Singers neuer vollständiger Taschen-Atlas (1913)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Singers neuer vollständiger Taschen-Atlas
Uitgever: J. Singer, Berlin
Licentie: "Verlag für Kunst und Wissenschaft" Albert Otto Paul, Leipzig
Jaar: 1913

Titelpagina: Singers neuer vollständiger Taschen-Atlas
1913  J. Singer & Co., Verlag, Berlin C 2
Vertaling:
Singers nieuwe volledige Zakatlas
1913  Uitgeverij J. Singer & Co., Berlijn C 2

Titel op de band: Singers neuer vollständiger Taschen-Atlas
mit 34 Haupt- und 18 Neben-Karten
J. Singer & Co. Verlag  Berlin C 2
Vertaling:
Singers nieuwe volledige Zakatlas
met 34 hoofd- en 18 bijkaarten
Uitgeverij J. Singer & Co.  Berlijn C 2

Band

De atlas heeft een grijze linnen band van  10,5 × 15,5 cm (B × H).  Op de voorkant staan de titel, de naam van de uitgever en een globe binnen een decoratief kader. De achterkant is leeg.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina waarbij op de achterkant de drukker "Buchdruckerei Gutenberg Albert Paul, Leipzig" vermeld wordt – de enige verwijzing naar de oorspronkelijke uitgever van de kaarten. Daarna komen 64 bladzijden met informatie over de landen van de wereld. Tenslotte zijn er de 34 kaarten, elk op twee bladzijden, met een bladformaat van  20 × 15 cm. Er is geen register.

Het kaartendeel begint met een wereldkaart en een kaart van Europa. Daarna komen kaarten van Duitsland en koloniën (5 bladen), Oostenrijk-Hongarije en Zwitserland (6 bladen), de overige landen van Europa (6), Azië (5), Afrika (3), Amerika (5) en Australië (2). Daarbij zijn er steeds een overzichtskaart en een of meer deelkaarten. Details zijn te vinden in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn uitgevoerd in kleurenlithografie. Ze zijn staatkundig gekleurd (vlakkleur). De bergen zijn op de deelkaarten aangegeven met een zwarte arcering; op de overzichtskaarten wordt geen reliëf getoond. Onderaan de kaarten staan de schaal en een schaalstok.

Vergelijking met de uitgave 1905

Vergeleken met de uitgave van 1905 – en dus met de atlassen in de Miniatur-Bibliothek – is de meest opvallende verandering het formaat van de kaarten. Die zijn met 25% vergroot, wat de duidelijkheid van het kaartbeeld bevordert.

Er is één kaart toegevoegd: de wereldkaart. Op enkele kaarten (Duitsland, Duitse koloniën, Oostenrijk-Hongarije) zijn bijkaartjes toegevoegd of gewijzigd. De volgorde van de kaarten is soms anders. Alle details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van de kaarten van beide atlassen ter vergelijking naast elkaar.


Bronnen:Singers neuer vollständiger Taschen-Atlas (1913)© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS