorkant Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl.
Rode band, voorkant

De kaarten werden gevouwen of ongevouwen (plano) ingebonden. Daardoor zijn er verschillende soorten banden.

Gevouwen kaarten

Ongevouwen kaarten

Tot 1928 werd een fraai versierd schutblad gebruikt, ontworpen door Hugo Steiner-Prag (1880-1945, illustrator en ontwerper). Daarna was het schutblad van grijs gevezeld papier. Op het schutblad, tegenover de titelpagina, is soms nog een waardebon te vinden die korting geeft op de aankoop van het handboek.

Inhoud

De atlas begint met titelpagina, voorwoord (vanaf 1937 een tweede voorwoord), 1 of 2 bladzijden inhoudsopgave (1 bladzijde bij ongevouwen kaarten, 2 bladzijden bij gevouwen kaarten), 1 of 2 bladzijden woordenlijst, 1 bladzijde afkortingen en 1 bladzijde verklaring van de gebruikte tekens. Daarna komen 108 kaartbladen in kleurendruk. Een volledig overzicht daarvan is te vinden in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Tenslotte is er het register (al dan niet in een aparte band) met eigen titelpagina, 1 bladzijde toelichting, 2 bladzijden taalkundige opmerkingen en 315 à 317 bladzijden met de alfabetische namenlijst (met 'Nachträge'). Daar zijn in latere uitgaven nog supplementen aan toegevoegd: blz. 318-337 het supplement ('Ergänzung') met nieuwe namen van plaatsen die op de kaarten nog hun oude Duitse naam hebben (vanaf 1931), en blz. 339-342: het tweede supplement ('Zweite Ergänzung') met aanvullingen en correcties op het register (vanaf 1942).

De kaartbladen (49 × 40 cm) zijn van stevig papier. Op de voorkant ervan staan de kaarten zelf, in koper gegraveerd zoals op de titelpagina is aangegeven. Ze werden overigens lithografisch gedrukt, wat toch een beetje afbreuk doet aan de scherpte. De kleuren zijn soms ook wat flets. Op de achterkanten van de kaartbladen staat nogmaals de naam van het blad, ook in het Frans, Engels, Italiaans en Spaans; zie de lijst van namen van de kaartbladen. Meestal staat daar ook een overzicht van de kaartbladen van het betreffende gebied. In uitgaven met gevouwen kaarten zie je bij het bladeren eerst dat overzicht en daarna pas de kaart zelf. Bij ongevouwen kaarten zie je het overzicht pas nadat je de kaart hebt omgeslagen, waardoor het minder functioneel is.

Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
Cartografen: Scherrer (†1914), Fraude (blad 34)
Cartografen: Scherrer (†1914), Fraude (blad 34)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
Graveurs: Hafermalz, Schör, Messerschmidt
Herziening drukplaat: XI 20 (blad 34)
Graveurs: Hafermalz, Schör, Messerschmidt
Herziening drukplaat: XI 20 (blad 34)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
Jaar en nummer van uitgave: 1926,5 (blad 34)
Jaar en nummer van uitgave: 1926,5 (blad 34)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1926/27)
Jaar en nummer van uitgave: 1926,5 (blad 33)
Jaar en nummer van uitgave: 1926,5 (blad 33)
Stielers Hand-Atlas, 10. Aufl. (1945)
Licentienummer: L/0998 (blad 34)
Licentienummer: L/0998 (blad 34)

Op de meeste kaartbladen worden links onderaan de namen genoemd van de cartografen, en rechts onderaan die van de graveurs. Bij de tabellen staat er een volledig overzicht van de cartografen en graveurs. In latere uitgaven van de atlas, vanaf 1941, staat vaak linksonder in het kaartkader het 'licentienummer' van Justus Perthes: L/0998.

De kaartbladen zijn op twee manieren gedateerd. Op veel bladen staat rechtsonder in het kaartkader een datum zoals XI 20, dus november 1920. Dat is de datum waarop de drukplaat voor het laatst is herzien. Verder staat, meestal in het midden van het kaartblad, helemaal onderaan – maar soms linksonder in het kaartkader – een aanduiding zoals 1926, 5 (onder elkaar). Die betekent dat het de 5e uitgave van het kaartblad is, gemaakt in 1926. In het algemeen ligt deze datum later dan die van de herziening van de drukplaat.

Er zijn verschillende overzichten van de kaartbladen en hun datering.

Deze gegevens zijn gebaseerd op exemplaren uit mijn verzameling. De overzichten zijn dus niet volledig, maar ze geven wel een goed beeld van de frequentie van de uitgaven van de kaartbladen. Vele waren in 1925, het jaar van de eerste uitgave van de atlas, blijkbaar al aan de 3e of 4e uitgave toe; daarvóór waren er vooral proefdrukken, waarbij nog werd geëxperimenteerd met de kleuren, en waarvan de achterkanten nog geen kaartenoverzicht hebben (alleen een bladnummer). Verder valt een verhoogde activiteit op in de jaren 1925, 1927, 1931, 1935/36 en 1939. Na 1939 werden de kaartbladen minder frequent uitgegeven, maar in 1944/45 is de atlas blijkbaar nog grondig herzien. De meeste kaartbladen waren toen toe aan de 11e of 12e uitgave, een enkele al aan de 13e.

De 108 kaartbladen zijn als volgt verdeeld. De atlas begint met 4 kaartbladen van de wereld en de poolgebieden. Daarna komen 57 kaartbladen voor Europa: 14 voor Midden-Europa (Duitsland, Oostenrijk), 16 voor Zuid- en West-Europa (Italië, Spanje, Frankrijk, België, Nederland), 7 voor Noord-Europa (Britse Eilanden, Scandinavië, Finland) en 20 voor Oost-Europa (de overige Europese landen). Voor Azië zijn er 16 kaartbladen, voor Afrika 10, voor Australië en Oceanië 4 en voor Amerika 17 (11 kaartbladen voor Noord- en Midden-Amerika en 6 voor Zuid-Amerika). Iets meer dan de helft van de kaartbladen betreffen dus Europa – een in die tijd gebruikelijke verdeling.

Alleen de twee wereldkaarten aan het begin hebben een min of meer thematisch karakter: hoogten en diepten, stroomgebieden, antipoden (een klassieker, in het begin van de 19e eeuw ontworpen door Adolf Stieler zelf), koloniën en scheepvaartverbindingen. De andere kaarten zijn topografisch, met (veel) plaatsnamen, spoorlijnen en wegen. De grenzen van de landen en administratieve eenheden zijn aangegeven in randkleur, water in blauw, bergen in bruine arcering. Voor verdere thematische kaarten moest je blijkbaar het handboek raadplegen.

Aan de uitsnede van de kaarten is soms te zien dat de atlas al rond 1910 is ontworpen. Zo is er geen duidelijke kaart van Oostenrijk, staat Elzas-Lotharingen niet op de detailkaarten van Frankrijk (wel op die van Duitsland), past Litouwen niet goed op de kaart van de Baltische Staten, en geeft de kaart van Polen maar een klein stuk van Polen weer.

De schaal van een kaart is afhankelijk van het belang van het afgebeelde gebied. De werelddelen zijn getekend op een schaal van 1:25.000.000 of 1:30.000.000 (Europa 1:15.000.000). Overzichtskaarten van Europese landen zijn meestal getekend op 1:3.700.000 en deelkaarten op 1:1.500.000 of 1:925.000. De schaal van de deelkaarten van andere werelddelen is meestal 1:7.500.000 of 1:3.700.000.

De merkwaardig aandoende schalen 1:3.700.000, soms het dubbele 1:1.850.000, en vaker het viervoudige 1:925.000, zijn gebaseerd op de oorspronkelijke 'standaardschaal' in de eerste uitgaven van de atlas, rond 1830. Het metrieke stelsel werd in die tijd nog lang niet overal gebruikt. Overzichtskaarten van landen hadden in die tijd vaak een schaal waarin een lengte van 160 'geografische mijlen' in het terrein overeenkomt met een lengte van 1 'Parijse voet' op de kaart. Nu is
  1 geografische mijl = 7.420,439 m = 742.043,9 cm
  1 Parijse voet = 32,484 cm
De genoemde verhouding is dus gelijk aan
  160 × 742.043,9 ÷ 32,484 = 3.654.939
en dat was afgerond tot 3.700.000.

Uitgaven

De eerste uitgave van deze 10e druk verscheen in 1925 en de laatste in 1945; de uitgaven zijn niet expliciet genummerd. Er verschenen met grote regelmaat bijgewerkte uitgaven van de atlas. Deze zijn meestal op het titelblad gedateerd, soms met één jaar (zoals 1925, 1931, 1936, 1939) maar vaker met een periode van enkele jaren (1925/26, 1926/27, 1926/28, 1928/30, 1930/31, 1931/32, 1932/34, 1934/36; deze lijst is niet volledig). De uitgaven van 1942, 1944 en 1945 hebben geen jaartal op het titelblad. Die uitgaven waren ook niet meer in de boekhandel te koop. Ze zijn relatief zeldzaam.

Als er op de titelpagina een jaartal staat, dan hoeft dat niet precies overeen te komen met de inhoud van de atlas. Zeker in latere uitgaven van de atlas kunnen kaartbladen voorkomen met een later jaar van uitgave dan dat van de atlas zelf. Bij het overzicht van de kaartbladen en hun datering staat als voorbeeld de uitgave van 1934/36, waarin 21 kaartbladen zitten met 1937 als jaar van uitgave. Ook het jaartal van het voorwoord kan misleidend zijn. Er is altijd een eerste voorwoord, meestal met datum oktober 1925 maar soms ongedateerd. Dat voorwoord veranderde in 1931 enigszins vanwege de uitbreiding van het register. Bij latere uitgaven is er een tweede voorwoord, gedateerd november 1937 of mei 1938. De atlas zelf kan dan van (veel) latere datum zijn.

Bij atlassen zonder jaar op de titelpagina zul je per kaart het jaar van uitgave moeten achterhalen (dat heb ik ook gedaan). Het laatste jaar dat je tegenkomt zal dan het jaar van uitgave van de atlas zijn. Soms is het jaar van uitgave van de kaart niet (meer) te lezen. Je kunt dan kijken op de pagina met versies van de atlaskaarten, waar ook een overzicht staat van veranderingen – vooral grenswijzigingen.

Vanaf 1945 waren de kaartbladen los te koop. In de catalogus 1968/69 van "Hermann Haack Geographisch-kartographische Anstalt Gotha" werden nog losse kaarten uit de uitgave van 1944 (en 1945?) aangeboden. Met enige regelmaat zijn nu nog losse kaartbladen te koop, en ook (onvolledige) verzamelingen daarvan, al dan niet ingebonden. Daarin ontbreken dan vaak kaarten van Duitsland.

Het register van de atlas zit niet altijd in dezelfde band als de atlas zelf. Het heeft wel een eigen titelpagina, maar daarop staat geen jaartal. Een los register is daarom niet zo eenvoudig te dateren als de atlas zelf. In de loop van de jaren zijn er wel kleine wijzigingen in het register aangebracht. In chronologische volgorde

In de enige plano-uitgave van het register die ik ken, die van 1934/36 (voorwoord 1937), staan er op één pagina (bijna altijd) twee registerbladzijden. De inhoud is gelijk aan die van de uitgave 1932/34 hierboven, maar de paginanummering is anders.

Vergelijking met de 9e druk

Vergeleken met de 9e druk (1905-1924) is de indeling van de atlas nogal veranderd. De belangrijkste wijzigingen

Ook de stijl van de kaarten is gewijzigd. De meest opvallende veranderingen

Bij de tabellen staat een vergelijking met de 9e druk.

Er is ook een aparte pagina met plaatjes van kaarten van de 10e druk (1926/27) en daarnaast de overeenkomstige kaart van 9e druk (1910).Stielers Hand-Atlas, 10th edition (1925-1945)


© M. Witkam, 2007
(rev. 2011-09-05)

valid HTML    valid CSS