Topographisch-militairischer Atlas der Niederlande (1820)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij hoort ook de volgende pagina

Titelgegevens

Titel: Topographisch-militairischer Atlas der Niederlande
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar
Jaar: 1820

Duitstalige titel: Topographisch-militairischer Atlas von dem Königreiche der Niederlande
nach den besten Hülfsquellen entworfen von C.F. Weiland
und gezeichnet von C.F. Weiland und H.W. Berghaus.
in 40 Sectionen herausgegeben von dem Geographischen Institute
Weimar 1820.
Vertaling:
Topografische Militaire Atlas van het Koninkrijk der Nederlanden
naar de beste bronnen ontworpen door C.F. Weiland
en getekend door C.F. Weiland en H.W. Berghaus.
Uitgegeven in 40 bladen door het Geografische Instituut
Weimar  1820.

Franstalige titel: Carte topographique et militaire du Royaume des Pays-Bas
dressée d'après les meilleurs materiaux
par C.F. Weiland et H.W. Berghaus.
Weimar  à l'Institut Géographique.
1818.
Vertaling:
Topografische Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden
naar de beste bronnen ontworpen
door C.F. Weiland en H.W. Berghaus.
Weimar  Geografisch Instituut.
1818.

Inhoud

De atlas bevat 38 kaartbladen of secties die het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden in 1820 weergeven, dus inclusief het huidige België en Luxemburg. Er is een apart titelblad in het Duits waarop ook de bladwijzer staat. De Franstalige titel met bladwijzer staat op blad 1, waarop verder alleen het eiland Terschelling staat. De legenda staat op blad 7 – ook een blad met veel ruimte – en de schalen van de kaarten staan op blad 11; bij opmeten blijkt de schaal 1:178.600 te zijn. De afmetingen van het kaartkader zijn  31 × 41 cm (H × B)  en van het kaartbeeld  28,5 × 38,5 cm.  Bij dit exemplaar zit geen register.

De kaarten zijn vervaardigd in koperdruk. Bij dit exemplaar zijn ze ongekleurd gelaten, hoewel de bladwijzer wel een 'Farbenerklaerung' geeft voor de indeling in provincies. Bovenaan staat steeds het sectienummer in Romeinse cijfers. Bij de kaarten aan de oostgrens, die ook delen van Duitsland weergeven, is dat nummer vaak op een papiertje over het 'Duitse' nummer geplakt – zie ook de bladwijzer van de Topographisch-militairische Karte van Duitsland. Onderaan de kaarten staat de naam van de uitgever 'Weimar, im Verlage des Geograph. Instituts'.

In de marges van de kaarten staat de tekst 'Jung.Sect.' (jungit sectio = het aansluitende blad is) met het nummer van het naastliggende blad. De tekst 'Jung' wordt wel eens opgevat als de naam van de auteur van de kaart. De kaarten zijn verdeeld in 24 rechthoeken. In het kaartkader staan daarbij vaak, maar niet altijd, horizontaal de letters A-F, verticaal de cijfers 1-4. Hierdoor wordt het zoeken van een naam op de kaart met behulp van het register vergemakkelijkt.

De kaarten zijn niet gedateerd. Volgens de Duitse titelpagina van 1820 zijn ze ontworpen door Carl Ferdinand Weiland (1782-1847) en getekend door Weiland en Heinrich Karl Wilhelm Berghaus (1797-1884). Op de kaarten komen hun namen niet voor. Op enkele kaarten staat wel rechtsonder de naam van de graveur. Deze namen zijn L. Beyer (bladen 8, 13), A. Bürck (22, 24, 28), Gerrich (34), Haase (31) en Carl Schumann (6).

Op de kaarten staat alle informatie die je op een topografische kaart kunt verwachten: steden, grotere en kleinere dorpen, landhuizen, wegen en waterwegen, bossen, reliëf en dergelijke. De provinciegrenzen staan alleen op de Duitse bladwijzer. De grens van Nederland en Frankrijk, nog niet definitief in de tijd dat de kaarten werden getekend, ontbreekt ook op de kaarten.

Bron:Topographisch-militairischer Atlas der Niederlande (1820)

Source:© M. Witkam, 2010
(rev. 2014-08-08)

valid HTML    valid CSS