Hand-Atlas der Erde und des Himmels, 42e druk (1856-1869)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Hand-Atlas der Erde und des Himmels
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar
Jaar: 1856-1869 (42e druk)

Titelpagina (uitgave 1860): Hand-Atlas der Erde und des Himmels.
In siebzig Blättern.
Zweiundvierzigste Auflage.
Bearbeitet von Dr. H. Kiepert, C. Gräf, A. Gräf und Dr. C. Bruhns.
Weimar, Geographisches Institut.
Vertaling:
Handatlas van de Aarde en de Hemel.
In 70 kaartbladen.
42e druk
Bewerkt door Dr. H. Kiepert, C. Gräf, A. Gräf en Dr. C. Bruhns.
Geographisches Institut, Weimar

Band

Hand-Atlas der Erde und des Himmels (1860)
Titelpagina Hand-Atlas der Erde und des Himmels (1860)
Titelpagina

In mijn exemplaar (1860) zijn de kaarten ongevouwen ingebonden. De band heeft daardoor het reuzenformaat van  72 × 59 cm (B × H).  De naam 'tafelatlas' zou daarbij passender geweest zijn.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, inhoudsopgave en 70 bladen met kaarten, de meeste in kleur. Op de titelpagina staat geen jaartal. Het genoemde jaar van uitgave (1860) is dat van de nieuwste kaarten in de atlas; zie ook de lijst van kaarten en datering.

In de uitgave uit 1860 staan aan het begin van de atlas 2 wereldkaarten: een kaart van het oostelijk en westelijk halfrond en een wereldkaart in Mercatorprojectie. Daarna komen 3 thematische kaartbladen: twee natuurkundige kaarten en een blad met bergprofielen. Vervolgens zijn er 2 kaarten van Europa, 23 kaarten van Oostenrijk en Duitsland en 19 kaarten van de overige Europese landen. Daarna komen 5 kaarten van Azië, 4 van Afrika, 7 van Amerika en 2 van Australië/Oceanië. De laatste 3 kaarten zijn van de noordelijke en zuidelijke sterrenhemel en van het zonnestelsel, wat de titel 'Hand-Atlas der Erde und des Himmels' ook aangeeft. In latere uitgaven – na de Oostenrijks-Pruisische Oorlog van 1866 – zijn de kaarten van Duitsland en Oostenrijk anders geordend.

Het formaat van de kaarten is uitzonderlijk groot:  70 × 57 cm (B × H).  De schaal van de kaarten is dan ook groter dan in andere Duitse wereldatlassen uit die tijd. De deelkaarten van Oostenrijk en Duitsland hebben bijvoorbeeld vaak een schaal van ongeveer 1:600.000. Van enkele andere Europese landen – Italië, Frankrijk – zijn ook grootschalige deelkaarten gegeven. De details zijn te vinden in het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal.

De meeste kaarten zijn vervaardigd in kopergravure – enkele in lithografie – en met de hand gekleurd (randkleur). Op meer dan de helft van de kaarten staat een jaartal. Bijna altijd wordt de naam van de cartograaf vermeld, meestal Adolf Gräf, Carl Gräf of Heinrich Kiepert. De drie astronomische kaarten zijn getekend door Carl Bruhns. Op veel kaarten wordt ook de naam van de graveur(s) vermeld. Zie voor de details de lijst van cartografen en graveurs.

Uitgaven

De 42e druk was officieel pas in 1861 voltooid. In de jaren 1856-1860 verschenen 'gemengde' uitgaven, waarin ook kaarten uit de vorige druk kunnen voorkomen. Verder verschenen er in bijna alle jaren tot en met 1869 herziene uitgaven van de 42e druk, waarop bijvoorbeeld de Italiaanse eenwording is verwerkt. Zie ook de pagina met plaatjes van de kaarten van de uitgaven van 1860 en 1869 ter vergelijking naast elkaar. De kaarten van Midden-Europa hebben in latere uitgaven – na de Oostenrijks-Pruisische Oorlog van 1866 – een andere volgorde; daarbij komt Duitsland vóór Oostenrijk.

Vergelijking met de '41e druk'

De belangrijkste nieuwe kaartbladen in de 42e druk zijn de thematische kaarten, de kaarten van de bergen en rivieren en van de spoorwegen in Duitsland, en de deelkaarten van Frankrijk, Azië en Afrika. Verder zijn veel kaarten grondig herzien of helemaal opnieuw getekend. Opvallend daarbij is de overgang naar 'geïsoleerde' kaarten. Die geven alleen een goed beeld van de betreffende regio, en de gebieden daarbuiten zijn minder gedetailleerd, of soms zelfs heel summier, getekend.

Het aantal kaartbladen (70) is hetzelfde als in de vorige druk, dus er zijn ook kaarten vervallen. Dat zijn onder andere de kaarten van Schotland en Ierland, enkele deelkaarten van Azië en veel van de – soms bijna lege – deelkaarten van Afrika. Zie voor de details de betreffende tabellen

en de aparte pagina met plaatjes van de kaarten van beide atlassen ter vergelijking naast elkaar.


Hand-Atlas der Erde und des Himmels, 42nd edition (1856-1869)


© M. Witkam, 2011
(rev. 2015-11-06)

valid HTML    valid CSS