Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 4e druk (1904-1905)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1904-1905 (4e druk)

Titelpagina (uitgave 1905): Deutscher Schulatlas
bearbeitet und herausgegeben von Dr. R. Lüddecke und Dr. H. Haack.
88 Karten und 7 Bilder auf 51 Seiten.
Preis geb. 3 Mark.
Vierte, berichtigte und erweiterte Auflage.
Gotha: Justus Perthes. 1905.
Vertaling:
Duitse Schoolatlas
onder redactie van Dr. R. Lüddecke en Dr. H. Haack.
88 kaarten en 7 afbeeldingen op 51 bladzijden.
Prijs, ingebonden: 3 mark.
Vierde, gecorrigeerde en uitgebreide druk.
Gotha, Justus Perthes. 1905.

Band

De atlas heeft een donkerblauwe linnen band  (25,5 × 29,5 cm, B × H).  Op de voorkant daarvan staan de titel, de namen van de auteurs en de uitgever.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten. Daarna komen de titelpagina en de inhoudsopgave. Vervolgens zijn er de 51 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de inhoudsopgave. De laatste kaart staat op het schutblad achterin.

De atlas begint met 3 bladzijden 'algemene' kaarten: kaartschalen en voorstelling van bergen, karakteristieke landschappen. Daarna zijn er 10 bladzijden met kaarten van Duitsland, Zwitserland en de Alpen. Vervolgens komen 12 bladzijden met kaarten van de Europese landen. Daarna komen in 18 bladzijden de werelddelen en de Duitse koloniën aan de orde. Tenslotte zijn er 7 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld, en als laatste is er een kaart met de Aarde als hemellichaam.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Enkele kaarten (Duitsland en deelkaarten) hebben een staatkundige kleuring. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er zowel een natuurkundige als een staatkundige versie. De deelkaarten van de werelddelen zijn meestal natuurkundig gekleurd. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal – waardoor de kaarten goed met elkaar vergelijkbaar zijn.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "Deutscher Schulatlas" en rechts het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staan de kaartprojectie, een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Uitgaven

Van de 4e druk bestaan uitgaven uit de jaren 1904 en 1905. Bij dit exemplaar staat op de titelpagina het jaar 1905.

Vergelijking met de 2e druk (1899)

Vergeleken met de 2e druk zijn er in de 3e en 4e druk de nodige wijzigingen. Het aantal kaarten is toegenomen van 48 tot 51, vooral door de toevoeging van kaarten van Nederland en België, Zuid-Scandinavië, Rusland; door de laatste twee kon de kaart van Noord-Europa vervallen. Enkele kaarten zijn 'verschoven', zoals Zuid-Duitsland → Duits middelgebergte, Hongarije → Oostenrijk-Hongarije.

Van sommige kaarten is de kleuring veranderd van natuurkundig in staatkundig (Noord-Duitsland) of andersom (Zuidelijk Azië, Duitse koloniën). Enkele kaarten die eerst op twee bladzijden stonden, zijn gesplitst in twee aparte kaarten (Noord-Duitsland, Halfronden). De bijkaart 'Plateaugebirge (Schwäbischer Jura)' op blad 2/3 is vervangen door 'Hochgebirge (Berner Oberland)'. Details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een aparte pagina met plaatjes van de 5e en de 2e druk ter vergelijking naast elkaar.Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 4th edition (1904-1905)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS