Ubique terrarum, Perthes-Karten (1939 - ca. 1950)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de kaarten. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Perthes-Karten
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: (1939 - ca. 1950)

Titel (omslag kaart 1): Ubique terrarum  Perthes-Karten
Justus Perthes Gotha
Vereinigte Staaten von Nordamerika  Westblatt
1:3 000 000
Vertaling:
Overal  Pertheskaarten
Justus Perthes, Gotha
Verenigde Staten van Noord-Amerika, westelijk deel
1:3.000.000

Omslagen

Vanaf begin 1942 hebben de kaarten een papieren omslag met op de voorkant in het bruin de tekst 'Ubique terrarum Perthes-Karten', het logo en de naam van de uitgever, de naam van de kaart en de schaal. Het nummer van de kaart, voor zover van toepassing, wordt op de voorkant niet vermeld.

Op de vouw van het omslag, of op de achterkant, staat vaak een drukcode, zoals  46. I/42. 1000  op kaart 1 (Verenigde Staten, westelijk deel), gevolgd door het 'licentienummer' L/0998 van Justus Perthes. De getallen in de drukcode  46. I/42. 1000  betekenen het volgende.

Zie ook de lijst van afzonderlijke exemplaren van de kaarten. Opvallend daarin is de hoge oplage van de kaarten van Oost- en Zuid-Europa en Oost-Azië.

Op de achterkant van het omslag staat vaak het overzicht van de 26 'Großraum-Karten', ook bij kaarten die niet bij die 26 horen. Maar soms staat op de achterkant alleen een leeg kader met daaronder de drukcode. Bij latere uitgaven van het omslag, met de tekst in het zwart, is de achterkant leeg.

Kaarten

De reeks bestaat uit ongeveer 40 kaarten van een groot deel van de wereld. De dekking van Europa, Amerika en Australië is bijna volledig; alleen Canada en Alaska ontbreken, en van Duitsland zijn er pas vanaf 1945 kaarten (met de bezettingszones). Het Aziatische deel van de Sovjet-Unie ontbreekt, en ook het grootste deel van Afrika. Wel zijn er kaarten van de oceanen. Alle details zijn te vinden in de lijst van gegevens van de kaarten, waarin ook schaal, afmetingen en herkomst worden vermeld.

De meeste kaarten zijn staatkundig gekleurd (in randkleur met bies, enkele kaarten in vlakkleur) en de bergen zijn aangegeven met een bruine arcering. De beide kaarten van de Grote Oceaan hebben een hoogte- en dieptekleuring. Door het grote formaat van de kaarten, bij 12 kaarten meer dan een vierkante meter, is de schaal ook groot en kunnen er veel details worden afgebeeld.

Veel kaarten hebben een cartouche met titel, schaal, legenda en andere informatie. Daarin staat ook vaak de herkomst van de kaarten vermeld, meestal Stielers Handatlas maar soms Sydow-Wagners Methodischer Schulatlas. Waar zo'n cartouche ontbreekt, staat zulke informatie in de marge van de kaart. Bij veel kaarten is bovendien onderaan in het kaartkader de graveerdatum vermeld, bijvoorbeeld IV/1941 (april 1941). Van ruim 100 kaarten (van verschillende bronnen) zijn deze gegevens, met de drukcodes op het omslag, vermeld in een lijst van afzonderlijke exemplaren.

De meeste kaarten geven de staatkundige situatie weer in de Tweede Wereldoorlog. Zo is de kaart van Polen (Nº 11), waarop de omvang van 1939 nog duidelijk te herkennen is, voorzien van de wrange titel 'Die Neuordnung im Osten', later 'Der Deutsche Osten' – als gevolg van het Molotov-Ribbentroppact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. Ook verder in Oost- en Zuid-Europa zijn de grenzen vergeleken met 1939 behoorlijk veranderd.

Vergelijking met Stielers Handatlas

De Perthes-Karten zijn bijna allemaal gebaseerd op de kaarten in de 10e druk van Stielers Handatlas. Daarvan bestaan twee varianten.

  1. De internationale uitgave (1934-1941); daarin zijn de namen op de kaarten in principe gegeven in de taal van het afgebeelde land.
  2. De Duitse uitgave (1925-1945); daarin zijn de namen op de kaarten zoveel mogelijk in het Duits gegeven.

Op de Perthes-Karten worden de namen ook steeds gegeven in de taal van het land. Ze zullen dus gebaseerd zijn op de internationale uitgave van Stielers Handatlas. Het probleem bij een vergelijking is dat die internationale uitgave niet volledig is verschenen: er zijn maar 84 van de 114 geplande kaarten uitgegeven. Gelukkig is wel de inhoud van de volledige atlas bekend, en is bij bijna elke nog ontbrekende kaart een overeenkomstige kaart in de Duitse uitgave te vinden.

In de vergelijkende tabel is van elke Perthes-Karte aangegeven wat de overeenkomstige kaarten zijn in de internationale uitgave van Stielers Handatlas en zo mogelijk ook in de Duitse uitgave – niet alle kaarten in de internationale uitgave komen overeen met een kaart in de Duitse uitgave. Natuurlijk is één enkele Perthes-Karte wegens het grote formaat afgeleid van meer dan één atlaskaart – soms zijn zelfs gegevens van meer dan tien atlaskaarten gebruikt.

Bij deze vergelijking valt op dat de schaal van een Perthes-Karte vaak iets groter is dan die van de overeenkomstige atlaskaarten (maar soms ook kleiner). Dat is bereikt door de atlaskaarten fotografisch te vergroten – of te verkleinen. Soms zijn de schalen van de gebruikte atlaskaarten heel verschillend. Door de atlaskaart met de kleinste schaal sterk te vergroten ontstaat dan toch een samenhangend kaartbeeld. Neveneffect daarvan is dat de informatiedichtheid van een deel van de kaart veel kleiner of groter kan zijn dan van een aangrenzend deel. Dat is bijvoorbeeld goed te zien op de kaart van het Zwarte Zeegebied (hier met het niet-officiële nummer 43). Die is grotendeels gebaseerd op kaarten met een schaal van 1:3.700.000, die hier met een factor van bijna 2½ vergroot zijn tot 1:1.500.000. Maar een westelijk deel – Roemenië, Bulgarije – is afkomstig van kaarten met een schaal van 1:1.500.000. Waar die delen aan elkaar grenzen is wel heel duidelijk het verschil in informatiedichtheid te zien.

Enkele Perthes-Karten zijn zeker niet gebaseerd op Stielers Handatlas. Dat zijn onder andere de beide kaarten van de Grote Oceaan (de nummers 25 en 26), de kaart van het gebied van de Atlantische en de Indische Oceaan (hier met het niet-officiële nummer 46), de kaart van het gebied van de Grote Oceaan (47) en de staatkundige wereldkaart (51). Bij twee van die kaarten (46 en 47) wordt als basis Sydow-Wagners Methodischer Schulatlas genoemd, maar dat is zeker niet de basis voor de andere kaarten die niet uit Stielers Handatlas komen.

Bron:


Ubique terrarum, Perthes-Karten (1939 - ca. 1950)

Source:


© M. Witkam, 2015

valid HTML    valid CSS