Stielers Hand-Atlas, 3e druk (1853-1862)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Stielers Hand-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862

Titelpagina volledige uitgave 1853: Stieler's Hand-Atlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude.
Vollständige Ausgabe. 1853.
Drei und Achtzig Karten, nebst Bericht über den Atlas und Erläuterungen zu den einzelnen Karten.
Inhalt ...
Vertaling:
Stielers Handatlas van de gehele aarde en van het heelal
Volledige uitgave. 1853.
83 kaartbladen met notities over de atlas en toelichting bij de afzonderlijke kaarten.
Inhoud ...

Titelblad 1853 (kaartblad Nº 1): Hand-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten Zustande und über das Weltgebäude.
Herausgegeben von Adolf Stieler, bearbeitet von Demselben so wie von F. v. Stülpnagel, H. Berghaus u. J.C. Bär.
[Grundriss von Gotha, ohne Jahr]
Gotha bei Justus Perthes.
Vertaling:
Handatlas van de gehele aarde, volgens de laatste gegevens, en van het heelal.
Onder redactie van Adolf Stieler, vervaardigd door hemzelf en ook door F. v. Stülpnagel, H. Berghaus en J.C. Bär.
[plattegrond van Gotha, zonder jaartal]
Gotha, Justus Perthes

Titelblad 1859 (kaartblad Nº 1): Hand-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten Zustande und über das Weltgebäude.
Herausgegeben von Adolf Stieler, bearbeitet von Demselben so wie von F. v. Stülpnagel, Heinr. Berghaus, Herm. Berghaus u. Aug. Petermann.
[Grundriss von Gotha, ohne Jahr]
Gotha bei Justus Perthes.

Band

De atlas was verkrijgbaar in een band van de uitgever (46 × 38 cm) waarin de kaarten ongevouwen zijn ingebonden. Deze band van bruin 'calico' (gedrukt katoen) heeft op de voorkant een vergulde titel met daaromheen gepreegde ornamenten. Vanaf 1857 was ook een band verkrijgbaar waarin de kaarten gevouwen zijn ingebonden. Ook vanaf 1857 staat achterin, aan de binnenkant van de band, de datum waarop de atlas ingebonden is: dag, maand en jaar, meestal linksboven op de bladzijde.

Inhoud

De volledige uitgave van de atlas bevat een titelpagina met daarop de titel, het jaar van uitgave en de inhoudsopgave. Die titelpagina kan aan de binnenkant van de band geplakt zijn, of als een apart blad ingebonden. De atlas bevat bovendien een titelblad (meteen kaartblad Nº 1) met titel, namen van de redacteur Adolf Stieler en de andere auteurs, de plattegrond van Gotha (waar de atlas werd vervaardigd) en de naam van de uitgeverij Justus Perthes.

Daarna komen 4 kaartbladen met een beschrijving van het toen bekende heelal en 5 wereldkaarten: het westelijk en oostelijk halfrond, de 'antipodenkaart', een overzichtskaart van de hele wereld in Mercatorprojectie, en hoogteprofielen van de belangrijkste bergen. Vervolgens bevat de atlas 73 kaarten (vanaf 1856: 74 kaarten). Daarbij ligt de nadruk op Europa met 44 (later: 45) kaartbladen.

Van de meeste Europese landen zijn overzichtskaarten en deelkaarten opgenomen. Na de kaarten van Europa komen 3 overzichtskaarten van Azië, Afrika en Amerika, en 3 kaarten van het Noordpoolgebied, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Tenslotte zijn er kaarten van delen van Azië (7 bladen), Afrika (4), Noord- en Zuid-Amerika (7), Australië (3) en Polynesië (2). Curieus is in de uitgave van 1853 een extra kaartje "Bergketten und Fluss-Systeme in Afrika" met hypothesen over het verloop van de bergketens en rivieren in de binnenlanden van Afrika; de oorsprong van de Nijl zou daar in het Niassameer/Malawimeer liggen.

De nummering van de kaarten is een beetje rommelig, met aan de ene kant 'dubbele' nummers zoals 2.3 en 30.31, en aan de andere kant 'supplementnummers': 13a, 13b, 13c, 13d, 13e enz. Dit komt doordat de oorspronkelijk atlas (in 1823) 50 kaartbladen zou bevatten. Dit aantal is tot en met de uitgave van 1831 geleidelijk met supplementen uitgebreid tot 75. Het principe van deze nummering is tot de 6e druk van de atlas (1875-1881) gehandhaafd.

Bijna alle kaarten zijn in koper gegraveerd en met de hand ingekleurd (randkleur). Alleen het blad 'Midden-Europa, natuurkundig' (Nº 18) is vanaf 1854 uitgevoerd in kleurenlithografie (in vlakkleur). Tot en met 1853 werd voor de kaarten handgeschept papier gebruikt, waarop ook nu nog de kleuren tamelijk fris zijn. Vanaf 1854 werd machinaal vervaardigd papier gebruikt. Dat papier lijkt enigszins getint, en de kleuren zijn minder helder.

Op de meeste kaarten staat het jaar waarin ze zijn uitgegeven, meestal onderaan in het midden, buiten het kaartkader. Vanaf 1857 werden vaak ook de datum (maand en jaar) aangegeven waarop de kaart gegraveerd is. Deze staat meestal rechtsonder op de kaart, buiten het kaartkader, met een code zoals III.VIII. Dat betekent 'maart 1858'; de code bestaat dus uit maand en eindcijfer van het jaar in Romeinse cijfers. Zie voor de details de lijst van kaarten en datering. Een code zoals III.VIII is daar weergegeven als 1858-03.

Op veel kaarten wordt de naam van de tekenaar/cartograaf genoemd, en vaak ook die van de graveur: zie de lijsten van cartografen en graveurs van de uitgaven van 1853 en van 1859. Uit het overzicht van cartografen blijkt dat de meeste kaarten getekend zijn door Friedrich von Stülpnagel en later ook Hermann Berghaus; zelfs Adolf Stieler – overleden in 1836 – heeft er nog een aardig aantal op zijn naam staan. De andere cartografen die op het titelblad van de atlas worden genoemd (Bär, Petermann) hebben een veel bescheidener bijdrage geleverd. De belangrijkste graveurs zijn Alt, Ausfeld, Behrens, Edler, Metzeroth en Poppey.

De schaal van de kaarten is natuurlijk wisselend: zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Als 'basisschaal' voor de kaarten van Europese landen wordt regelmatig  1:3.700.000  gebruikt. Voor detailkaarten is de schaal daar vaak een veelvoud van, zoals  1:1.850.000  of  1:925.000.  Deze verhouding, die tot in de laatste uitgave van de atlas (1945) voorkomt, is gebaseerd op niet-metrische eenheden die bij het verschijnen van de eerste drukken van de atlas nog in gebruik waren.

Uitgaven

In alle jaren in de periode 1853-1862 is een nieuwe uitgave van de atlas verschenen. Daarbij zijn in de loop van de tijd een aantal kaarten grondig bijgewerkt of helemaal nieuw getekend. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

De gewijzigde kaarten van nieuwe uitgaven waren ook los verkrijgbaar.

Vergelijking met de 2e druk

Vergeleken met de 2e druk (uitgave 1847) is de inhoud van de atlas niet substantieel veranderd.

Het aantal kaarten is daardoor niet gewijzigd. Zie de vergelijking met de uitgave van 1847 voor alle details.Stielers Hand-Atlas, 3rd edition (1853-1862)


© M. Witkam, 2008

valid HTML    valid CSS