von Spruners Atlas zur Geschichte Asiens, Africas, Americas und Australiens, 2e druk (1855)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: von Spruners Atlas zur Geschichte Asiens, Africas, Americas und Australiens
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1855 (2e druk)

Titelpagina met inhoudsopgave: Dr. Karl von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas.
Dritte Abtheilung: zur Geschichte Asiens, Africa's, America's und Australiens.
Achtzehn colorirte Karten nebst erläuternden Vorbemerkungen.
Zweite Auflage.
Gotha: Justus Perthes.
Inhalt.
[Inhoudsopgave]
Vertaling:
Dr. Karl von Spruner's Historisch-geografische Handatlas.
Derde afdeling: Geschiedenis van Azië, Afrika, Amerika en Australië.
Achttien kaarten in kleur met toelichtende tekst.
Tweede druk.
Gotha: Justus Perthes.
Inhoud.
[Inhoudsopgave]

Titelpagina zonder inhoudsopgave: Historisch Geographischer Hand-Atlas
zur Geschichte Asiens, Africa's, America's und Australiens.
Von Dr. Karl von Spruner,
königlich bayerischem Oberstlieutenant im General-Quartiermeisterstabe,
wirklichem Mitglied der königlich bayerischen Academie der Wissenschaften zu München.
Achtzehn colorirte Karten, nebst erläuternden Vorbemerkungen.
Zweite Auflage.
Gotha: bei Justus Perthes.  1855.
Vertaling:
Historisch-geografische Handatlas
voor de geschiedenis van Azië, Afrika, Amerika en Australië.
Door Dr. Karl von Spruner,
eerste luitenant in de Generale staf van het Koninklijke Beierse Leger,
meewerkend lid van de Koninklijke Beierse Academie van Wetenschappen in München.
Achttien kaarten in kleur met toelichtende tekst.
Tweede druk.
Gotha: Justus Perthes.  1855.

Band

De atlas heeft een band van blauw 'calico' (gedrukt katoen) met leren rug en hoeken; de afmetingen zijn  38 × 25 cm (H × B).  Op de voorkant staat de summiere titel 'v. Spruner's histor. Atlas. 18 Karten' met daarbij de aanduiding 'Ausser-Europa' (buiten Europa). Op de rug staat alleen de titel 'v. Spruner's histor. Atlas' en onderaan het Romeinse cijfer III. Op het achterschutblad staat een lijst van atlassen en andere geografische uitgaven van Justus Perthes. In dit exemplaar staat daar ook de binddatum 26-3-60 van het boek.

Vergeleken met de andere afdelingen van de Hand-Atlas is dit deel met 18 kaarten, met een boekblok van 1 cm dik, tamelijk dun. Door voor de band extra dik karton te gebruiken is toch nog een boek ontstaan met een totale dikte van 2 cm.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met inhoudsopgave waarop ook wordt vermeld dat het de 3e afdeling is van de Historisch-geographischer Hand-Atlas. Daarna komt een tweede titelpagina, nu zonder inhoudsopgave. Vervolgens zijn er 11 bladzijden met een voorwoord en een toelichting bij de afzonderlijke kaarten. Daarin worden ook de gebruikte bronnen vermeld.

Het kaartendeel bevat 18 kaartbladen. De eerste 10 kaarten behandelen de geschiedenis van Azië vanaf de 2e eeuw v. Chr. tot het einde van de 18e eeuw (n. Chr.) Daarna komen 3 kaarten over de geschiedenis van Afrika, 4 kaarten over Noord- en Zuid-Amerika en 1 kaart over Australië en Oceanië. In Europa waren halverwege de 19e eeuw grote delen van vooral Afrika, en in mindere mate ook Amerika en Australië, nog onbekende gebieden. Enkele kaarten hebben een of meer bijkaarten om details te laten zien of een bepaalde periode te benadrukken.

De tien kaarten van Azië zijn vervaardigd in kopergravure, de andere acht in lithografie. Ze zijn met de hand gekleurd: randkleur voor de staatkundige indeling. Binnen het kaartkader staat de naam van de kaart en soms een schaalstok waaruit de schaal van de kaart is af te leiden. In de rechter bovenmarge staat de tekst 'K. v. Spruner's histor. Atlas: Ausser-Europa Nº ' en het bladnummer in Romeinse cijfers. In de benedenmarge staat 'Gotha: Justus Perthes'. Op 5 van de 18 kaarten wordt rechtsonder de graveur vermeld.

Uitgaven

Alle uitgaven van de 2e druk vermelden op de titelpagina het jaar 1855. In latere uitgaven zijn de kaarten vaak ook van een graveerdatum voorzien. Daaruit blijkt dat de atlas nog geruime tijd na 1855 is bijgewerkt. Hij wordt in de catalogi van Perthes van 1915 en 1935 (!) nog steeds vermeld.von Spruners Atlas zur Geschichte Asiens, Africas, Americas und Australiens, 2nd edition (1855)© M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS