Compendieuser Atlas, 1e druk (1812-1823)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Compendieuser allgemeiner Atlas
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar
Jaar: 1812-1823 [1e druk]

Titelpagina (uitgave 1812): Compendieuser Allgemeiner Atlas
Nach den besten Quellen entworfen, und
zu allen Lehrbüchern beym Geographischen Unterrichte brauchbar
Weimar  Im Verlage des Geographischen Instituts.  1812.
Vertaling:
Beknopte algemene atlas
Ontworpen naar de beste bronnen, en
bruikbaar bij alle leerboeken voor het aardrijkskunde-onderwijs
Weimar  Uitgegeven door het Geographische Institut.  1812.

Titel op de band (uitgave 1812): Compendieuser Allgemeiner Atlas
zu allen Lehrbüchern beim geographischen Unterrichte brauchbar.
Weimar,  im Verlage des Geographischen Instituts  1812.

Titelpagina (uitgave 1818): Compendieuser Allgemeiner Atlas
Nach den besten Quellen entworfen, und
zu allen Lehrbüchern beym Geographischen Unterrichte brauchbar
Weimar  Im Verlage des Geographischen Instituts.  1816.

Titel op de band (uitgave 1818): Compendieuser Allgemeiner Attlas
zu allen Lehrbüchern beim geographischen Unterrichte brauchbar.
Weimar,  im Verlage des Geographischen Instituts  1818.

Titelpagina (uitgave 1823):
ontleend aan Espenhorst, Petermann's Planet vol. I, p. 147 Compendieuser Allgemeiner Atlas.
nach den besten Hülfsmitteln entworfen, und zum
Geographischen Unterrichte bei allen Lehrbüchern brauchbar eingerichtet
von C.F. Weiland.
Inhalt. ...
Weimar  Im Verlage des Geographischen Instituts  1823.

Band

De uitgaven uit 1812 en 1818 hebben een blauwe band van stevig papier met afmetingen  27 × 21 cm (B × H).  Om de rug zit een papieren versteviging. Op de voorkant is een etiket met de titel geplakt. Bij de uitgave uit 1818 is het woord Attlas gespeld met dubbel t. De kaarten zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De uitgaven uit 1812 en 1818 hebben een titelpagina, een inhoudsopgave van een pagina, en vervolgens 32 kaartbladen, enkelzijdig gedrukt op handgeschept papier. Het kaartendeel begint met 2 wereldkaarten waarop ook summier economische gegevens voorkomen: landbouwproducten, visvangst, mineralen. Daarna komen 23 kaarten van de Europese landen, met de nadruk op Midden-Europa (13 kaarten). Tenslotte zijn er 7 kaarten met de andere werelddelen en details van enkele regio's: Oost- en West-Indië, Verenigde Staten.

Het kaartendeel van de uitgave uit 1823 bestaat uit 30 kaartbladen: 2 wereldkaarten, 21 kaarten van de Europese landen, waarvan 11 voor Midden-Europa, en 7 kaarten van de andere werelddelen en enkele regio's: Zuidoost-Azië, Verenigde Staten, West-Indië.

Op bijna alle kaarten staat een jaartal. In de uitgave uit 1812 is dat steeds 1812, in de uitgave uit 1818 loopt het van 1814 tot en met 1817, in de uitgave uit 1823 zijn de het jaren 1823, 1824 en 1825. Zie ook de lijsten van kaarten en datering.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd, in vlakkleur (1812, 1818) of in randkleur (1823), naar de staatkundige indeling. Op de kaarten worden de namen van het gebied en van de uitgever genoemd, in de uitgave uit 1823 ook de cartograaf en soms de graveur. Er wordt geen schaal op vermeld, maar meestal is er wel een schaalstok waaruit de schaal is op te maken; zie de lijsten van kaarten, bijkaarten en schaal.

Uitgaven

Zoals boven gezegd verschillen de drie uitgaven nogal. De kaarten van de uitgaven uit 1812 en 1818 zijn vergelijkbaar maar de grenzen lopen heel anders. Een vergelijking van deze twee uitgaven is te vinden in de vergelijkende tabel en op de pagina met plaatjes van beide uitgaven.

Een vergelijking van de uitgaven uit 1818 en 1823 is nauwelijks zinvol. De uitgave uit 1823 is in feite een nieuwe editie. Voor de volledigheid is ook hier een pagina met plaatjes van beide uitgaven.Compendieuser Atlas, 1st edition (1812-1823)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS