Glaser's Atlas über alle Theile der Erde, 1e druk (1842)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas über alle Theile der Erde
Auteur: Carl Glaser
Uitgever: Heinrich Hoff, Mannheim
Jaar: 1842 (1e druk)

Titelpagina: Atlas über alle Theile der Erde in 28 Blättern.
Mit besonderer Berücksichtigung der geschichtlich wichtigen Orte,
nach den neuesten und besten Quellen mit Benutzung der Werke von
Berghaus, V. Hoffmann, Ritter, Schacht und Volger
entworfen und bearbeitet von Carl Glaser.
Mannheim  Verlag von Heinrich Hoff.
Vertaling:
Atlas van de gehele Aarde in 28 kaarten.
Met speciale aandacht voor de historisch belangrijke plaatsen,
naar de nieuwste en beste bronnen met gebruikmaking van de werken van
Berghaus, V. Hoffmann, Ritter, Schacht en Volger
ontworpen en bewerkt door Carl Glaser.
Mannheim, uitgeversmaatschappij Heinrich Hoff.

Band

Mijn exemplaar van de atlas is recent opnieuw ingebonden. De kaarten, bijgesneden tot  33 × 26 cm (B × H),  zijn niet gevouwen. Ik heb geen gegevens over de oorspronkelijke band.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, met vermelding van auteur en uitgever en verwijzing naar de geraadpleegde literatuur, en 28 kaartbladen. De kaarten zijn vervaardigd in lithografie (steendruk). Ze zijn met de hand gekleurd (randkleur). Onderaan de kaarten staat steeds de vermelding van het 'Geogr. lithogr. Institut v. C. Glaser in Darmstadt' en van de uitgever Heinrich Hoff in Mannheim. Rechtsboven staat 'Atlas von C. Glaser Nº (bladnummer)'. Er worden geen cartografen of graveurs vermeld.

Er zijn 2 wereldkaarten en 6 kaarten van de werelddelen. De andere kaarten zijn voornamelijk van landen in Europa (18 bladen), met de nadruk op Duitsland (7 bladen). Buiten Europa hebben alleen Oost-Indië (Brits Indië) en West-Indië een apart kaartblad. Zie voor de details het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal.


Glaser's Atlas über alle Theile der Erde, 1st edition (1842)


© M. Witkam, 2009

valid HTML    valid CSS