Spruner(-Menke), Atlas antiquus, 3e druk (1865) en 1e druk (1850)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van de 3e en de 1e druk ter vergelijking naast elkaar. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


Spruner(-Menke), Atlas antiquus, 3rd edition (1865) and 1st edition (1850)

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Titelpagina's, inhoudsdopgaven / Title pages, tables of contents
Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
Duitse titel met inhoudsopgave / German title with table of contents Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
Duitse titel met inhoudsopgave / German title with table of contents   XL
von Spruners Atlas antiquus, 1850
Duitse titel met inhoudsopgave / German title with table of contents von Spruners Atlas antiquus, 1850
Duitse titel met inhoudsopgave / German title with table of contents   XL

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
Latijnse titel met inhoudsopgave / Latin title with table of contents Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
Latijnse titel met inhoudsopgave / Latin title with table of contents   XL
von Spruners Atlas antiquus, 1850
Latijnse titel met inhoudsopgave / Latin title with table of contents von Spruners Atlas antiquus, 1850
Latijnse titel met inhoudsopgave / Latin title with table of contents   XL

Kaarten / Maps
Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
1. [Orbis terrarum] Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
1. [Orbis terrarum]   XL
[Wereldkaarten] / [World maps]
von Spruners Atlas antiquus, 1850
1. Orbis terrarum veteribus notus von Spruners Atlas antiquus, 1850
1. Orbis terrarum veteribus notus   XL
De in de Oudheid bekende wereld / The world as known in Classical antiquity

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
2. Orbis terrarum regni Assyrii tempore Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
2. Orbis terrarum regni Assyrii tempore   XL
De wereld in de tijd van de Assyriërs / The world in the times of the Assyrians
von Spruners Atlas antiquus, 1850
2. Orbis terrarum notus usque ad Alexandri Magni tempora von Spruners Atlas antiquus, 1850
2. Orbis terrarum notus usque ad Alexandri Magni tempora   XL
De bekende wereld tot de tijd van Alexander de Grote / The world known until the times of Alexander the Great

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
3. Canaan Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
3. Canaan   XL
Kanaän / Canaan
von Spruners Atlas antiquus, 1850
18. Palaestina a temporibus Maccabaeorum usque ad eversionem Hierosolymae von Spruners Atlas antiquus, 1850
18. Palaestina a temporibus Maccabaeorum usque ad eversionem Hierosolymae   XL
Palestina vanaf de tijd van de Makkabeeën tot de verwoesting van Jeruzalem / Palestine from the times of the Maccabees until the destruction of Jerusalem

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
4. Orbis terrarum regni Persici tempore Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
4. Orbis terrarum regni Persici tempore   XL
De wereld in de tijd van het Perzische Rijk / The world in the times of the Persian Empire
von Spruners Atlas antiquus, 1850
2. Orbis terrarum notus usque ad Alexandri Magni tempora von Spruners Atlas antiquus, 1850
2. Orbis terrarum notus usque ad Alexandri Magni tempora   XL
De bekende wereld tot de tijd van Alexander de Grote / The world known until the times of Alexander the Great

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
5. Graecia tempore migrationis Doricae Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
5. Graecia tempore migrationis Doricae   XL
Griekenland in de tijd van de Dorische invallen / Greece in the times of the Dorian invasion
von Spruners Atlas antiquus, 1850
24. Graecia tempore Migrationis Doricae, circa 1000 ante Christum von Spruners Atlas antiquus, 1850
24. Graecia tempore Migrationis Doricae, circa 1000 ante Christum   XL
Griekenland in de tijd van de Dorische invallen (ca. 1000 v. Chr.) / Greece in the times of the Dorian invasion (ca. 1000 BC)

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
6. Graecia, Macedonia, Thracia etc. inde a belli Peloponnesiaci tempore Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
6. Graecia, Macedonia, Thracia etc. inde a belli Peloponnesiaci tempore   XL
Griekenland, Macedonië, Thracië vanaf de Peloponnesische Oorlog / Greece, Macedonia, Thracia from the Peloponnesian War
von Spruners Atlas antiquus, 1850
25. Graecia a bello Peloponnesiaco usque ad Philippum II Regem Macedoniae von Spruners Atlas antiquus, 1850
25. Graecia a bello Peloponnesiaco usque ad Philippum II Regem Macedoniae   XL
Griekenland vanaf de Peloponnesische Oorlog tot koning Philippus II van Macedonië / Greece from the Peloponnesian War until king Philip II of Macedon

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
7. Graecia, Epirus post bella Persica Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
7. Graecia, Epirus post bella Persica   XL
Griekenland, Epirus na de Perzische Oorlogen / Greece, Epirus after the Persian Wars
von Spruners Atlas antiquus, 1850
14. Graecia von Spruners Atlas antiquus, 1850
14. Graecia   XL
Griekenland / Greece

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
8. Alexandri Magni Regnum Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
8. Alexandri Magni Regnum   XL
Het rijk van Alexander de Grote / The empire of Alexander the Great
von Spruners Atlas antiquus, 1850
3. Regnum Alexandri Magni von Spruners Atlas antiquus, 1850
3. Regnum Alexandri Magni   XL
Het rijk van Alexander de Grote / The empire of Alexander the Great

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
von Spruners Atlas antiquus, 1850
4. Regna successorum Alexandri Magni circa medium saeculum tertium ante Christum von Spruners Atlas antiquus, 1850
4. Regna successorum Alexandri Magni circa medium saeculum tertium ante Christum   XL
De rijken van de opvolgers van Alexander de Grote rond het midden van de derde eeuw v. Chr. / The empires of the successors of Alexander the Great around the middle of the third century BC

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
von Spruners Atlas antiquus, 1850
26. Regna successorum Alexandri Magni post magnum Syriae imperium pugna ad Magnesiam diremtum 190 ante Christum von Spruners Atlas antiquus, 1850
26. Regna successorum Alexandri Magni post magnum Syriae imperium pugna ad Magnesiam diremtum 190 ante Christum   XL
De rijken van de opvolgers van Alexander de Grote na het Seleucidische Rijk beeindigd met de slag bij Magnesia (190 v. Chr.) / The empires of the successors of Alexander the Great after the Seleucid Empire ended with the Battle of Magnesia (190 BC)

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
9. Orbis terrarum post proelium Corupediense 282-220 a. Chr. Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
9. Orbis terrarum post proelium Corupediense 282-220 a. Chr.   XL
De wereld na de Slag bij Corupedium / The world after the Battle of Corupedium
von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
10. Italia adiectis iis, in quas usque ad Augusti tempus Italiae nomen propagatum est, regionibus, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales fuerunt ante adventun Gallorum Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
10. Italia adiectis iis, in quas usque ad Augusti tempus Italiae nomen propagatum est, regionibus, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales fuerunt ante adventun Gallorum   XL
Italia met de gebieden waarheen die naam tot de tijd van Augustus is verspreid; Sicilia, Sardinia, Corsica zoals ze waren tot de komst van de Galliërs / Italia with the regions to which this name was spread until the times of Augustus; Sicilia, Sardinia, Corsica as they were until the advent of the Gauls
von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
11. Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica ab adventu Gallorum usque ad bellum Marsicum Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
11. Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica ab adventu Gallorum usque ad bellum Marsicum   XL
Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica vanaf de komst van de Galliërs tot de Bellum sociorum (Bondgenotenoorlog) / Italia, Gallia cisalpina, Sicilia, Sardinia, Corsica from the advent of the Gauls until the Social War (Italian War, Marsic War)
von Spruners Atlas antiquus, 1850
22. Italia initio primi belli Punici (ante Christum CCLXIV) von Spruners Atlas antiquus, 1850
22. Italia initio primi belli Punici (ante Christum CCLXIV)   XL
Italia aan het begin van de Eerste Punische oorlog (264 v. Chr.) / Italia at the beginning of the First Punic War (264 BC)

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
12. Italia, Gallia citerior, Illyricum, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales post leges Plautiam Papiriam et Pompeiam usque ad bellum Actiacum fuerunt Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
12. Italia, Gallia citerior, Illyricum, Sicilia, Sardinia, Corsica, quales post leges Plautiam Papiriam et Pompeiam usque ad bellum Actiacum fuerunt   XL
Italia, Gallia cisalpina, Illyrië, Sicilia, Sardinia, Corsica zoals ze waren vanaf de Lex Plautia Papiria en de Lex Pompeia tot de Slag bij Actium / Italia, Gallia cisalpina, Illyria, Sicilia, Sardinia, Corsica as they were from the Lex Plautia Papiria and the Lex Pompeia until the Battle of Actium
von Spruners Atlas antiquus, 1850
23. Italia a bellis Punicis usque ad finem Imperii occidentalis von Spruners Atlas antiquus, 1850
23. Italia a bellis Punicis usque ad finem Imperii occidentalis   XL
Italia vanaf de Punische oorlogen tot het einde van het West-Romeinse Rijk / Italia from the Punic Wars until the end of the West Roman Empire

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
13. Mare internum cum populis adiacentibus a bello Hannibalico usque ad Mithridatis Magni tempus Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
13. Mare internum cum populis adiacentibus a bello Hannibalico usque ad Mithridatis Magni tempus   XL
Landen aan de Middellandse Zee vanaf de Tweede Punische Oorlog tot de tijd van Mithridates VI van Pontus / Countries on the Mediterranean Sea from the Second Punic War until the times of Mithridates VI of Pontus
von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
14. Mare internum cum populis adiacentibus a Pompeii ex Asia reditu usque ad bellum Actiacum Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
14. Mare internum cum populis adiacentibus a Pompeii ex Asia reditu usque ad bellum Actiacum   XL
Landen aan de Middellandse Zee vanaf de terugkeer van Pompeius uit Azië tot de Slag bij Actium / Countries on the Mediterranean Sea from the return of Pompey from Asia until the Battle of Actium
von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
15. Imperium Romanum inde a bello Actiaco usque ad Diocletiani tempus Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
15. Imperium Romanum inde a bello Actiaco usque ad Diocletiani tempus   XL
Het Romeinse Rijk vanaf de Slag bij Actium tot de tijd van Diocletianus / The Roman Empire from the Battle of Actium until the times of Diocletian
von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map von Spruners Atlas antiquus, 1850
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
16. Imperium Romanorum inde a Constantini Magni tempore Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
16. Imperium Romanorum inde a Constantini Magni tempore   XL
Het Romeinse Rijk vanaf de tijd van Constantijn de Grote / The Roman Empire from the times of Constantine the Great
von Spruners Atlas antiquus, 1850
9. Imperium Romanorum latissime patens von Spruners Atlas antiquus, 1850
9. Imperium Romanorum latissime patens   XL
Het Romeinse Rijk in zijn grootste omvang / The Roman Empire at its greatest extent

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
17. Hispania Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
17. Hispania   XL
Hispania
von Spruners Atlas antiquus, 1850
5. Hispania von Spruners Atlas antiquus, 1850
5. Hispania   XL
Hispania / Hispania

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
18. Britannia et Hibernia Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
18. Britannia et Hibernia   XL
Britannia en Hibernia / Britannia and Hibernia
von Spruners Atlas antiquus, 1850
7. Britannia et Hibernia von Spruners Atlas antiquus, 1850
7. Britannia et Hibernia   XL
Britannia en Hibernia / Britannia and Hibernia

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
19. Gallia Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
19. Gallia   XL
Gallië / Gaul
von Spruners Atlas antiquus, 1850
6. Gallia von Spruners Atlas antiquus, 1850
6. Gallia   XL
Gallië / Gaul

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
20. Italiae regiones IIII V VI VII VIII VIIII X XI Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
20. Italiae regiones IIII V VI VII VIII VIIII X XI   XL
Italia: regio's 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 / Italia: regions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
von Spruners Atlas antiquus, 1850
11. Italia superior von Spruners Atlas antiquus, 1850
11. Italia superior   XL
Italia (noord) / Italia (north)

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
21. Italiae regiones I II III IIII, Sicilia Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
21. Italiae regiones I II III IIII, Sicilia   XL
Italia: regio's 1, 2, 3, 4; Sicilia / Italia: regions 1, 2, 3, 4; Sicilia
von Spruners Atlas antiquus, 1850
12. Italia inferior von Spruners Atlas antiquus, 1850
12. Italia inferior   XL
Italia (zuid) / Italia (south)

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
22. Germania, Raetia, Noricum Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
22. Germania, Raetia, Noricum   XL
Germanië, Raetia, Noricum / Germania, Raetia, Noricum
von Spruners Atlas antiquus, 1850
8. Germania magna, Rhaetia, Noricum von Spruners Atlas antiquus, 1850
8. Germania magna, Rhaetia, Noricum   XL
Germanië, Rhaetia, Noricum / Germania, Rhaetia, Noricum

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
23. Pannonia, Illyricum, Dacia, Moesia, Thracia, Macedonia, Epirus Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
23. Pannonia, Illyricum, Dacia, Moesia, Thracia, Macedonia, Epirus   XL
Pannonia, Illyrië, Dacia, Moesië, Thracië, Macedonië en Epirus / Pannonia, Illyria, Dacia, Moesia, Thrace, Macedonia and Epirus
von Spruners Atlas antiquus, 1850
17. Thracia, Macedonia, Illyricum, Moesia, Pannonia & Dacia von Spruners Atlas antiquus, 1850
17. Thracia, Macedonia, Illyricum, Moesia, Pannonia & Dacia   XL
Thracië, Macedonië, Illyrië, Moesië, Pannonia en Dacia / Thrace, Macedonia, Illyria, Moesia, Pannonia and Dacia

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
24. Pontus Euxinus et quae ei adiacent Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
24. Pontus Euxinus et quae ei adiacent   XL
De Zwarte Zee en omliggende gebieden / The Black Sea and surrounding regions
von Spruners Atlas antiquus, 1850
27. Pontus Euxinus at quae adjacent von Spruners Atlas antiquus, 1850
27. Pontus Euxinus at quae adjacent   XL
De Zwarte Zee en omliggende gebieden / The Black Sea and surrounding regions

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
25. Pontus et Bythinia, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Syria, Creta, Cyprus Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
25. Pontus et Bythinia, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Syria, Creta, Cyprus   XL
De provincies Pontus et Bithynia, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocië, Syria, Kreta, Cyprus / Provinces of Bithynia et Pontus, Asia, Lycia et Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Syria, Crete, Cyprus
von Spruners Atlas antiquus, 1850
15. Asia minor, Syria, Cyprus, Creta & Insulae maris Aegaei von Spruners Atlas antiquus, 1850
15. Asia minor, Syria, Cyprus, Creta & Insulae maris Aegaei   XL
Klein-Azië, Syrië, Cyprus, Kreta en de eilanden in de Egeïsche Zee / Asia Minor, Syria, Cyprus, Crete and the islands of the Aegean Sea

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
26. 1. Phoenice, Coelesyria, Decapolis, Iudaea Herodiadarum tempore. 2. Syria Phoenice, Syria Palaestina provinciae ab aerae Christianae anno 70 usque ad Diocletiani tempus Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
26. 1. Phoenice, Coelesyria, Decapolis, Iudaea Herodiadarum tempore. 2. Syria Phoenice, Syria Palaestina provinciae ab aerae Christianae anno 70 usque ad Diocletiani tempus   XL
1. Fenicië, Coele-Syrië, Dekapolis en Judea in de tijd van de Herodianen. 2. De provincies Syria Phoenice en Syria Palaestina vanaf het jaar 70 n. Chr. tot de tijd van Diocletianus / 1. Phoenicia, Coele-Syria, Decapolis and Judea in the times of the Herodian dynasty. 2. The provinces of Syria Phoenice and Syria Palaestina from the year 70 AD until the times of Diocletian
von Spruners Atlas antiquus, 1850
18. Palaestina a temporibus Maccabaeorum usque ad eversionem Hierosolymae von Spruners Atlas antiquus, 1850
18. Palaestina a temporibus Maccabaeorum usque ad eversionem Hierosolymae   XL
Palestina vanaf de tijd van de Makkabeeën tot de verwoesting van Jeruzalem / Palestine from the times of the Maccabees until the destruction of Jerusalem

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
27. Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
27. Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria   XL
De provincies Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria / Provinces of Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria
von Spruners Atlas antiquus, 1850
16. Armenia, Mesopotamia, Babylonia et Assyria cum adjacentibus regionibus von Spruners Atlas antiquus, 1850
16. Armenia, Mesopotamia, Babylonia et Assyria cum adjacentibus regionibus   XL
Armenië , Mesopotamië, Babylonië, Assyrië en de aanliggende gebieden / Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria and the adjacent regions

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
28. Indoscythicum atque Parthicum regna Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
28. Indoscythicum atque Parthicum regna   XL
Het Indoscythische en het Parthische Rijk / The Indoscythian and Parthian Empires
von Spruners Atlas antiquus, 1850
13. Persis von Spruners Atlas antiquus, 1850
13. Persis   XL
Perzië / Persia

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
29. India Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
29. India   XL
Indië / India
von Spruners Atlas antiquus, 1850
19. India von Spruners Atlas antiquus, 1850
19. India   XL
Indië / India

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
30. Arabia, Aethiopia, Aegyptus Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
30. Arabia, Aethiopia, Aegyptus   XL
Arabia, Aethiopia, Egypte / Arabia, Aethiopia, Egypt
von Spruners Atlas antiquus, 1850
20. Arabia, Aethiopia, Aegyptus von Spruners Atlas antiquus, 1850
20. Arabia, Aethiopia, Aegyptus   XL
Arabia, Aethiopia, Egypte / Arabia, Aethiopia, Egypt

Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
31. Cyrenaica, Africa, Mauretania Spruner-Menke, Atlas antiquus, 1865
31. Cyrenaica, Africa, Mauretania   XL
Cyrenaica, Africa, Mauretania
von Spruners Atlas antiquus, 1850
21. Mauretania, Numidia et Africa propria von Spruners Atlas antiquus, 1850
21. Mauretania, Numidia et Africa propria   XL
Mauretania, Numidia en Africa / Mauretania, Numidia and Africa propria© M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS