Compendiöser Atlas, 14e druk (1861-1867)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Compendiöser allgemeiner Atlas
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar
Jaar: 1861-1867 (14e druk)

Titelpagina: H. Kiepert's compendiöser allgemeiner Atlas der Erde und des Himmels
Vierzehnte Auflage.
Neu bearbeitet von Dr. Richter, Lehrer an der Realschule zu Weimar, und Ad. Gräf.
Inhalt: ...
Weimar  Geographisches Institut  1867
Vertaling:
H. Kiepert's beknopte algemene Atlas van de Aarde en de Hemel
Veertiende druk.
Volledig herzien door Dr. Richter, leraar aan het Atheneum te Weimar, en Ad. Gräf.
Inhoud: ...
Weimar  Geographisches Institut  1867

Band

Dit exemplaar is gebonden in een kartonnen band beplakt met gemarmerd papier, met een leren rug, zonder titel of andere aanduidingen van de inhoud. De afmetingen zijn  32 × 25 cm (B × H).  De kaarten zijn ongevouwen ingebonden. Bij deze atlas is ingebonden de 15e druk (1864) van de Atlas der alten Welt.

Inhoud

De atlas begint met een titelpagina met inhoudsopgave. Daarna komen 8 bladzijden met toelichting bij de vijf natuurkundige kaarten en 2 bladzijden met taalkundige opmerkingen. Het kaartendeel, met 36 kaarten, begint met de 5 natuurkundige kaarten en een lijst van gebruikte afkortingen van bergnamen op de natuurkundige kaart van Midden-Europa. Daarna komen een wereldkaart, een kaart van Europa en 19 kaarten van de Europese landen met de nadruk op Midden-Europa (11 kaarten). Daarna zijn er 8 kaarten van de overige werelddelen. Tenslotte zijn er 2 sterrenkundige kaarten. Er is geen register. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Op de 5 natuurkundige kaarten – Wereld, Amerika, Azië, Europa, Midden-Europa – staan bergketens en vulkanen, rivieren, zeestromen, winden en dergelijke afgebeeld. Op de kaarten van Azië en Europa is ook informatie te vinden over klimaat en vegetatie. Op de kaart van Midden-Europa zijn laagland en zeeën aangegeven met een vlakkleur. Op de andere 28 kaarten ligt de nadruk op de staatkundige indeling, aangegeven door een randkleur met bies. De 2 sterrenkundige kaarten zijn ongekleurd.

De kaarten zijn meestal vervaardigd in kopergravure – blad 34, zonnestelsel, in lithografie – en met de hand gekleurd. Rechtsboven staat steeds een kaartnummer in Romeinse cijfers, maar dat komt niet altijd overeen met het nummer in de inhoudsopgave. In het midden van de benedenmarge staat de naam van de uitgever. Linksonder staat de naam van de cartograaf, meestal H. Kiepert en/of A. Gräf, soms ook C. Ohmann; een enkele kaar staat daar ook een jaartal. Op bijna alle kaarten worden de graveurs genoemd. Details zijn te vinden in de lijst van cartografen en graveurs.

Uitgaven

Van deze 14e druk zijn uitgaven bekend uit 1861 en 1867.

Vergelijking met eerdere uitgaven

Vergeleken met eerdere uitgaven – hier in het bijzonder de 11e druk (1853) – is de opzet van de atlas gelijk gebleven. Er zijn wel enkele wijzigingen te constateren.

Zie ook de pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Compendiöser Atlas, 14th edition (1861-1867)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS