Atlas über alle Theile der Erde, Oostenrijkse uitgave (1839)
(Woerls Schul-Atlas)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas über alle Theile der Erde / Woerl's Schul-Atlas
Auteur: Joseph Edmund Woerl
Uitgever: Herder, Freiburg im Breisgau
Jaar: 1839 (2de druk, Oostenrijke uitgave)

Titel: Atlas über alle Theile der Erde
in 32 Blättern
für Österreichs Schulen
Vertaling:
Atlas van de gehele aarde
in 32 kaartbladen
voor de scholen van Oostenrijk

Band

Woerl: Atlas über alle Theile der Erde, 1839 (Oestr. Ausg.)
Planigloben Woerl: Atlas über alle Theile der Erde, 1839 (Oestr. Ausg.)
Planigloben   XL
Halfronden

Mijn exemplaar van de atlas bestaat uit een map met de 33 (!) losse kaarten en een handgeschreven inhoudsopgave. De afmetingen van de kaarten zijn  41 × 31 cm (B × H).

Inhoud

De atlas bevat 33 enkelzijdig bedrukte kaartbladen vervaardigd in lithografie (steendruk). Bijna alle kaarten zijn met de hand gekleurd (randkleur); alleen de kaart van de bergen en rivieren in Duitsland is ongekleurd. In de benedenmarge staat steeds de vermelding van het drukprocedé (lithografie) en de naam van de uitgever B. Herder in Freiburg im Breisgau.

Op drie van de kaarten komt het jaartal 1836 voor, steeds als jaar waarin een bepaalde wijziging is opgetreden. Deze kaarten dateren dus van 1836 of later. De overige kaarten zijn niet gedateerd; zie ook de lijst van kaarten en datering.

De meeste kaarten – 28 van de 33 – komen ook voor in de Duitse uitgave van de atlas, maar niet in dezelfde volgorde. Sommige kaartbladen zijn daarom dubbel genummerd: in de bovenmarge staat het nummer in de Duitse uitgave, en in de rechtermarge het nummer van de Oostenrijkse uitgave. Op de pagina met plaatjes staat daarvan een voorbeeld; zie ook de lijst van kaarten en nummering. Overigens komen in de Duitse uitgave van de atlas veel meer dubbele nummers voor dan in deze Oostenrijkse uitgave. Hier wordt bovendien vaak alleen het 'Duitse' bladnummer gegeven en juist niet het 'Oostenrijkse'.

In de 'Oostenrijkse' volgorde begint de atlas met een wereldkaart met verschillende halfronden, gevolgd door 2 kaarten van Europa: een met bergen en rivieren en een met landsgrenzen. Daarna komen 6 kaarten van Oostenrijk, 6 kaarten van Duitsland en 10 kaarten van de overige Europese landen. Vervolgens is er 1 kaart van het Bijbelse Palestina, 1 kaart van Azië en 1 van Afrika, 4 kaarten van Amerika – aparte kaarten van de Verenigde staten en van West-Indië en Midden-Amerika – en tenslotte 1 kaart van Australië/Oceanië. Enkele kaarten hebben bijkaartjes van de belangrijkste steden in het gebied; zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Vergelijking met de Duitse uitgave

Vergeleken met de Duitse uitgave (2e druk, 1838) zijn dit de belangrijkste verschillen.Atlas über alle Theile der Erde, Austrian version (1839)
(Woerls Schul-Atlas)


© M. Witkam, 2009

valid HTML    valid CSS