Γκαρπολάς(-Ρεφερενδάρης), Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας (1837, 1840)
Garpolas(-Referendaris), Genikos scholastikos atlas (1837, 1840)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


Γκαρπολάς(-Ρεφερενδάρης), Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας (1837, 1840)
Garpolas(-Referendaris, 1840, Genikos scholastikos atlas (1837, 1840)

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Band, titelpagina's / Binding, title pages
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
Voorkant band / Front cover Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
Voorkant band / Front cover   XL

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
Titelpagina / Title page Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
Titelpagina / Title page   XL
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1840
Titelpagina / Title page Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1840
Titelpagina / Title page   XL

Kaarten / Maps Wereld / World
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ   XL
Oostelijk halfrond / Eastern hemisphere
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
2. ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
2. ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ   XL
Westelijk halfrond / Western hemisphere

Europa / Europe
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
3. ΕΥΡΩΠΗ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
3. ΕΥΡΩΠΗ   XL
Europa / Europe

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
4. ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
4. ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ   XL
Spanje en Portugal / Spain and Portugal
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
5. ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
5. ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ   XL
Britse eilanden / British Isles

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
6. ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ και Λαουενβοῦργον Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
6. ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ και Λαουενβοῦργον   XL
Denemarken, Holstein en Lauenburg / Denmark, Holstein and Lauenburg
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
7. ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
7. ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ   XL
Zweden en Noorwegen / Sweden and Norway

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
8. ΓΑΛΛΙΑ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
8. ΓΑΛΛΙΑ   XL
Frankrijk / France
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
9. ἙΛΒΕΤΙΑ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
9. ἙΛΒΕΤΙΑ   XL
Zwitserland / Switzerland

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
10. ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
10. ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία   XL
Italië, Kroatië en Dalmatië / Italy, Croatia and Dalmatia
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
11. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
11. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ   XL
Keizerrijk Oostenrijk / Austrian Empire

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
12. ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
12. ΓΕΡΜΑΝΙΑ   XL
Duitsland / Germany
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
13. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
13. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ   XL
Koninkrijken Nederland en België / Kingdoms of the Netherlands and Belgium

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
14. ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
14. ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ   XL
Europees Rusland / Russia in Europe
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
15. ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
15. ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία   XL
Pruisen, Polen en Krakau / Prussia, Poland and Cracow

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
16. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
16. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ   XL
Europees Turkije / Turkey in Europe
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
17. ΕΛΛΑΣ μετα τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
17. ΕΛΛΑΣ μετα τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας   XL
Griekenland en de eilanden van Klein-Azië / Greece and the islands of Asia Minor

Andere werelddelen / Other continents
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
18. ΑΣΙΑ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
18. ΑΣΙΑ   XL
Azië / Asia
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
19. ΑΦΡΙΚΗ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
19. ΑΦΡΙΚΗ   XL
Afrika / Africa

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
20. ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
20. ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ   XL
Noord-Amerika / North America
Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
21. ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
21. ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ   XL
Zuid-Amerika / South America

Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
22. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας / Genikos scholastikos atlas, 1837
22. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ   XL
Australië en Oceanië / Australia and Oceania© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS