Glaser's Topisch-Physikalischer Atlas, 2e druk (1855)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Topisch-Physikalischer Atlas
Auteur: Carl Glaser
Redactie: Traugott Bromme
Uitgever: Krais & Hoffmann, Stuttgart
Jaar: 1855 (2e druk)

Titelpagina: Dr. C. Glaser’s Topisch-Physikalischer Atlas
in 18 Blättern mit erläuterndem Texte.
Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage,
herausgegeben von Tr. Bromme.
Stuttgart. Verlag von Krais & Hoffmann.
Vertaling:
Dr. C. Glaser’s Atlas van de Fysische Geografie
in 18 kaartbladen met verklarende tekst.
Tweede, uitgebreide en verbeterde druk,
onder redactie van Tr. Bromme.
Uitgeverij Krais & Hoffmann, Stuttgart

Band

De gevouwen kaarten zijn met de verklarende tekst gebonden in een kartonnen band. Op de voorkant daarvan is een verkleinde afdruk van de titelpagina, met inhoudsopgave, geplakt. Op de achterkant staat een overzicht van andere atlassen van dezelfde uitgever (zonder jaartal).

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, 50 pagina's met verklarende tekst bij de kaarten, en 18 met de hand gekleurde kaartbladen vervaardigd in lithografie (steendruk). Van de kaarten zijn er, zonder substantiële wijzigingen, 12 overgenomen uit de 1e druk van deze atlas en 6 uit de Atlas zu Alexander v. Humboldt's Kosmos. Zie voor de details de lijst van herkomst van de kaarten.

Onderaan de 12 kaarten die zijn overgenomen uit de 1e druk, staat de naam van de cartograaf/graveur "Ausgeführt in dem geogr. lithogr. Institute v. C. Glaser in Darmstadt"; meestal staat daar ook de naam van de uitgever van de 1e druk "Mannheim: bei Heinrich Hoff". Op de 6 kaarten die zijn overgenomen uit Atlas zu Humboldt's Kosmos, staan de namen van de ontwerper Tr. Bromme en de tekenaar E. Winckelmann. Hier staat wel de naam van de uitgever van de 2e druk "Stuttgart: Verlag von Krais & Hoffmann."

Het tekstdeel van de atlas geeft een uitgebreide toelichting bij de kaarten. Min of meer in dezelfde volgorde als de kaarten worden daar behandeld: de Aarde als planeet; water, lucht en land; geologie; verspreiding van planten, dieren en mensen. Verder is er een natuurkundige beschrijving van de werelddelen. Zie voor de details de inhoudsopgave van het tekstdeel.

De eerste 10 kaartbladen hebben als thema de hierboven genoemde, in het tekstdeel behandelde, onderwerpen. De andere 8 bladen bevatten natuurkundige kaarten van Europa, Duitsland, Frankrijk-Spanje, Italië-Griekenland, Azië, Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Zie ook de inhoudsopgave van het kaartendeel. Op deze kaarten is het laagland aangegeven met groene vlakkleur; de bergen zijn in bruine arcering gedrukt.


Glaser's Topisch-Physikalischer Atlas, 2nd edition (1855)


© M. Witkam, 2009

valid HTML    valid CSS