Stielers Hand-Atlas, 2e druk (1846-1852)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Stielers Hand-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852

Titelpagina volledige uitgave (1847): Stieler's Hand-Atlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude.
Vollständige Ausgabe. 1847.
83 Karten nebst Bericht über den Atlas und Erläuterungen zu den einzelnen Karten.
Inhalt ...
Vertaling:
Stielers Handatlas van de gehele aarde en van het heelal
Volledige uitgave, 1847
83 kaartbladen met notities over de atlas en toelichting bij de afzonderlijke kaarten.
Inhoud ...

Titelpagina beknopte uitgave (1850): Auswahl von 31 Karten aus Stieler's Hand-Atlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude.
Schul-Ausgabe.
Gotha, bei Justus Perthes. 1850.
Inhalt ...
Vertaling:
Selectie van 31 kaarten uit Stielers Handatlas van de gehele aarde en van het heelal
Schooluitgave
Gotha, Justus Perthes, 1850
Inhoud ...

Titelblad (Nº 1): Hand-Atlas über alle Theile der Erde
nach dem neuesten Zustande
und über das Weltgebäude.
Herausgegeben von Adolf Stieler, bearbeitet von Demselben, so wie von
C.G. Reichard, H. Hübbe, F. v. Stülpnagel, H. Berghaus u. I.C. Bär.
[Grundriss von Gotha, 1845]
Gotha bei Justus Perthes.
Vertaling:
Handatlas van de gehele aarde, volgens de laatste gegevens, en van het heelal
Onder redactie van Adolf Stieler, vervaardigd door hemzelf en ook door
C.G. Reichard, H. Hübbe, F. v. Stülpnagel, H. Berghaus en I.C. Bär.
[plattegrond van Gotha, 1845]
Gotha, Justus Perthes

Inhoud

Pas vanaf 1848 werd de atlas verkocht met een band van de uitgever. Daarvóór moest de koper de kaarten zelf laten inbinden. De (gebonden) atlas kan een titelpagina bevatten, zoals hierboven beschreven. Daarop staan dan ook het jaartal van uitgave en de inhoudsopgave. Die titelpagina kan aan de buiten- of de binnenkant van de band geplakt zijn, of als een apart blad ingebonden. Verder bevat de atlas ook een titelblad (meteen kaartblad Nº 1) met titel, namen van de redacteur Adolf Stieler en de andere auteurs, de plattegrond van Gotha (waar de atlas werd vervaardigd) en de naam van de uitgeverij Justus Perthes (genoemd naar de grondlegger van het bedrijf).

De eerste 4 'echte' kaartbladen (Nº 2.3, 4, 5a en 5b: de nummering is een beetje onhandig) beschrijven het toen bekende heelal, zoals ook in de titel van de atlas aangekondigd: "und über das Weltgebäude". Daarna komen 5 wereldkaarten (Nº 6-10): het westelijk en oostelijk halfrond, de 'antipodenkaart', een overzichtskaart van de hele wereld in Mercatorprojectie, en hoogteprofielen van de belangrijkste bergen.

De verdere kaarten (Nº 11-50c) zijn vooral topografisch van aard. De nadruk ligt op Europa, en natuurlijk in het bijzonder op Duitsland. Ook van de meeste andere Europese landen – Frankrijk, de Britse Eilanden, Denemarken, Oostenrijk, Nederland en België, Italië, Spanje en Portugal – zijn overzichtskaarten en deelkaarten opgenomen. De wereld buiten Europa was in die tijd alleen nog maar in grote lijnen bekend (in Europa).

De kaarten zijn in koper gegraveerd; de afdrukken zijn bijna allemaal met de hand gekleurd (randkleur). Ondanks de leeftijd van de kaarten zijn de kleuren nu vaak nog heel fris. Op de kaarten staat meestal het jaar waarin ze gemaakt zijn, soms ook het jaar van herziening – ze werden regelmatig bijgewerkt. Zie voor de details de lijst van kaarten en datering. Veel van de kaarten zijn 'geïsoleerde kaarten'. Ze geven alleen een goed beeld van de betreffende regio. De gebieden daarbuiten zijn dan minder gedetailleerd, of soms zelfs heel summier, getekend.

Op veel kaarten wordt de naam van de tekenaar/cartograaf genoemd, en vaak ook die van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs. Uit het overzicht van cartografen blijkt dat de meeste kaarten getekend zijn door Friedrich von Stülpnagel; ook Adolf Stieler – overleden in 1836 – heeft er nog een aardig aantal op zijn naam staan. De andere cartografen die op het titelblad van de atlas worden genoemd (Reichard, Hübbe, Berghaus en Bär) hebben een veel bescheidener bijdrage geleverd. De belangrijkste graveurs zijn Ausfeld, Edler en Metzeroth.

De schaal van de kaarten is natuurlijk wisselend: zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Als 'basisschaal' voor de kaarten van Europese landen wordt regelmatig  1:3.700.000  gebruikt. Voor detailkaarten is de schaal daar vaak een veelvoud van, zoals  1:1.850.000  of  1:925.000.  Deze verhouding, die tot in de laatste uitgave van de atlas (1945) voorkomt, is gebaseerd op het volgende. De lengte van 160 'geografische mijlen' in het terrein moest overeenkomen met een lengte van 1 'Parijse voet' op de kaart. Nu is
  1 geografische mijl = 7.420,439 m = 742.043,9 cm
  1 Parijse voet = 32,484 cm
De genoemde verhouding is dus gelijk aan
  160 × 742.043,9 ÷ 32,484 = 3.654.939
en dat was afgerond tot  3.700.000.

De nummering van de kaarten is een beetje rommelig, met aan de ene kant 'dubbele' nummers zoals 2.3 en 30.31, en aan de andere kant 'supplementnummers': 13a, 13b, 13c, 13d, 13e enz. Dit komt doordat de oorspronkelijk atlas (in 1823) 50 kaartbladen zou bevatten. Dit aantal is tot en met de uitgave van 1831 geleidelijk met supplementen uitgebreid. Het principe van deze nummering is tot de 6e druk van de atlas (1875-1881) gehandhaafd.

De volledige atlas met 83 kaartbladen was met een prijs van 13 Thaler nog relatief duur – door een nieuw drukprocedé wel goedkoper dan de 19 Thaler van de 1e druk. Er was daarom ook een 'middenuitgave' leverbaar voor 10 Thaler. Die bevat een selectie van 63 kaartbladen – per kaart dus net zo duur. Om deze middenuitgave te onderscheiden van de volledige atlas, zijn de kaarten genummerd met Romeinse cijfers. Er was ook een beknopte uitgave leverbaar met 31 kaartbladen, voor de prijs van 4½ Thaler; die droeg ook wel de titel 'Schul-Ausgabe' (niet te verwarren met de Schul-Atlas). Zie voor de precieze inhoud het overzicht van de drie uitgaven.

Vergelijking met de 1e druk

Vergeleken met de 1e druk (uitgave 1845) is de inhoud van de atlas niet ingrijpend gewijzigd.

De volledige uitgave heeft dus nog steeds 83 kaartbladen. Zie de vergelijking met de uitgave van 1845 voor alle details.Stielers Hand-Atlas, 2nd edition (1846-1852)© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS