Compendiöser Atlas, 11e druk (1853-1855)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Compendiöser allgemeiner Atlas
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar
Jaar: 1853-1855 (11e druk)

Titelpagina: Compendiöser allgemeiner Atlas der Erde und des Himmels.
Bearbeitet von H. Kiepert.
Inhalt: ...
Elfte verbesserte und vermehrte Auflage.
Weimar,  Druck und Verlag des Geographischen Instituts.  1853.
Vertaling:
Beknopte algemene Atlas van de Aarde en de Hemel.
Bewerkt door H. Kiepert.
Inhoud: ...
Elfde gecorrigeerde en uitgebreide druk.
Weimar,  gedrukt en uitgegeven door het Geographische Institut.  1853.

Band

Dit exemplaar is gebonden in een eenvoudige linnen (privé-)band zonder titel of andere aanduidingen van de inhoud. De afmetingen zijn  29 × 23 cm (B × H).  De kaarten zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas heeft een bladzijde met een decoratieve titel – misschien bedoeld voor op de band – en een titelpagina met inhoudsopgave. Daarna komen 2 bladzijden met taalkundige opmerkingen en 8 bladzijden met toelichting bij de vijf natuurkundige kaarten. Het kaartendeel, met 35 kaarten, begint met de 5 natuurkundige kaarten en een lijst van gebruikte afkortingen van bergnamen op de natuurkundige kaart van Midden-Europa. Daarna komen een wereldkaart, een kaart van Europa en 18 kaarten van de Europese landen met de nadruk op Midden-Europa (10 kaarten). Daarna zijn er 8 kaarten van de overige werelddelen. Tenslotte zijn er 2 sterrenkundige kaarten. Er is geen register. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Op de 5 natuurkundige kaarten – Wereld, Amerika, Azië, Europa, Midden-Europa – staan bergketens en vulkanen, rivieren, zeestromen, winden en dergelijke afgebeeld. Op de kaarten van Azië en Europa is ook informatie te vinden over klimaat en vegetatie. Op de kaart van Midden-Europa is laagland aangegeven met een vlakkleur. Op de andere 28 kaarten ligt de nadruk op de staatkundige indeling, aangegeven door een randkleur met bies. De 2 sterrenkundige kaarten zijn ongekleurd.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd. Rechtsboven staat steeds het kaartnummer in Romeinse cijfers. In het midden van de benedenmarge staat de naam van de uitgever en het jaar – hier steeds 1853. Linksonder staat op 34 kaarten de naam van de cartograaf, meestal H. Kiepert en soms ook C. Ohmann. Op 31 kaarten worden graveurs genoemd. Details zijn te vinden in de lijst van cartografen en graveurs.

Uitgaven

Van deze 11e druk zijn uitgaven bekend uit 1853 en 1855.Compendiöser Atlas, 11th edition (1853-1855)© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS