Hartleben. Wien, Pest, Leipzig

See below for (a summary of) this text in English.

Grote atlassen

Atlassen met kaarten en (veel) tekst

Volksatlassen

Atlassen zonder uitgebreid tekstdeel

Uitgave voor Duitsland

Speciale atlassen

Lexicon



Bronnen:


Hartleben. Wien, Pest, Leipzig

Comprehensive atlases

Atlases with maps and (many) text pages

Popular atlases

Atlases without an extensive text part

Version for Germany

Special atlases

Lexicon



Bronnen:


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS