Allmän Atlas af C.F. Weiland (1825)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Allmän Atlas
Uitgever: Palmblad & C., Upsala
Jaar: 1825

Titelpagina: Allmän Atlas.
Af C.F. Weiland.
Innehåll. ...
Upsala,  Palmblad & C.  1825
Vertaling:
Algemene atlas.
Door C.F. Weiland.
Inhoud: ...
Upsala,  Palmblad & Co.  1825

Titel op de band: Allmän Atlas.
Af C.F. Weiland.
Pris ... 5 Rdlr b:co.
För Subscribenter ... 4 Rdlr 3 sk.

Band

De atlas heeft een kartonnen band beplakt met gemarmerd papier  (25,5 × 21 cm, B × H)  met een leren rug. Op de voorkant zit een etiket met de titel. De kaarten zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, met daarop ook de inhoudsopgave, en 30 kaartbladen: 2 wereldkaarten, 21 kaarten van de Europese landen, waarvan 11 voor Midden-Europa, en 7 kaarten van de andere werelddelen en enkele regio's: Zuidoost-Azië, Verenigde Staten, West-Indië.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd in randkleur, naar de staatkundige indeling. Op de kaarten worden de namen van het gebied, de cartograaf en de uitgever (Geographisches Institut) genoemd, en soms van de graveur. Ook wordt steeds het jaartal genoemd. Er wordt geen schaal vermeld, maar meestal is er wel een schaalstok waaruit de schaal is af te leiden; zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

In dit exemplaar zijn de kaarten losgesneden – uit de Duitse atlas? – en bijgesneden. Daardoor kan randinformatie verdwenen zijn, zoals het bladnummer in de bovenmarge en eventueel de naam van de graveur in de benedenmarge. De kaarten zijn vervolgens op ander papier geplakt.

Uitgaven

Dit is de uitgave uit 1825 van de atlas. Van een uitgave uit 1826 is alleen de titelpagina bekend.

Vergelijking met de Duitse uitgave

Zoals boven vermeld zijn de kaarten dezelfde als die in de Duitse uitgave uit 1823. Alleen de band en de titelpagina hebben een Zweedse tekst. In de lijst van kaarten en datering worden zowel de Zweedse als de Duitse kaartnamen in de inhoudsopgave gegeven.Allmän Atlas af C.F. Weiland (1825)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS