Γκαρπολάς-Ρεφερενδάρης, Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας (1837)
Garpolas-Referendaris, Genikos scholastikos atlas (1837)
en Stielers Schul-Atlas, 14e druk (1835)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van Genikos scholastikos atlas en Stielers Schul-Atlas ter vergelijking naast elkaar. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


Γκαρπολάς-Ρεφερενδάρης, Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας (1837)
Garpolas-Referendaris, Genikos scholastikos atlas (1837)
and Stielers Schul-Atlas, 14th edition (1835)

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Titelpagina / Title page
Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
Titelpagina / Title page Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
Titelpagina / Title page   XL
Stielers Schul-Atlas, 1835
Titelpagina / Title page Stielers Schul-Atlas, 1835
Titelpagina / Title page   XL

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomst / no correspondence Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomst / no correspondence
Stielers Schul-Atlas, 1835
Toelichting / Explanations Stielers Schul-Atlas, 1835
Toelichting, mededelingen / Explanations, information   XL

Kaarten / Maps Sterrenkunde / Astronomy
Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Stielers Schul-Atlas, 1835
I. Das Planeten System Stielers Schul-Atlas, 1835
I. Das Planeten System   XL
Zonnestelsel / Solar system

Wereld / World
Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Stielers Schul-Atlas, 1835
IIa. Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel Stielers Schul-Atlas, 1835
IIa. Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel   XL
Westelijk halfrond, oostelijk halfrond / Western hemisphere, eastern hemisphere

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ   XL
Oostelijk halfrond / Eastern hemisphere
Stielers Schul-Atlas, 1835
IIa. Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel Stielers Schul-Atlas, 1835
IIa. Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel   XL
Westelijk halfrond, oostelijk halfrond / Western hemisphere, eastern hemisphere

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
2. ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
2. ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ   XL
Westelijk halfrond / Western hemisphere
Stielers Schul-Atlas, 1835
IIa. Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel Stielers Schul-Atlas, 1835
IIa. Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel   XL
Westelijk halfrond, oostelijk halfrond / Western hemisphere, eastern hemisphere

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Stielers Schul-Atlas, 1835
IIb. Planiglob in Mercators Projection Stielers Schul-Atlas, 1835
IIb. Planiglob in Mercators Projection   XL
Wereldkaart in Mercatorprojectie / World map in Mercator projection

Europa / Europe
Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
3. ΕΥΡΩΠΗ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
3. ΕΥΡΩΠΗ   XL
Europa / Europe
Stielers Schul-Atlas, 1835
III. Europa Stielers Schul-Atlas, 1835
III. Europa   XL
Europa / Europe

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
4. ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
4. ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ   XL
Spanje en Portugal / Spain and Portugal
Stielers Schul-Atlas, 1835
IV. Spanien und Portugal Stielers Schul-Atlas, 1835
IV. Spanien und Portugal   XL
Spanje en Portugal / Spain and Portugal

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
5. ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
5. ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ   XL
Britse eilanden / British Isles
Stielers Schul-Atlas, 1835
VII. Die Brittischen Inseln Stielers Schul-Atlas, 1835
VII. Die Brittischen Inseln   XL
Britse Eilanden / British Isles

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
6. ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ και Λαουενβοῦργον Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
6. ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ και Λαουενβοῦργον   XL
Denemarken, Holstein en Lauenburg / Denmark, Holstein and Lauenburg
Stielers Schul-Atlas, 1835
IX. Dänemark, mit Holstein und Lauenburg Stielers Schul-Atlas, 1835
IX. Dänemark, mit Holstein und Lauenburg   XL
Denemarken met Holstein en Lauenburg / Denmark with Holstein and Lauenburg

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
7. ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
7. ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ   XL
Zweden en Noorwegen / Sweden and Norway
Stielers Schul-Atlas, 1835
VIII. Schweden, Norwegen und Dänemark Stielers Schul-Atlas, 1835
VIII. Schweden, Norwegen und Dänemark   XL
Zweden, Noorwegen en Denemarken / Sweden, Norway and Denmark

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
8. ΓΑΛΛΙΑ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
8. ΓΑΛΛΙΑ   XL
Frankrijk / France
Stielers Schul-Atlas, 1835
V. Frankreich Stielers Schul-Atlas, 1835
V. Frankreich   XL
Frankrijk / France

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
9. ἙΛΒΕΤΙΑ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
9. ἙΛΒΕΤΙΑ   XL
Zwitserland / Switzerland
Stielers Schul-Atlas, 1835
XIVb. Die Schweiz, auch Fürstenthum Lichtenstein Stielers Schul-Atlas, 1835
XIVb. Die Schweiz, auch Fürstenthum Lichtenstein   XL
Zwitserland, Liechtenstein / Switzerland, Liechtenstein

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
10. ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
10. ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία   XL
Italië, Kroatië en Dalmatië / Italy, Croatia and Dalmatia
Stielers Schul-Atlas, 1835
VI. Italien, auch Illyrien, Croatien und Dalmatien Stielers Schul-Atlas, 1835
VI. Italien, auch Illyrien, Croatien und Dalmatien   XL
Italië, Illyrië, Kroatië en Dalmatië / Italy, Illyria, Croatia and Dalmatia

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
11. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
11. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ   XL
Keizerrijk Oostenrijk / Austrian Empire
Stielers Schul-Atlas, 1835
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Stielers Schul-Atlas, 1835
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
12. ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
12. ΓΕΡΜΑΝΙΑ   XL
Duitsland / Germany
Stielers Schul-Atlas, 1835
X. Deutschland, Niederlande, Kgr. Belgien und Schweiz Stielers Schul-Atlas, 1835
X. Deutschland, Niederlande, Kgr. Belgien und Schweiz   XL
Duitsland, Nederland, België en Zwitserland / Germany, Netherlands, Belgium and Switzerland

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
13. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
13. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ   XL
Koninkrijken Nederland en België / Kingdoms of the Netherlands and Belgium
Stielers Schul-Atlas, 1835
XI. Nordwestl. Deutschland und Niederlande, auch Belgien Stielers Schul-Atlas, 1835
XI. Nordwestl. Deutschland und Niederlande, auch Belgien   XL
Noordwest-Duitsland, Nederland en België / Northwestern Germany, Netherlands and Belgium

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Stielers Schul-Atlas, 1835
XII. Nordöstliches Deutschland Stielers Schul-Atlas, 1835
XII. Nordöstliches Deutschland   XL
Noordoost-Duitsland / Northeastern Germany

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Stielers Schul-Atlas, 1835
XIII. Südwestliches Deutschland und Schweiz Stielers Schul-Atlas, 1835
XIII. Südwestliches Deutschland und Schweiz   XL
Zuidwest-Duitsland en Zwitserland / Southwestern Germany and Switzerland

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Stielers Schul-Atlas, 1835
XIVa. Südöstliches Deutschland Stielers Schul-Atlas, 1835
XIVa. Südöstliches Deutschland   XL
Zuidoost-Duitsland / Southeastern Germany

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
14. ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
14. ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ   XL
Europees Rusland / Russia in Europe
Stielers Schul-Atlas, 1835
XVb. Europäisches Russland Stielers Schul-Atlas, 1835
XVb. Europäisches Russland   XL
Europees Rusland / Russia in Europe

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
15. ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
15. ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία   XL
Pruisen, Polen en Krakau / Prussia, Poland and Cracow
Stielers Schul-Atlas, 1835
XVa. Preussen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen Stielers Schul-Atlas, 1835
XVa. Preussen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen   XL
Pruisen, Polen, Galicië, Hongarije, Zevenburgen / Prussia, Poland, Galicia, Hungary, Transylvania

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
16. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
17. ΕΛΛΑΣ μετά τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
16. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ   XL
Europees Turkije / Turkey in Europe
17. ΕΛΛΑΣ μετά τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας   XL
Griekenland en de eilanden van Klein-Azië / Greece and the island of Asia Minor
Stielers Schul-Atlas, 1835
XVI. Die Europaeische Türkey, Griechenland und die Jonischen Inseln Stielers Schul-Atlas, 1835
XVI. Die Europaeische Türkey, Griechenland und die Jonischen Inseln   XL
Europees Turkije, Griekenland en de Ionische Eilanden / Turkey in Europe, Greece and the Ionian Islands

Andere werelddelen / Other continents
Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
18. ΑΣΙΑ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
18. ΑΣΙΑ   XL
Azië / Asia
Stielers Schul-Atlas, 1835
XVIIa. Asia Stielers Schul-Atlas, 1835
XVIIa. Asia   XL
Azië / Asia

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Stielers Schul-Atlas, 1835
XVIIb. Ostindien mit den Inseln Stielers Schul-Atlas, 1835
XVIIb. Ostindien mit den Inseln   XL
Oost-Indië en de Indische Archipel / East Indies and the Malay Archipelago

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
19. ΑΦΡΙΚΗ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
19. ΑΦΡΙΚΗ   XL
Afrika / Africa
Stielers Schul-Atlas, 1835
XVIII. Africa Stielers Schul-Atlas, 1835
XVIII. Africa   XL
Afrika / Africa

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
20. ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
20. ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ   XL
Noord-Amerika / North America
Stielers Schul-Atlas, 1835
XIXa. Nord-America und West-Indien Stielers Schul-Atlas, 1835
XIXa. Nord-America und West-Indien   XL
Noord-Amerika en West-Indië / North America and West Indies

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Stielers Schul-Atlas, 1835
XIXb. Vereinigte Staaten von Nord-America, und Canada Stielers Schul-Atlas, 1835
XIXb. Vereinigte Staaten von Nord-America, und Canada   XL
Verenigde Staten van Noord-Amerika, en Canada / United States of North America, and Canada

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Stielers Schul-Atlas, 1835
XIXc. West-Indien und Centro-America Stielers Schul-Atlas, 1835
XIXc. West-Indien und Centro-America   XL
West-Indië en Midden-Amerika / West Indies and Central America

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
21. ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
21. ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ   XL
Zuid-Amerika / South America
Stielers Schul-Atlas, 1835
XX. Süd-America Stielers Schul-Atlas, 1835
XX. Süd-America   XL
Zuid-Amerika / South America

Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
22. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
22. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ   XL
Australië en Oceanië / Australia and Oceania
Stielers Schul-Atlas, 1835
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Stielers Schul-Atlas, 1835
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS