Atlas öfver gamla verlden, 2e druk (1863)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas öfver gamla verlden
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar (Duitsland)
Jaar: 1863 (2e druk)

Titelpagina: Historisk-Geografisk Atlas öfver gamla verlden,
för Elementar-Undervisningen bearbetad och med upplysande ammärkningar försedd af H. Kiepert.
Efter Elfte Original-Upplagan, på Svenska af N.P. Nilsson, Rector Scholae.
Andra oförändrade Upplagan.
Innehåll: ...
Lund,  tryckt på Bokhandlaren C.W.K. Gleerups förlag, uti Berlingska Boktryckeriet‘  1863.
Vertaling:
Historisch-geografische Atlas van de Oudheid,
Voor schoolgebruik bewerkt en van toelichting voorzien door H. Kiepert.
Naar de oorspronkelijke elfde druk, in het Zweeds door N.P. Nilsson, Rector Scholae.
Tweede ongewijzigde druk.
Inhoud: ...
Lund,  gedrukt door de uitgeverij van C.W.K. Gleerups boekhandel, bij de Berlingska boekdrukkerij  1863.

Band

Dit exemplaar heeft een kartonnen band met leren hoeken en rug. De band is beplakt met gemarmerd papier. Op de voorkant zit een ruitvormig etiket met de titel.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met een lijst van de kaarten (in het Zweeds), een inhoudsopgave van het tekstdeel, een tekstdeel van 36 bladzijden, en 16 kaarten (in het Duits) van de landen in de – Griekse, Romeinse en Bijbelse – oudheid.

De atlas begint met een etnografische kaart van de in de Oudheid bekende wereld, met als bijkaarten het wereldbeeld volgens Herodotus en Ptolemaeus. Daarna komen, min of meer van oost naar west, kaarten van de landen die in de Oudheid bekend waren, met de nadruk op Griekenland en het Romeinse Rijk. Zo nodig zijn er bijkaarten om een bepaalde regio of periode te accentueren.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd, meestal randkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staat het bladnummer in Romeinse cijfers; onderaan staat meestal de naam van de tekenaar (steeds H. Kiepert), en verder de tekst "Weimar, Geographisches Institut" en vaak de naam van de graveur; zie de lijst van cartografen en graveurs.

Vergelijking met de Duitse uitgave

De kaarten in deze atlas zijn dezelfde als die in de overeenkomstige Duitse uitgave, bijvoorbeeld de 15e druk. Titelpagina, inhoudsopgave en tekstdeel zijn wel in het Zweeds geschreven. Het tekstdeel is geen letterlijke vertaling van de Duitse versie, maar een eigen tekst met een indeling in paragrafen die ook in de inhoudsopgave wordt gegeven. Met 36 bladzijden is het wat uitgebreider dan de 25 bladzijden in de Duitse uitgave.Atlas öfver gamla verlden, 2nd edition (1863)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS