Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 7e druk (1911-1915)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1911-1915 (7e druk)

Titelpagina (uitgave 1914): Deutscher Schulatlas
bearbeitet und herausgegeben von Dr. Lüddecke und Dr. H. Haack
88 Karten und 7 Bilder auf 51 Seiten
Preis geb. 3 Mark
Siebente, berichtigte Auflage
Gotha: Justus Perthes  1914
Vertaling:
Duitse Schoolatlas
onder redactie van Dr. Lüddecke en Dr. H. Haack
88 kaarten en 7 afbeeldingen op 51 bladzijden
Prijs, ingebonden: 3 mark
Zevende, gecorrigeerde druk
Gotha, Justus Perthes  1914

Band

De atlas heeft een donkerblauwe linnen band  (26 × 29,5 cm, B × H).  Op de voorkant daarvan staan de titel, de namen van de auteurs en de uitgever. Door het gebruik van zwarte letters zijn ze moeilijk te onderscheiden van de blauwe achtergrond.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten. Daarna komen de titelpagina en de inhoudsopgave. Vervolgens zijn er de 51 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de inhoudsopgave. De laatste kaart staat op het schutblad achterin.

De atlas begint met 3 bladzijden 'algemene' kaarten: kaartschalen en voorstelling van bergen, karakteristieke landschappen. Daarna zijn er 10 bladzijden met kaarten van Duitsland, Zwitserland en de Alpen. Vervolgens komen 12 bladzijden met kaarten van de Europese landen. Daarna komen in 18 bladzijden de werelddelen en de Duitse koloniën aan de orde. Tenslotte zijn er 7 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld, en als laatste is er een kaart met de Aarde als hemellichaam.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Enkele kaarten (Duitsland en deelkaarten) hebben een staatkundige kleuring. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er zowel een natuurkundige als een staatkundige versie. De deelkaarten van de werelddelen zijn meestal natuurkundig gekleurd. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "Deutscher Schulatlas" en rechts het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staat soms de kaartprojectie en verder een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Uitgaven

Van de 7e druk bestaan in ieder geval uitgaven uit de jaren 1911, 1912, 1914 (dit exemplaar) en 1915. Een uitgave uit 1913 is onzeker.

Vergelijking met de 5e druk

Vergeleken met de 5e druk is de atlas nauwelijks veranderd. De grenswijzigingen op de Balkan en in Afrika zijn op extra kaartjes gegeven die mee ingebonden zijn.Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 7th edition (1911-1915)


© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS