Singer, Neuer vollständiger Taschen-Atlas (1905)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Neuer vollständiger Taschen-Atlas
Uitgever: J. Singer, Berlin - Leipzig
Licentie: "Verlag für Kunst und Wissenschaft" Albert Otto Paul, Leipzig
Jaar: 1905

Titelpagina: Neuer vollständiger Taschen-Atlas
mit 33 Haupt- und 16 Nebenkarten
sowie erdkundlichen und volkswirtschaftlichen Zahlenaufzeichnungen.
Vertaling:
Nieuwe volledige Zakatlas
met 33 hoofd- en 16 bijkaarten
en verder geografische en economische gegevens

Titel op voorkant band: Neuer vollständiger Taschen-Atlas
mit 33 Haupt- und 16 Nebenkarten.
Berlin – Leipzig 1905
Verlag J. Singer & Co.

Band

De atlas heeft een groene band van calico (gedrukt katoen) van  8,5 × 12,5 cm (B × H).  Op de voorkant staan de titel en het logo van de uitgever binnen een decoratief Jugendstil-kader. De achterkant is leeg. De rug ontbreekt bij dit exemplaar. De schutbladen hebben een zich herhalend decoratief patroon.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, 16 bladzijden met geografische en statistische gegevens, en 33 kaartbladen, elk op 2 bladzijden, met op de achterkanten verdere statistische gegevens van de gebieden die op de kaarten zijn afgebeeld.

De atlas bestaat in feite uit 6 delen met elk een eigen nummering van de bladzijden: de 6 aparte atlassen (2e reeks) in de Miniatur-Bibliothek. Deze delen zijn Duitsland (5 kaarten), Oostenrijk-Hongarije en Zwitserland (6 kaarten) en de werelddelen Europa (7), Azië (5), Afrika en Australië (5) en Amerika (5). Ze bevatten steeds een overzichtskaart en enkele deelkaarten. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn uitgevoerd in kleurenlithografie. Ze zijn staatkundig gekleurd (vlakkleur). De bergen zijn op de deelkaarten aangegeven met een zwarte arcering; op de overzichtskaarten wordt geen reliëf getoond. Onderaan de kaarten staan de schaal en een schaalstok.

Vergelijking met de atlassen in de Miniatur-Bibliothek

De kaarten in deze atlas zijn dezelfde als die in de atlassen (2e reeks) in de Miniatur-Bibliothek, inclusief de achterkanten met statistische gegevens. Ze zijn hier gebonden in één band. Verder zijn toegevoegd een titelpagina en 16 bladzijden met geografische en statistische gegevens, die in de atlassen van de Miniatur-Bibliothek niet voorkomen.Singer, Neuer vollständiger Taschen-Atlas (1905)


© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS