Hartleben's Atlas von Afrika (1886)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas von Afrika
Uitgever: Hartleben. Wien, Pest, Leipzig
Jaar: 1886

Titelpagina: Atlas von Afrika
50 colorirte Karten auf 18 Tafeln
mit einem geographisch-statistischen Text
[vignette]
Wien, Pest, Leipzig.
A. Hartleben's Verlag.
1886.
Vertaling:
Atlas van Afrika
50 kaarten in kleur op 18 kaartbladen
met een geografisch-statistische tekst
[vignet]
Wenen, Pest, Leipzig.
A. Hartleben's Uitgeversmaatschappij.
1886.

Band

De atlas is gebonden in een band van donkergroen 'calico' (gedrukt katoen) van  17 × 23,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel 'Atlas von Afrika', een afbeelding van wereldbol, kaarten en schrijfgerei, en de naam van de uitgever. Het geheel wordt omringd door een zich herhalend ornament met bloemmotief. Op de achterkant staat het vignet van de uitgever

Inhoud

De atlas bevat titelpagina met op de achterkant een lijst van de kaarten in de atlas. Daarna komen 14 pagina's tekst met geografische en statistische gegevens over Afrika. Tenslotte zijn er 18 kaarten waarvan 8 op twee pagina's; zie ook de inhoudsopgave.

Eerst zijn er 4 overzichtskaarten van Afrika: een staatkundige kaart, een hoogtekaart, een kaart van de vegetatie en een etnografische kaart. Daarna zijn er 12 kaarten van diverse regio's. Tenslotte is er een verkeerskaart en een kaart van de belangrijkste eilanden. De kaarten van de regio's hebben heel verschillende schalen; zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. Bovenaan staat links steeds de tekst 'Afrika' en rechts het kaartnummer in Romeinse cijfers voorafgegaan door 'Taf.' (Tafel). Linksonder wordt de uitgever genoemd: 'A. Hartleben's Verlag' en rechtsonder de drukker: 'Kartogr. lith. Anst. v. G. Freytag. Wien.'Hartleben's Atlas von Afrika (1886)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS